Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Bærekraftig samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

Ledende på bærekraft

Det er vår ambisjon å bli en leder på bærekraft (ESG) på norsk sokkel gjennom sikker, effektiv, miljøvennlig og bærekraftig drift på tvers av verdikjeden. Dette går hånd i hånd med effektiv drift, vellykket prosjektgjennomføring og gode bore- og brønnoperasjoner. Dette vil vi oppnå gjennom et omfattende samarbeid med dyktige samarbeidspartnere og leverandører, og i dialog med fagforeninger og myndigheter.  

Vår Energi støtter FNs bærekraftsmål og bruker dem som et rammeverk for bærekraftsarbeidet vårt, der vi legger vekt på å skape verdier for våre interessenter, samtidig som vi har respekt for miljø, mennesker og samfunn.

I Vår Energi har vi forpliktet oss til å skape en bedre framtid, ved å jobbe for:

 • stabil og sikker energiforsyning med lave klimagassutslipp 
 • ansvarlig forvaltning av naturressurser 
 • betydelig verdiskaping for våre eiere og for det norske samfunnet – basert på økt energiproduksjon for våre kunder i Europa.
quote_left_fill Verden trenger energi, og jeg mener Norge vil fortsette å være den reneste, mest stabile og attraktive plassen å produsere olje og gass på i lang tid framover. Men, bare de som klarer å gjøre det smart og ansvarsfult vil se vekst og ha en framtid.
Ellen W Hoddell

Vårt veikart for en mer bærekraftig olje- og gassproduksjon

Miljø

Troverdig plan for å oppnå netto null utslipp (scope 1 og 2) innen 2030 

 • 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra opererte felt innen 2030 
 • Tilsluttet OGCIs initiativ for å redusere metanutslipp (Aiming for Zero Methane Emissions Initiative) 
 • Ansvarlig ressursbruk, inkludert vannforbruk og avfallshåndtering 

Sosiale forhold

Vi tar vare på de som jobber for oss

 • Ambisjonen er å bli den sikreste operatøren på norsk sokkel. 
 • Kompetent organisasjon med vekt på mangfold, likeverd og inkludering  
 • Lokale ringvirkninger med hensyn til industriutvikling og sysselsetting 

Styring

Vi har en kultur basert på ansvar, integritet og åpenhet 

 • Forpliktelse om å støtte alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter 
 • Årlig risikovurdering på alle definerte samsvarsområder (compliance) 
Ikon som symboliserer to hender
Ivar Kvadsheim i Vår Energi sine lokaler

Miljøvennlig olje og gassproduksjon?

Det er mange veier til mål. En mer klima- og miljøvennlig oljeutvinning oppnås gjennom egne tiltak og gjennom arbeid med leverandør- og verdikjeder.

Les mer
Laura Vaiciulyte, senior geoviter i Vår Energi

Tiltak som virker

Vi har forpliktet oss til å jobbe for en mest mulig bærekraftig energiproduksjon. Dette er våre tiltak.

Les mer
Lise Holmen on Goliat in the Barents Sea

– Spennende å få være med på det grønne skiftet

Lise Holmen jobber som prosessoperatør-lærling på Goliat-plattformen i Barentshavet. De var de uendelige mulighetene som ledet henne til olje- og gassindustrien.

Les mer