Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Bærekraftig samfunn Forretningsetiske forhold
Forretningsetiske forhold Generalformsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Rapporter og presentasjoner Finanskalender Bærekraft Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

Bærekraft

Vår Energi har en klar forpliktelse til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), bærekraftmål (SDGs) og Global Compact.

For Vår Energi betyr vårt samfunnsansvar å respektere mennesker og menneskerettigheter, tilrettelegge for sikker drift og sørge for minst mulig effekt på miljøet.

Vår Energi bærekraftpolicy

Dronebilde av Goliat.

Kontraktører

Vi samarbeider tett med våre leverandører og samarbeidspartnere. Disse spiller en sentral rolle i å gjennomføre trygge operasjoner og levere produkter og tjenester av høy kvalitet.

Kompetansekravsmatrise for innleie av teknikere

Alt servicepersonell som reiser offshore på en av våre installasjoner forventes å kunne dokumentere følgende kompetanse:

 • Grunnleggende Sikkerhetskurs ihht. NOROG002
 • Godkjent helseattest for offshore
 • Vår Energi Safety Training (VEST) (Trainingportal)
 • Fallsikring NOROG113 (personell som har arbeid over 180cm skal ha denne kompetanse)

Alt servicepersonell som går fast 2-4 rotasjon på en av våre installasjoner forventes å i tillegg kunne dokumentere følgende kompetanse:

 • Brukerkurs Stillas (Trainingportal MTP-057)
 • Fallende gjenstander – Forebygging (Trainingportal DOM-001)

Offshore worker on Ringhorne platform

Register deg hos Magnet JQS

Vi inviterer kvalifiserte leverandører til å legge inn bud på levering av varer og/eller tjenester til oss.  For prekvalifisering bruker vi Magnet JQS og vi oppfordrer alle eksisterende og potensielle leverandører til å ha en oppdatert profil i dette systemet.

Magnet JQS


Innkjøp og kontraktshåndteringssystem

Vår Energi har implementert et nytt innkjøp og kontraktshåndteringssystem: Ivalua. Dette betyr at fra januar 2023:

 • Skal alle leverandører til Vår Energi registrere eller oppdatere sin selskapsprofil i Ivalua.
 • Skal alle strategiske anbudsprosesser kjøres i Ivalua og tilbud skal leveres gjennom Ivalua.
 • Ivalua tilbyr kommunikasjonskanaler som foretrekkes – både for generelle forespørsler og forespørsler knyttet til anbud og kontrakter.
 • Gjennom bruk av endringsforespørsler forventes det at leverandører kontinuerlig oppdaterer sin selskapsinformasjon. Dette er for å sikre at Vår Energi til enhver tid har riktig leverandør- og kontaktinformasjon.
 • Leverandører kan laste opp dokumenter til sin selskapsprofil (dvs.ISO sertifiseringer, samsvarserklæringsskjema, konfidensialitetsavtale osv.)
 • Oversikt over pågående anbud, som du som leverandør inviteres til, er tilgjengelig.
 • Kontrakter og tilhørende dokumenter vil bli lagret og tilgjengelig i Ivalua.

Vilkår for kjøpsordre


Etiske retningslinjer

Vår Energi sitt mål er å ta etiske, ansvarlige og lønnsomme beslutninger, og handle deretter. Vår største prioritet er våre ansatte og deres helse og sikkerhet. Vi forventer at alle relevante forretningspartnere overholder våre etiske retningslinjer.

Vår Energi Code of Ethics

Samsvarserklæring

Ung ansatt i Vår Energi

Alle virksomheter (leverandører og underleverandører) som utfører arbeid for Vår Energi, skal gjøre seg kjent med  og overholde Vår Energis krav om samsvar (compliance).

I tillegg skal individuell konfidensialitetserklæring signeres dersom det kreves av Vår Energi.

Webinar om innsideinformasjon

Obligatorisk kurs for alle som jobber for eller på vegne av Vår Energi og som har eller kan komme til å få tilgang til sensitiv informasjon. Dette inkluderer (men begrenses ikke til) kontraktører som jobber ved våre lokasjoner.

Be din kontaktperson om tilgang til kurset.Instruksjoner for vareleveranser og kontaktdata

Ta kontakt med vår transportør vedrørende transport av varer som er bestilt EXW eller FCA til Vår Energi lokasjon:

 • Jas Worldwide Norway AS, e-post: no-varenergi@jas.com
 • Varer til Ringhorne og Balder adresseres til vår forsyningsbase Norsea Base Dusavik, Bygg 52 – Notberget 25, 4029 Stavanger.
 • Varer til Goliat adresseres til Norsea Polarbase, Havneveien 50, 9610 Rypefjord.

Hvert enkelt produktmateriell må merkes med Vår Energi materiellnummer fra selve ordren. Dersom dette ikke er inkludert, kan varene bli avvist og returnert for leverandørens regning.

Dette må følge med i leveransen:

 • Pakkliste med Vår Energi PO eller Call-off nummer
 • For farlig gods: Nødvendige dokumenter for gjennomføring av transporten og mottak på lager.
 • For Goliat, Polar Base; “Web delivery note”  fra Vår Energi, skal følge med på forsendelsen av varer.

Faktura fra annen transportleverandør som inkluderer frakt eller tollklarering blir ikke akseptert og returneres uten innbetaling.

Kvalitetskoder (gjelder varer til Ringhorne, Balder og boreopearsjoner)

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon for materiell levert til Vår Energi skal sendes til drift@varenergi.no


Praktisk informasjon for offshore service