Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Bærekraftig samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Rapporter og presentasjoner Finanskalender Bærekraft Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

Sikreste operatør

Sikkerhet er en verdi som er integrert i selskapets kultur, og vi samarbeider med andre operatører for å styrke sikkerhetskulturen og unngå større ulykker, skader og uønskede hendelser i den daglige virksomheten.  

Dette avhenger av at arbeidsstedet har god design og at fysisk integritet på struktur og utstyr er intakt. Disse fysiske elementene danner grunnlaget for et arbeidsmiljø som beskytter alle medarbeidere mot fysisk og psykisk skade.  

Trygge og gode arbeidsforhold påvirker også produktiviteten og engasjementet blant de ansatte på en positiv måte. Dette fører igjen til endringer og forbedringer som kan styrke både sikkerheten og de økonomiske resultatene i selskapet.  

Sikkerheten til våre medarbeidere og kontraktører har alltid førsteprioritet. Vi skal bli den sikreste operatøren på norsk sokkel. 

offshore worker posing for safety

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Et omfattende styringssystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen sikrer at vi oppdager, forstår, reduserer og styrer slik risiko i alle våre aktiviteter, både til havs og på land.  

Styringssystemet er basert på lovfestede krav, hovedsakelig i petroleumsloven og arbeidsmiljøloven, med tilhørende forskrifter. I tillegg følger systemet internasjonale, nasjonale og bransjespesifikke standarder.  

Alle ansatte og kontraktører som jobber for og på vegne av Vår Energi, er dekket av og skal opptre i samsvar med kravene i vårt styringssystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.  

Alltid sikker

Vi er en del av nettverket “Alltid sikker,” som er et samarbeid mellom Equinor, Aker BP og ConocoPhillips, med støtte fra BehaviourLab. Formålet med nettverket er å styrke sikkerhetskulturen i bransjen, og jobbe sammen mot målet om å unngå store ulykker og uønskede hendelser i vår daglige virksomhet.  

På nettsiden “Alltid sikker”  finner du HMSS-kurs innenfor de fire emnene i årshjulet for sikkerhet. Disse kursene bidrar til vår nullvisjon om å styrke sikkerhetskulturen og riktig sikkerhetsatferd. Nye kurs blir tilgjengelige i begynnelsen av hvert kvartal. 

Kursene er utformet slik at de kan brukes som en teamoppgave, slik at lederne kan engasjere teamene sine aktivt i viktige sikkerhetsspørsmål og sikre eierskap til lokale tiltak. Prosessen bidrar til å identifisere og løse sikkerhetsutfordringer gjennom å innhente tilbakemeldinger fra teamene og rapportere dette tilbake til relevante funksjoner. Kursene skal ikke distribueres eller brukes utover det som er formålet med opplæringsaktivitetene og deres anvendelsesområde. 

always safe annual wheel for activities

Kompetent organisasjon

Vi har som mål å opprettholde, tiltrekke og videreutvikle en mangfoldig og profesjonell arbeidsstyrke.  

Endring og utvikling drives av en tankegang basert på å sette retning, inspirere til handling og gi myndighet til å finne løsninger, med vekt på helhet og effektivt samarbeid.  

VI respekterer og verdsetter den enkeltes unike bidrag til selskapet, og er opptatt av å skape et inkluderende arbeidsmiljø som respekterer den enkeltes verdighet og ser kraften i forskjellene mellom oss.  

We respect and value the exclusive contribution of each individual to our company, committing ourselves to create an inclusive work environment that respects every individual’s dignity and recognizes the power of differences.

Fire glade menn spiller fotballspill. Bygge en sterk organsisasjon er en prioritering som inngår i vår strategi.

Lokal verdiskaping

Vi kjøpte varer og tjenester for om lag 16,3 milliarder kroner i 2022, og mer enn 95 prosent av leverandørene var basert i Norge.  

Lokal verdiskaping og ringvirkninger er viktig for oss, og industrivirksomhet, sysselsetting og kompetanseutvikling i de lokalsamfunnene Vår Energi har aktiviteter i står sentralt i denne sammenheng. Til sammen har vi skapt mer enn 10.000 arbeidsplasser og forventer å bidra med nærmere 40 milliarder kroner i skatt for 2022.  

Barn somklatrer i Vår Energi Arena Sørmarka
Barn som spiller dataspill i Vår Energi Arena Sørmarka
Gutt på rulleskøyter i Vår Energi Arena Sørmarka

Folkehallene

Vi er stolte av samarbeidet med Folkehallene i Stavanger-regionen. En viktig satsing hos Folkehallene er å få barn og unge interessert i fysisk aktivitet.

Samarbeidet passer oss perfekt, fordi fysisk aktivitet bidrar til sosial utvikling, ferdigheter og andre positive effekter for samfunnet. Dette er helt i tråd med Vår Energis visjon om å skape en bedre framtid.

Vi bidrar til Folkehallenes økonomi, og sikrer kontinuitet og kvalitet i arbeidet knyttet til barn og unge i regionen.

Samarbeidet sikrer gratis tilgang til fire idrettshaller for barn under 16 år, noe som bidrar til å holde barn i aktivitet og hindre utenforskap.  

Unge deltakere i Sami maraton i Finnmark

Lokal tilstedeværelse

 • Arctic Talent (musikkstipend i Nord-Norge)
 • Hammerfest Kulturskole
 • Perleporten (kulturscene i Honningsvåg)
 • Stipendsamarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) og Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU)
 • Kirkens Bymisjon – Stavanger
 • Gatemagasinet Asfalt
 • Viking FK Breddelag / Vår Energi Cup
 • Norsk Oljemuseum
 • Vitenfabrikken
 • Stavanger Domkirkes kor
 • TV-aksjonen i Rogaland
 • Ungt Entreprenørskap Rogaland – The Vår Energi Challenge
 • Sirma IL
 • Ungt Entreprenørskap Finnmark
 • Nordkapp Filmfestival
 • Varangerfestivalen
 • Sørøyrocken
 • Newton Room
 • Skaidi Xtreme Ungdom
 • Vår Energi Arena (Hammerfest)
Barn som jubler under Vår Cup 2023

Employee with old textiles in front of Jotun ship. Photo.

Jotun FPSO redesign

Ane Mo fikk en ide – en ide som raskt engasjerte kreativ ungdom fra Jæren, og ble til Norges kuleste re-designprosjekt.

Les mer
Danielle Howlett, Senior Geoscientist Vår Energi

Det spirer og gror

Spire er møteplassen for alle ansatte under 35 år i Vår Energi. Spire har nærmere 200 medlemmer og arrangerer ulike aktiviteter gjennom hele året.

Les mer
Ansatte som sitter rundt et bord og jobber

I begivenhetenes sentrum

Balder Future-prosjektet er et av de største industriprosjektene i Norge. Prosjektet forlenger levetiden til det historiske Balder-feltet og er selskapets nøkkelprosjekt for videre verdiskaping og vekst.

Les mer