I Vår Energi er folka våre det mest verdifulle vi har. Flinke og erfarne ansatte sørger for effektiv og sikker drift.  

Smilende ansatte på Rosenberg

Det er de ansatte i Vår Energi som skaper bedriften, som utøver og former vår kultur. 

Hvem jobber i Vår Energi?

Her er tre kjappe om hvem våre ansatte er:

  1. Energisers. Våre ansatte sprer energi og engasjement rundt innovasjon, bærekraft og fremtidens energiproduksjon.
  2. Inspirerende. Vi legger vekt på kompetanse- og personlig utvikling, og er løsningsorienterte.
  3. Gjenspeiler et mangfoldig samfunn med fri identitets- og kulturuttrykkelse. 

Vår Energi er Norges tredje største olje- og gass produsent på norsk sokkel, med over 1000 ansatte i ulike funksjoner, stillinger og fagfelt. Vi vektlegger kompetanse og engasjement, og har graduate– og lærling-program ved alle våre kontor og installasjoner.  

Tre ansatte sitter sammen og snakker

Hvordan er det å jobbe i Vår Energi?

Enten det er jobb offshore i Nordsjøen, på avdelingskontor i Hammerfest eller som geolog på Forus, er det en ting som går igjen: åpne dører med lave terskler. Våre ansatte er vår viktigste ressurs, derfor har deres stemmer genuin innflytelse. Et eksempel er fordeling for ferieavvikling, der vi endret rutinene og kan nå tilby seks ukers ferie for alle ansatte, samt gode remote working og fleksiordninger. 

Reell verdiskapning er noe vi er opptatt av i Vår Energi. Vi har et samfunnsansvar og et bærekraftsansvar, og skal være en pålitelig energiprodusent også i fremtiden. Vår Energi er olje og gass. Men vi er også menneskene som produserer den. Og vi er menneskene som har bruk for den.