Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

Satsing på vekst og effektiv drift 

Målet med letevirksomheten er å erstatte eksisterende ressurser og reserver, som er grunnleggende for selskapets framtidige vekst. Vi har eierandeler i flere av de viktigste funnene som er gjort på norsk sokkel de senere årene.  

Vi har satt oss et ambisiøst mål om produksjon på over 400.000 fat om dagen innen utgangen av 2025. Dette skal oppnås gjennom en portefølje av godkjente og lønnsomme prosjekter. 

I tillegg jobber vi målrettet med det vi kan påvirke, gjennom å styrke resultater og konkurranseevne og sikre effektiv drift. 

47

produserende felt

213 000

fat oljeekvivalenter per dag

57%

funn-rate i 2022

Vekt på å redusere produksjonskostnaden per fat

Vår Energi legger stor vekt på effektiv drift, og jobber for å redusere produksjonskostnaden per fat. Vi reduserte produksjonskostnaden fra 14 USD per fat i 2018 til 13,5 USD per fat oljeekvivalenter i 2022 ved hjelp av tilvekst gjennom fusjoner og oppkjøp og kostnadsreduksjonsprogrammer. 

Vi tar sikte på å redusere kostnaden ytterligere til 8,0 USD per fat innen utgangen av 2025.  

Dette målet skal vi oppnå i gjennomføring av pågående prosjekter, blant annet Balder Future og større partneropererte feltutbygginger som Johan Castberg og Breidablikk. Til sammen har porteføljen av godkjente utviklingsprosjekter en gjennomsnittlig produksjonskostnad på om lag 4 USD per fat.  

Dronebilde av Goliat.

Letevirksomhet i verdensklasse

Norsk sokkel med Vår Energi sine kjerneområder

Vi har bevist at vi har en letevirksomhet i verdensklasse. I henhold til Rystad Energy ligger Vår Energi i forkant på norsk sokkel når det gjelder gjennomsnittlig størrelse på funn, laveste letekostnader per fat som er funnet og høyeste avkastning på leteutgifter.  

I 2022 hadde Vår Energis letekampanje en funnrate på 57 prosent, noe som tilførte om lag 65 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe) i betingede ressurser, med en gjennomsnittlig letekostnad per enhet på 0,2 USD per fat etter skatt.  

Vår Energi vil fortsette den vellykkede letestrategien i tiden framover, og planlegger boring av 8-10 brønner nær eksisterende felt og 1-2 brønner med høy risiko/høy avkastning hvert år.  

Vi har hatt en funnrate på over 50 prosent de siste tre årene, og har til hensikt å fortsette på samme måte. I løpet av de siste årene er det Vår Energi som har gjort flest funn på norsk sokkel. 

Vellykket letekampanje i 2022

Vår Energi er i forkant på norsk sokkel når det gjelder gjennomsnittlig størrelse på funn, laveste letekostnader per fat som er funnet og høyeste avkastning på leteutgifter. 

57%

funn-rate

65

mmboe

8-10

letebrønner per år

0,2

USD kost per fat

Always safe hjul - illustrasjon på norsk

Ambisjon om å bli den sikreste operatøren

Sikker drift har førsteprioritet hos oss. Vår ambisjon er å bli den sikreste operatøren på norsk sokkel, med mål om å få samlet antall skader ned til et nivå nær null. 

Vår Energi samarbeider med Equinor, ConocoPhillips og Aker BP om årshjulet “Alltid sikker”. Formålet med Alltid sikker er å styrke bransjens sikkerhetsatferd og -kultur. Gjennom dette felles tiltaket utnytter vi fordelene med standardisering, som gir større effekt i bransjen med partnere, leverandører og kontraktører.  

quote_left_fill Vi tror Alltid sikker er et viktig verktøy for å bli den sikreste operatøren på norsk sokkel.
Ellen W Hoddell

Verktøy for økt sikkerhet

Vi har også innarbeidet de ni livreddende reglene slik de er definert av IOGP (International Association of Oil & Gas Producers).  

Disse reglene gir arbeiderne en enkel punktliste de kan følge for å beskytte seg selv og andre mot hendelser og dødsulykker.  

Andre aktuelle tiltak er MARI-sporing (Major Accident Risk Indicator) på opererte felt, og nye digitale verktøy for å sikre teknisk integritet, proaktiv støtte og standardisering av sikkerhetstiltak på tvers av hele virksomheten for å sikre samsvar.

Smilende ansatte på Rosenberg

Olje- og gassfelt operert av Vår Energi

Balder

Balder-feltet ligger i Nordsjøen, i den første produksjonstillatelsen som ble tildelt, med første leteboring og første oljefunn på norsk sokkel (produksjonstillatelse 001). Balder-feltet er bygget ut med et flytende produksjons-, lagrings- og lossefartøy (FPSO) og flere undersjøiske produksjonssystemer. Produksjonen startet i 1999. 

Supply båt og tankskip i produksjon på Balder-feltet

Duva

Duva er et olje- og gassfelt tilknyttet Gjøa-plattformen i den nordlige delen av Nordsjøen. Det ligger 14 kilometer nordøst for Gjøa-feltet på 340 meters havdyp.  Duva ble funnet i 2016 og ble bygget ut som et fast-track prosjekt i parallell med Gjøa P1-segmentet. Produksjonen startet i 2021.

Illustration of Duva subsea tieback to Gjøa

Fenja

Fenja er en havbunnsutbygging i Norskehavet. Olje- og gassfeltet ble funnet i 2014 og er koblet til Njord A-plattformen. Den 36 km lange undersjøiske produksjonsrørledningen som forbinder felt og vertsplattform er verdens lengste elektrisk sporoppvarmede rør-i-rør.  Produksjonen fra Fenja-feltet startet i april 2023.

Gjøa

Gjøa is situated in the northern part of the North Sea and is predominantly a gas field. It was discovered in 1989, and production commenced in 2010. The semi-submersible Gjøa production unit is electrified with power from shore and produces at less than half the average carbon intensity of Norwegian Continental Shelf fields. The floating production facility has been designed to act as an area hub.

Gjøa platform offshore

Goliat

Goliat-feltet ligger i Barentshavet, og er det aller første produserende oljefeltet i det nordligste området på norsk sokkel. Goliat ble funnet i 2000, og plan for utbygging og drift ble godkjent i 2009.  

Feltet er utbygget med en flytende produksjonsenhet som er utformet for å tåle kulde og dårlig vær. Produksjonen startet i mars 2016. 

Goliat-feltet i Barentshavet. Oljefelt med produksjon i det nordligste området på norsk sokkel

Marulk

Marulk-feltet er et gassfelt bygget ut på havbunnen i Norskehavet, 25 kilometer sørvest for Norne-feltet. Marulk ble funnet i 1992, og plan for utbygging og drift ble godkjent i 2010. 

Marulk er knyttet opp til Norne-installasjonen, og startet produksjon i 2012.  

Illustrasjon av Marulk-feltet som viser to brønner som kobles til en flytende produksjon, lagring- og lasteenhet.

Ringhorne og Ringhorne Øst

Ringhorne-feltet ligger i Nordsjøen, om lag ni kilometer nordøst for Balder FPU (flytende produksjonsenhet).  

Feltet er bygget ut med en plattform som produserer og sender olje og gass til Balder FPU for endelig prosessering, lagring og eksport. Produksjonen på Ringhorne startet i 2003. 

Ringhorne Øst er bygget ut med fire brønner fra Ringhorne-feltet, og startet produksjon i 2006. Det ble startet en ny borekampanje fra Ringhorne-plattformen i 2019, som fortsatt pågår.

Plattform i Ringhorne-feltet. Produksjon av olje og gass

Råolje-assays

For hver råoljetype er det en kommersiell analyse basert på et representativt utvalg av råoljen. Råolje løftet ved Balder-feltet er en blanding av Ringhorne, Ringhorne Øst og Balder. Det er to Balder-analyser gjort i 2021.


Tiltak som virker

Vi har forpliktet oss til å jobbe for en mest mulig bærekraftig energiproduksjon. Dette er våre tiltak.

Les mer
Ivar Kvadsheim i Vår Energi sine lokaler

Miljøvennlig olje- og gassproduksjon?

Det er mange veier til mål. En mer klima- og miljøvennlig oljeutvinning oppnås gjennom egne tiltak og gjennom arbeid med leverandør- og verdikjeder.

Bærekraftsrådgiver, Ivar Kvadsheim forklarer.

Les mer
Prosessoperatør-lærling, Agnete Svanholm på Goliat-feltet

– Du vant til offshore-livet ganske fort

Prosessoperatør-lærling, Agnete Svanholm forteller om sin erfaring med å være lærling innen olje og gass. Nå jobber hun på Goliat-feltet.

Les mer