Om oss
Om oss Strategi Ledelse Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører

Lav risiko driver produksjonsvekst

Vår Energis utbyggingsprosjekter og solide leteresultater gjør at selskapet er godt posisjonert for vekst i årene framover. Blant større, godkjente utbygginger finner vi Balder X og Johan Castberg 

offshore worker Marthe on board Gjøa platform

Selskapets utbyggingsprosjekter har generelt høye reserver og lave balansepriser. Selskapets produksjonsmål innen utgangen av 2025 skal oppnås ved hjelp av 8 godkjente utbyggingsprosjekter som er godt i gang, med forpliktede investeringer. I tillegg er det en rekke muligheter innenfor Vår Energis eksisterende produksjonsbase, som kan tilføre reserver og gi økt levetid på feltene gjennom trinnvise investeringer i boring av tilleggsbrønner og brønnintervensjonsprogrammer, anleggsmodifiseringer, utbygging av havbunnssatellitter og feltnært leteprogram.  

En betydelig del av Vår Energis investeringsprogram er rettet mot framtidige havbunnstilknytninger, som typisk har lavere risiko med relativt begrenset kapitalbehov og et betydelig potensial for økonomisk avkastning. Vår Energi sørger for effektive vekstplaner og investeringer gjennom en disiplinert tilnærming til feltutbygging og med ambisjon om å oppnå balansepriser på rundt 35 USD per fat i prosjektene. Selskapets letestrategi er basert på å finne flere ressurser og boreprospekter i nærheten av etablerte felt og kjerneområder. 


Trapper opp aktivitet

Vår Energi trapper opp aktiviteten for å realisere oppsideverdiene i porteføljen. Selskapet modner over 20 prosjekter i en tidlig fase, med netto ressurser på rundt 400 millioner fat. Alle disse prosjektene er tilknytninger som ligger nært eksisterende infrastruktur, og trenger kort tid på å få produktene ut på markedet.

I 2024 vil Vår Energi være involvert i mer enn 100 brønner for utbygging og leting, noe som er et enormt antall i offshoresammenheng. Kapitaldisiplin er viktig, og vi satser på prosjekter som gir økt verdiskaping med balansepriser rundt 35 dollar per fat og avkastning over 25 %.

For å realisere verdien i selskapets betydelige leteportefølje, har Vår Energi doblet takten i leteboringen det siste året, og vi har nå planer om å bore rundt 60 brønner i løpet av de neste fire årene.


Norsk sokkel med Vår Energi sine kjerneområder

Større verdiskaping gjennom utprøvd feltsenterstrategi

Vår Energis feltsenterstrategi handler om å utvikle en sterk portefølje med betydelig produksjons- og letepotensial. Den robuste og diversifiserte porteføljen gir innsikt i felt og produksjonstillatelser på tvers av hele sokkelen, og kan bidra til å finne og realisere muligheter for økt verdiskaping.

Som del av Vår Energis feltsenterstrategi, identifiserer selskapet strategiske satsingsområder som gir et rammeverk for å vurdere lete- og utviklingsmuligheter. Vi sikrer best mulig bruk av ressurser og optimal verdiskaping gjennom hele Vår Energis portefølje.

Selskapets viktigste eiendeler er konsentrert om de fire strategiske kjerneområdene Barentshavet, Norskehavet, Balder/Grane-området og Nordsjøen, med til sammen 47 produserende felt. Ved utgangen av 2023 var et ingen av disse områdene som sto for mer enn 30 prosent av de samlede 2P-reservene, og det var ingen av feltene som sto for mer enn 14 prosent av samlet produksjon. 


Neste kapittel for PL 001 – Balder-feltet

Balder X-prosjektet legger til rette for videre utvikling i Balder- og Ringhorne-området, og består av to underprosjekter: Balder Future og Ringhorne fase IV. 

Balder Future-prosjektet består av oppgradering og flytting av produksjonsskipet Jotun FPSO fra Jotun-feltet til Balder-området, for å legge til rette for tilknytning av 14 nye produksjonsbrønner og en ny vanninjeksjonsbrønn, med kapasitet til å utvide med flere framtidige tilknytninger i området. Prosjektet vil forlenge den tekniske levetiden til Jotun FPSO etter 2045. Oljeproduksjonen fra Balder Future-prosjektet er etter planen ventet å starte i tredje kvartal 2024. 

Ringhorne fase IV er en videreføring av borevirksomheten på Ringhorne-plattformen, etter borekampanjen Ringhorne fase III og boringen av fem produksjonsbrønner.

Ansatte som sitter rundt et bord og jobber

I begivenhetens sentrum

Balder Future-prosjektet er et av de største industriprosjektene i Norge. Prosjektet forlenger levetiden til det historiske Balder-feltet og er selskapets nøkkelprosjekt for videre verdiskaping og vekst.

Les mer