Om oss
Om oss Strategi Ledelse Styret Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere
Karriere Ledige stillinger
Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører
Kontraktører og leverandører Vilkår for kjøpsordre Etiske retningslinjer Policy hub

Det store bildet – vårt strategiske grunnlag

Olje og gass vil fortsatt være en viktig del av energimiksen de neste tiårene. Alternative kilder vil ikke alene kunne dekke det økende globale behovet for energi. I henhold til prognoser, vil etterspørselen etter olje og gass være om lag på dagens nivå fram mot 2050, mens naturgass vil bli stadig viktigere som drivstoff i omstillingen.

offshore worker on the Gjøa platform

For å forhindre nedgang og energimangel som følge av naturlig tømming av reservoarer kreves det investeringer i leting og prosjektutvikling. Samtidig er avkarbonisering av olje- og gassindustrien helt grunnleggende for å opprettholde Vår Energis posisjon i framtidens energimarked.

FNs siste klimakonferanse (COP28), hvor verden entes om å omstille seg bort fra fossile energikilder, understreker dette. Det er de selskapene som kan produsere hydrokarboner med så lite utslipp og så lave kostnader som mulig, som vil lykkes. Vår Energi tror at norsk sokkel er det beste stedet i verden for produksjon av hydrokarboner.

Regionen kjennetegnes av lave kostnader, lave utslipp og stabile og gunstige rammebetingelser, i tillegg til en stor ressursbase.

Vår Energis strategi er formet av denne konteksten, og vil sikre vekst og verdiskaping for alle interessenter på lang sikt.

Selskapet skal fortsette å:

  • være en pålitelig og trygg leverandør av energi til Europa,
  • være et rendyrket, norsk olje- og gasselskap, og
  • drive en trygg og ansvarlig virksomhet

Klare strategiske prioriteringer

Vår Energi vil drive virksomhet uten skade på mennesker eller miljø. Dette har absolutt førsteprioritet hos oss. Det er selskapets uttrykte ambisjon at vi skal være den sikreste operatøren og ledende på bærekraft, klima og selskapsstyring (ESG) på norsk sokkel. Selskapet bruker sin solide kompetanse på tvers av alle virksomhetsområder, og ønsker å framstå som et naturlig førstevalg for operatører, leverandører og andre interessegrupper.

På europeisk nivå samarbeider Vår Energi tett med noen av de viktigste energiaktørene. Disse internasjonale partnerskapene vil vare langt inn i framtiden og sikre langsiktig verdiskaping. Selskapet har et klart mål om å redusere kostnader og øke effektiviteten med sikte på optimal drift. Dette skal vi oppnå blant annet gjennom portefølje- og reservoaroptimalisering, effektivitetsforbedringer og tilpasning av teknologi.

Vår Energi satser på kjerneområder for videre utvikling og spissing av porteføljen, både organisk og uorganisk, for å skape muligheter gjennom skala og diversifisering.

Strategien vår er veldig enkel. Vi vil:

  1. sikre vekst og verdiskaping for alle våre interessenter over tid
  2. være en pålitelig og trygg leverandør av energi til Europa
  3. være et rendyrket, norsk olje- og gasselskap, og
  4. ivareta sikkerheten og være ansvarlige i måten vi driver virksomheten på.

Vår Energi vil skape vekst og sikre stabil produksjon og framtidig verdiskaping, samtidig som vi styrker arbeidet med avkarbonisering for å levere bærekraftig og robust avkastning til aksjonærene over tid.

quote_left_fill Vi tror at de som kan produsere hydrokarboner med så lite utslipp og så lave kostnader som mulig, vil ha et konkurransefortrinn, og foretrekkes som leverandør.

Bærekraftig verdiskaping

Norsk sokkel har lave CO2-utslipp i produksjonen, med et gjennomsnitt på 7 kg CO2 per fat, sammenlignet med det globale gjennomsnittet på 17 kg CO2 per fat. Norsk sokkel er også en ledende region globalt med hensyn til elektrifisering, ettersom det er et mål å elektrifisere 40 prosent av sokkelen, hovedsakelig med fornybar vannkraft, innen 2025.

I tillegg kommer andre bærekraftstiltak på norsk sokkel, som for eksempel en tung satsing på karbonfangst og -lagring og bruk av havvind som energikilde.

Balder Floating Production Unit. PL001. Produksjonsskip.

Bærekraft står sentralt i Vår Energis måte å drive virksomhet på, og er integrert i selskapets strategi gjennom systemet for eierstyring og selskapsledelse. Vår Energi støtter FNs bærekraftsmål og bruker dem som et rammeverk for bærekraftsarbeidet, der vi legger vekt på å skape verdier for selskapets interessenter, samtidig som vi har respekt for miljø, mennesker og samfunn.

Vår Energi har som ambisjon å være ledende på bærekraft (ESG) på norsk sokkel gjennom å drive en trygg, god og bærekraftig virksomhet gjennom hele verdikjeden, med minimal innvirkning på miljøet. Dette går hånd i hånd med effektiv drift, vellykket prosjektgjennomføring og gode bore- og brønnoperasjoner.

Vår Energi vil oppnå dette gjennom omfattende samarbeid og dialog med dyktige samarbeidspartnere, leverandører, fagforeninger og myndighetene. For å oppnå dette har Vår Energi forpliktet seg til å skape en bedre framtid, ved å jobbe for:

  • stabil og sikker energiforsyning med lave klimagassutslipp,
  • ansvarlig forvaltning av naturressurser, og
  • solid inntektsstrøm for eierne og for det norske samfunnet – basert på økt energiproduksjon for kunder i Europa.


Offshore workers on board the Goliat platform

Energi for fremtiden

Hva er framtidens energikilder, og hva blir rollen til olje og gass i 2050?

Les mer
Ivar Kvadsheim i Vår Energi sine lokaler

Miljøvennlig olje- og gassproduksjon?

Det er mange veier til mål. En mer klima- og miljøvennlig oljeutvinning oppnås gjennom egne tiltak og gjennom arbeid med leverandør- og verdikjeder.

Les mer
Glenn Eide i Vår Energi

Slik skal vi jobbe med energi for fremtiden

Vår Energis strategiske valg har kort vei fra møterommet til handlingsrommet. Vi har utarbeidet konkrete strategiske grunnpilarer som legger føringer for hvordan vi skal jobbe med energi for fremtiden.

Les mer