Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

Bærekraft

Vår Energi har en klar forpliktelse til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), bærekraftmål (SDGs) og Global Compact.

For Vår Energi betyr vårt samfunnsansvar å respektere mennesker og menneskerettigheter, tilrettelegge for sikker drift og sørge for minst mulig effekt på miljøet.

Vår Energi bærekraftpolicy

Dronebilde av Goliat.

Kontraktører

Vi samarbeider tett med våre leverandører og samarbeidspartnere. Disse spiller en sentral rolle i å gjennomføre trygge operasjoner og levere produkter og tjenester av høy kvalitet.

Kompetansekravsmatrise for innleie av teknikere (rev Feb-24)

Alt servicepersonell som reiser offshore på en av våre installasjoner forventes å kunne dokumentere følgende kompetanse:

 • Grunnleggende Sikkerhetskurs ihht. NOROG002
 • Godkjent helseattest for offshore
 • Vår Energi Safety Training (VEST) (Trainingportal)
 • Fallsikring NOROG113 (personell som har arbeid over 180cm skal ha denne kompetanse)

Alt servicepersonell som går fast 2-4 rotasjon på en av våre installasjoner forventes å i tillegg kunne dokumentere følgende kompetanse:

 • Brukerkurs Stillas (Trainingportal MTP-057)
 • Fallende gjenstander – Forebygging (Trainingportal DOM-001)

Offshore worker on Ringhorne platform

Register deg hos Magnet JQS

Vi inviterer kvalifiserte leverandører til å legge inn bud på levering av varer og/eller tjenester til oss.  For prekvalifisering bruker vi Magnet JQS og vi oppfordrer alle eksisterende og potensielle leverandører til å ha en oppdatert profil i dette systemet.

Magnet JQS


Innkjøp og kontraktshåndteringssystem

Vår Energi har implementert et nytt innkjøp og kontraktshåndteringssystem: Ivalua. Dette betyr at fra januar 2023:

 • Skal alle leverandører til Vår Energi registrere eller oppdatere sin selskapsprofil i Ivalua.
 • Skal alle strategiske anbudsprosesser kjøres i Ivalua og tilbud skal leveres gjennom Ivalua.
 • Ivalua tilbyr kommunikasjonskanaler som foretrekkes – både for generelle forespørsler og forespørsler knyttet til anbud og kontrakter.
 • Gjennom bruk av endringsforespørsler forventes det at leverandører kontinuerlig oppdaterer sin selskapsinformasjon. Dette er for å sikre at Vår Energi til enhver tid har riktig leverandør- og kontaktinformasjon.
 • Leverandører kan laste opp dokumenter til sin selskapsprofil (dvs.ISO sertifiseringer, samsvarserklæringsskjema, konfidensialitetsavtale osv.)
 • Oversikt over pågående anbud, som du som leverandør inviteres til, er tilgjengelig.
 • Kontrakter og tilhørende dokumenter vil bli lagret og tilgjengelig i Ivalua.

Vilkår for kjøpsordre


Etiske retningslinjer

Vår Energi sitt mål er å ta etiske, ansvarlige og lønnsomme beslutninger, og handle deretter. Vår største prioritet er våre ansatte og deres helse og sikkerhet. Vi forventer at alle relevante forretningspartnere overholder våre etiske retningslinjer.

Vår Energi etiske retningslinjer

Samsvarserklæring

Ung ansatt i Vår Energi

Alle virksomheter (leverandører og underleverandører) som utfører arbeid for Vår Energi, skal gjøre seg kjent med  og overholde Vår Energis krav om samsvar (compliance).

I tillegg skal individuell konfidensialitetserklæring signeres dersom det kreves av Vår Energi.

Webinar om innsideinformasjon

Obligatorisk kurs for alle som jobber for eller på vegne av Vår Energi og som har eller kan komme til å få tilgang til sensitiv informasjon. Dette inkluderer (men begrenses ikke til) kontraktører som jobber ved våre lokasjoner.

Be din kontaktperson om tilgang til kurset.Instruksjoner for vareleveranser og kontaktdata

Leveranser av varer til Vår Energi ASA skal pakkes og merkes i samsvar med “pakke- og merkeinstruks”. Alle leveranser skal være tydelig merket med referanser og adresser som beskrevet i Purchase Order.  Leveringsadresser og detaljer er beskrevet i pakke-og merkeinstruks.

Vår Energi pakke og merkeinstruks

Materiell kvalitetskoder for leveranser til Ringhorne, Balder og Jotun

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon for materiell levert til Vår Energi skal sendes til drift@varenergi.no


Praktisk informasjon for offshore service

Interface document

Vår Energi Norge AS (tidligere Neptune Energy Norge AS)

GRENSESNITTDOKUMENT FOR MIDLERTIDIG UTSTYR PÅ GJØA, IHHT. NORSOK Z-015.

VILKÅR FOR KJØPSORDRE

Som spesifisert i kjøpsordre  (PO)

LEVERINGSADRESSE OG TRANSPORTØR:

Som spesifisert i kjøpsordre  (PO)

Bring Logistics AS vil fortsette å være transportør for Vår Energi Norge AS (epost: floro@bring.com).

PAKKE- OG MERKEINSTRUKS FOR VARELEVERANSER TIL VÅR ENERGI NORGE AS

Alle linjer på kjøpsordre (PO) skal pakkes for seg og merkes med følgende informasjon.

 • Material nummer (hvis definert)
 • Beskrivelses tekst – kort
 • Kjøpsordre (PO) nummer
 • Kjøpsordre (PO) linje nummer

Leverandørens utstyr kan bli løftet av/på kjøretøy, båter eller installasjoner før det ankommer sitt endelige bestemmelses sted. Leverandøren må derfor forsikre om at løse gjenstander er sikret slik at de ikke kan falle av under løfteoperasjoner.

Det skal utstedes et fraktdokument for alle leveranser. Fraktdokumentet skal alltids settes opp på samme måte som innkjøpsordre (PO). Dvs. at alle linjer på innkjøpsordren (PO’en) skal ha en korresponderende linje i fraktdokumentet. Hver linje i fraktdokumentet skal inneholde følgende informasjon

 • Leveringsadresse
 • Innkjøpsordre (PO) nummer
 • Innkjøpsordre (PO) linjenummer
 • Materialnummer (hvis definert)
 • Beskrivelsestekst – kort

FAKTURAADRESSE OG INTRUKSJONER:

Fakturaer skal adresseres til Vår Energi Norge AS og ikke Neptune Energy Norge AS.

FAKTURAADRESSE:

Vår Energi Norge AS
Postboks 242 Forus
4068 Stavanger
epost: Accountspayable-NO@neptuneenergy.com

 FAKTURAINTRUKSJONER:

Faktura skal alltid merkes med innkjøpsordre (PO) nummer

Faktura skal alltid samsvare med innkjøpsordre (PO) oppsett. Alle linjer på innkjøpsordre (PO) skal ha en korresponderende linje på faktura. Hver linje på faktura skal inneholde følgende som skal være identisk med det som fremgår av innkjøpsordre (PO).

 • Innkjøpsordre (PO) linjenummer
 • Materialnummer (hvis definert)
 • Beskrivelses tekst – kort

Fakturaer som ikke er iht til disse instruksjoner vil bli returnert.