Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Bærekraft

Bærekraft i Vår Energi

Energi spiller en fundamental rolle i å møte samfunnets primære behov og for å sikre internasjonal stabilitet og velstand. Å beskytte miljøet samtidig som vi møter verdens energibehov er en utfordring som krever samarbeid mellom nasjoner, selskaper, organisasjoner, politiske partier og sivilsamfunnet.

Bærekraft er en viktig del av hvordan vi i Vår Energi utfører våre forretningsaktiviteter. Vi innser at våre aktiviteter har både positive og negative påvirkninger på samfunnet, miljøet og klimaet rundt oss. Vårt mål er å skape langsiktig verdi gjennom å håndtere naturressurser på en ansvarlig og bærekraftig måte.

 

Våre hovedambisjoner

 1. 50% reduksjon i klimagassutslipp fra opererte felt innen 2030
 2. Nær null klimagassutslipp fra opererte felt innen 2050
 3. Alle nye greenfield-utviklingsprosjekter skal bli elektrifisert med kraft fra land eller fra andre offshore fornybare energikilder
 4. Redusere utslipp gjennom forskning og utvikling (R&D)
 5. Være den tryggeste operatøren på norsk sokkel
 6. 40% kjønnsmangfold på tvers av organisasjonen
 7. Bærekraftsaspekter skal bli vurdert i alle anbud hvor det er vesentlig og gjennomførbart
 8. Engasjere lokalsamfunnet for å skape verdi
 9. Ingen utslipp av miljøgifter

Vårt strategiske fokus på bærekraftig vekst er et redskap for å kontinuerlig styrke vår bærekraftsytelse. Dette gjør vi gjennom å minimere de negative påvirkningene og maksimere de positive påvirkningene våre aktiviteter har på samfunn, miljø og klima. Vår Energi erkjenner og forplikter seg til FN’s strategiske visjon for bærekraftsmålene (SDG), med spesiell oppmerksomhet rettet mot de bærekraftsmålene hvor vi kan ha en merkbar og konkret påvirkning.

 

Vår strategi for langsiktig verdiskapning

 • Ingen skadde eller syke
 • Prioriter klima
 • Lokal verdiskapning
 • Innovasjon, effektivitet og samarbeid

 

 

 

Les mer i vår bærekraftrapport