Å arbeide hos Vår Energi betyr en god del frihet innen ens egne prosjekter, mangfold av mennesker og kulturer. Og sist men ikke minst – latterfylte lunsjer. Dette sier senior geovitere Danielle Howlett og Laura Vaiciulyte. 

Danielle og Laura er senior geovitere hos Vår Energi, og styremedlemer av organisasjonen Spire. Det er Vår Energis eget nettverk-, kompetanse- og eventorganisasjon rettet mot unge ansatte under 35 år. 

– Det fine med Vår Energi er at det er en såpass stor variasjon av mennesker, med ulike bakgrunner og erfaringer – også etter konsolideringen av ulike selskap. Gjennom Spire får vi bygget relasjoner på tvers av avdelinger, lokasjoner og roller. På den måten får vi delt kunnskap med hverandre, forteller Danielle Howlett. 

– Jeg synes det er spennende å drøfte ulike perspektiver med kollegaer som kanskje sitter med andre prosjekter eller avdelinger enn meg selv, fortsetter hun. 

Et spire som skal inSPIREre

Spire er en “organisasjon i organisasjonen”, som ble grunnlagt i 2018. Medlemsorganisasjonen er for alle ansatte i Vår Energi under 35 år. Det gjelder faste ansatte, graduatestillinger, sommerpraktikanter og lærlinger, på tvers av avdelinger og lokasjoner. 

– Spire knytter sammen alle “yngre ansatte” både onshore og offshore, i Stavanger, Oslo og i Hammerfest, forteller Laura Vaiciulyte.

Laura Vaiciulyte, senior geoviter i Vår Energi
Laura Vaiciulyte, senior geoviter i Vår Energi og styremedlem av organisasjonen Spire.

Navnet Spire viser til et ungt plantespire som skal vokse og gro og som har mange muligheter. I tillegg henviser det til det engelske ordet: inspire, da organisasjonens mandat er å bidra til relasjonsbygging, arbeidsmiljø,  og kompetansedeling.

Spire arrangerer flere events og aktiviteter gjennom året, deriblant SpireTalks. SpireTalks modelleres etter det kjente konseptet TedTalks. Det er en arena hvor ansatte fra ulike avdelinger i Vår Energi inviteres til å fortelle om deres fagfelt, pågående prosjekter og/eller ta opp fagtekniske diskusjoner. 

– Spire har vært kjempenyttig for meg i min hverdag på flere måter. Jeg startet i Vår Energi under Covid og i lang tid forholdt jeg meg kun til min egen avdeling. Da var det svært lite muligheter å treffe noen andre når alle satt på hjemmekontor. Men gjennom Spire har jeg fått blitt kjent med kollegaer på tvers av avdelinger som jeg kan møte i lunsjen eller på Spire events. Det gir en helt annerledes tilknyttelse til større deler av bedriften, forteller Vaiciulyte. 

Et verktøy for å ivareta de unge

Spire har 165 medlemmer i dag. Det arrangeres i gjennomsnitt 18 aktiviteter gjennom hele året: sosiale aktiviteter, SpireTalks, kaffe-meetups med mer. Organisasjonen har et spesielt fokus på å ivareta sommerpraktikanter, lærlinger og graduates. 

– Ofte kan opplevelsen til praktikanter, spesielt sommerpraktikanter, være litt både og, i større bedrifter. Om sommeren er jo de fleste på ferie, så sommerpraktikanter kan oppleve å bli litt alene og ikke så godt kjent med bedriften. Her skiller Spire seg ut, fordi det er organisert fra bedriftshold for å kunne gi møteplasser for unge ansatte til å bli kjent, sier Vaiciulyte. 

– Spire er også tett på topplederen med ansvar for HR-faget. Dette gir oppdateringer og input om graduateprogrammet, sett fra graduatestudentenes perspektiv. Det gjør at vi kan kontinuerlig utvikle og forbedre opplevelsen til alle som vil internere hos oss, legger Howlett til. 

– Humoren, latteren og menneskene er noe av det jeg liker best med Vår Energi!

Danielle Howlett

Fag og “fun”

– Vi ser og får tilbakemelding fra våre medlemmer om at Spire spiller en viktig rolle i onboardingsprosessen og arbeidstrivselen, forteller de. 

Howlett og Vaiciulyte forklarer videre at de får også tilbakemeldinger fra andre ansatte som er over 35 at de skulle gjerne kunne vært medlemmer. Det viser hvilken verdi Spire har. 

– Med mindre det er events med “limited seating” så er som regel våre aktiviteter åpne for alle ansatte da, legger Vaiciulyte til. 

Det siste større arrangementet Spire holdt i 2022 var julesamlingen, hvor de feiret årsslutten med aktiviteter på Fun Center og julemiddag.

– Det jeg opplever hos Vår Energi er at det er en herlig kombo av fag og fun. Vi kan snakke helt ned i materien fagtermonologi, kombinert med noen skikkelige latterbomber. Det går på tvers av både Spire og avdelinger, avslutter Howlett.