Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft

Energi spiller en fundamental rolle i å møte samfunnets primære behov og for å sikre internasjonal stabilitet og velstand.

Å beskytte miljøet samtidig som vi møter verdens energibehov er en utfordring som krever samarbeid mellom nasjoner, selskaper, organisasjoner, politiske partier og samfunnet forøvrig.

Bærekraft er en viktig del av hvordan vi i Vår Energi utfører våre forretningsaktiviteter. Vi erkjenner at våre aktiviteter har både positive og negative påvirkninger på samfunnet, miljøet og klimaet rundt oss. Vårt mål er å skape langsiktig verdi gjennom å håndtere naturressurser på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Våre hovedambisjoner

  1. 50 % reduksjon i Scope 1 i klimagassutslipp fra opererte felt innen 2030*
  2. Være den sikreste operatøren på norsk sokkel
  3. 30 % kjønnsbalanse på tvers av organisasjonen innen 2025
  4. Engasjere lokalsamfunnet for å skape verdi
  5. Ingen utslipp av miljøgifter

*Baseline 2005

Vår Energi slutter seg til FNs strategiske visjon for bærekraftsmålene (SDG), med spesiell oppmerksomhet rettet mot de bærekraftsmålene der vi kan ha en merkbar og konkret påvirkning.

Rammeverk

Til å støtte vår ambisjon om å være en ESG-leder, har vi etablert et rammeverk med strategiske fokusområder. Områdene er delt opp i emner med konkrete mål og indikatorer, som skissert i figuren under:

Les mer i vår bærekraftrapport