Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Bærekraftig samfunn Forretningsetiske forhold
Forretningsetiske forhold Generalformsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Rapporter og presentasjoner Finanskalender Bærekraft Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

Teknologi som viktig verktøy for gjennomføring av forretningsplaner

For Vår Energi handler digital omstilling om å legge til rette for nye og bedre måter å jobbe på gjennom medarbeidere, prosesser og teknologi. Ambisjonen er å sikre en smidig innføring av nye digitale muligheter, som kan bidra til en sikker og bærekraftig virksomhet og styrket konkurranseevne.  

Ambisjonen om å være den sikreste operatøren og ledende på bærekraft har også høyest prioritet i Vår Energis digitale arbeid. Vi har etablert et omfattende fyrtårnprogram, «Datadrevet sikkerhet og bærekraft», for å styrke sikkerhet og bærekraft gjennom smart bruk av data og teknologi.  

quote_left_fill Vi har lagt en ambisiøs plan for digitale investeringer, og gjør en nøye vurdering av tiltak som kan bidra til selskapets strategiske prioriteringer og vekstambisjoner.

Tiltak som gir økt effektivitet

Selskapets digitale portefølje omfatter tiltak som skal bidra til effektiv drift og forbedre bunnlinjen, i tillegg til tiltak som skal øke produksjonsnivået og gi omsetningsvekst.  Noen eksempler:  

  • Programmet Digital feltarbeider vil styrke sikkerheten, effektiviteten og datakvaliteten ved å utstyre feltarbeiderne på offshore-installasjonene våre med digitale applikasjoner som dekker 80 prosent av oppgavene som skal utføres. 
  • Initiativet Optimale boreresultater skal redusere uproduktiv tid og spare ingeniørarbeid ved å finne størst mulig potensial for optimalisering og automatisering i borevirksomheten. 
  • Initiativet Optimalisering av produksjon tar sikte på å øke produksjonen på Goliat og Balder/Ringhorne ved å bruke utprøvde digitale løsninger for mer datadrevne beslutninger.   
Ansatt i verneklær som ser i kamera og smiler. Sikkerhet er en prioritering som inngår i vår strategi.

Den digitale omstillingen er i gang

Vi har lagt et solid grunnlag for digital omstilling i selskapet, blant annet med en svært fleksibel dataplattform, og har en solid virksomhetsmodell med full satsing på digitalisering. Ambisjonen om å sikre en smidig innføring vil sørge for at vi lærer av partnere og andre selskaper i bransjen, og utnytter et sterkt teknologisk økosystem for å sikre utstrakt bruk av digitale løsninger og verdiskaping fra digitale investeringer.  

Vi er overbevist om at digitalisering vil være avgjørende for å lykkes med våre forretningsplaner og gjøre Vår Energi til et selskap for framtiden.  


Ansatt foran Jotun FPSO på Rosenberg.

Energi for fremtiden

Hva er framtidens energikilder, og hva blir rollen til olje og gass i 2050?

Les mer

Tiltak som virker

Vi har forpliktet oss til å jobbe for en mest mulig bærekraftig energiproduksjon. Dette er våre tiltak.

Les mer
Glenn Eide i Vår Energi

Hvordan vi jobber med energi for fremtiden

Vår Energis strategiske valg har kort vei fra møterommet til handlingsrommet. Vi har utarbeidet konkrete strategiske grunnpilarer som er viktig for hvordan vi ønsker å jobbe med energi for fremtiden.

Les mer