Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer og varsling Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Karriere

Karriere

Karriere

Karriere

Vår Energis 800 medarbeidere er selskapets største og viktigste ressurs. Fra vårt hovedkontor i Stavangerregionen, avdelingskontorer i Hammerfest og Oslo, og fra våre offshore-felt arbeider våre medarbeidere dedikert mot selskapets hovedmål: Øke verdiskapningen og levere ambisiøse vekstplaner – på en trygg og pålitelig måte.

Som det største uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel, jobber Vår Energi for å opprettholde, tiltrekke og videreutvikle et mangfold av profesjonelle mennesker i et samarbeidende og transparent arbeidsmiljø. Selskapet har en robust posisjon på norsk sokkel som operatør av fem produserende felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.