Om oss
Om oss Våre folk Vår historie Ledelse Eiere
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Utreise offshore
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø Sosiale forhold Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft

Energi spiller en fundamental rolle i å møte samfunnets primære behov og for å sikre internasjonal stabilitet og velstand.

Å beskytte miljøet samtidig som vi møter verdens energibehov er en utfordring som krever samarbeid mellom nasjoner, selskaper, organisasjoner, politiske partier og samfunnet forøvrig.

Bærekraft er en viktig del av hvordan vi i Vår Energi utfører våre forretningsaktiviteter. Vi erkjenner at våre aktiviteter har både positive og negative påvirkninger på samfunnet, miljøet og klimaet rundt oss. Vårt mål er å skape langsiktig verdi gjennom å håndtere naturressurser på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Våre hovedambisjoner

  1. 50 % reduksjon i Scope 1 i klimagassutslipp fra opererte felt innen 2030*
  2. Være den sikreste operatøren på norsk sokkel
  3. 40 % kjønnsbalanse på tvers av organisasjonen
  4. Engasjere lokalsamfunnet for å skape verdi
  5. Ingen utslipp av miljøgifter

*Baseline 2005

Vår Energi slutter seg til FNs strategiske visjon for bærekraftsmålene (SDG), med spesiell oppmerksomhet rettet mot de bærekraftsmålene der vi kan ha en merkbar og konkret påvirkning.

Vår strategi for langsiktig verdiskapning

  • Ingen skadde eller syke
  • Prioriter klima
  • Lokal verdiskapning
  • Innovasjon, effektivitet og samarbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer i vår bærekraftrapport