Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Strategi

Vår strategi mot 2030

Vår Energi er et ledende, uavhengig olje- og gasselskap med strategiske eierandeler i noen av de mest produktive og lønnsomme områdene på norsk sokkel. Selskapet er til stede både i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet.

Selv om Vår Energi er et ungt selskap, har vi en stolt historie og en solid arv tuftet på over 50 år med suksess på norsk sokkel. Vår unike innsikt i områdene vi opererer i underbygger våre vekstambisjoner og vår langsiktige plan for økt produksjon.

Selskapets strategiske prioriteter gjenspeiler vår visjon om å levere en bedre fremtid, og ambisjonen om å bli Norges ledende energiselskap målt på sikkerhet, bærekraft, verdiskaping og medarbeidertilfredshet. Sikkerhet er alltid vår førsteprioritet.

Vi skal levere en bedre fremtid gjennom ansvarlig og langsiktig vekst basert på en robust og diversifisert portefølje og pågående utviklingsprosjekter, samt solide leteresultater. Vår balanserte produksjonsmiks, med signifikant produksjon og eksport av gass til Europa, gjør oss til en betydelig aktør innen energisektoren.

Vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på norsk sokkel, en foretrukket partner, ledende på ESG og en netto-nullprodusent (Scope 1 og 2) innen 2030. Vi skal svare til forventningene og sammen bygge en bedre fremtid for våre interessenter og samfunnet ellers.

Våre strategiske prinsipper

Energitilgangen og olje- og gassindustrien er i omstilling med mål om å dempe klimaendringene. Overgangen til en karbonnøytral verden krever global innsats og økonomisk og sosial transformasjon. Vår Energi har etablert grunnleggende prinsipper som underbygger strategi og prioriteringer for langsiktig verdiskaping på norsk sokkel:

  • ESG og klima er globale og nasjonale prioriteringer, et veikart til netto nullutslipp er nødvendig
  • Olje og gass vil fortsette å være en del av energimiksen på lang sikt, og gassandelen av produksjonen på norsk sokkel vil øke
  • Norsk sokkel vil fortsette å være attraktiv drevet av høy konkurranseevne, lave utslipp og stabile rammebetingelser.
Three smiling offshore workers in yellow coveralls on platform deck. Photo.

Våre styrker

Størrelse og fokus. Ledende, uavhengig olje og gass-produsent. Diversifisert portefølje på tvers av alle NCS-regioner med en balansert produksjonsmiks.

Historikk. Over 50 år med suksessfull virksomhet med utgangspunkt fra verdensledende olje og gass-selskaper.

Robust portefølje. Diversifisert og robust portefølje bygd på en hub-strategi. Tilstedeværelse i fire betydelige og verdiskapende feltsentre på sokkelen.

Vekstpotensial. En portefølje posisjonert for sterk verdiskapende vekst. Nye prosjekter med god lønnsomhet og lav risiko. Disiplinert tilnærming til feltutvikling støttet av ledende kapasiteter innen letevirksomhet.

Miljø. Tydelig definerte ESG-målsetninger integrert i selskapets forretningsstrategi.

Avkastning. Mål om å levere attraktiv og bærekraftig avkastning til alle aksjonærer.

Hvordan vi skal nå våre ambisjoner

Vår Energi skal fortsette å være ett av de største, uavhengige og rendyrkede olje- og gasselskapene på norsk sokkel. Vi er ser fremover med et sterkt eierskap til ambisjonene om å levere en bedre fremtid og bygge morgendagens olje- og gasselskap på norsk sokkel.

For å nå ambisjonene følger vi en strategi med fem hovedprioriteter ringer:

  1. Vær den sikreste operatøren med ledende ESG-resultater: Sikkerhet er en forutsetning for alt vi gjør, og er en del av vår kultur. Vi stiller høye krav til sikkerhet i alt vi gjør og jobber systematisk med kontinuerlig forbedring for å forhindre skade på mennesker, miljø og eiendeler. Vi har etablert et veikart for nullutslipp innen 2030.
  2. Utvikle en robust portefølje posisjonert for videre vekst: Vi har en helhetlig feltsenter(hub)-basert tilnærming i arbeidet med å videreutvikle porteføljen både organisk og uorganisk. Vi skaper framtidige muligheter gjennom porteføljediversifiseringog en aktiv tilstedeværelse.
  3. Levere gode operasjonelle resultater på tvers av porteføljen: Vi har klare ambisjoner om å redusere kostnader og prestere på høyeste nivå gjennom blant annet portefølje- og reservoaroptimalisering, effektivisering og bruk av ny teknologi
  4. Være den foretrukne partneren i alt vi gjør: Vi ønsker å være den beste partneren for andre operatører, leverandører, myndigheter og andre interessenter. Vi mener verdier skapes gjennom partnerskap og fremtidige innovative samarbeidsmodeller
  5. Bygge en sterk organisasjon: Vi utvikler en organisasjon med høy yteevne, som er fleksibel, effektiv og samarbeidsvillig, og med høyt kunnskapsnivå og svært fornøyde medarbeidere som alle drar i samme retning.