Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Bærekraftig samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

Undersidene til Investorer-seksjonen på nettsidene våre er kun tilgjengelig på engelsk.

Resultater for Q4 og hele 2023

Vår Energi delte resultatene for 4. kvartal 2023, 13. februar. Selskapet er i rute til videre vekst og verdiskaping, og leverer sterke finansielle og operasjonelle resultater. Lenke til webcast og presentasjonsmateriell under:

Kapitalmarkedsdag

Vår Energi arrangerer Kapitalmarkedsdag 13. mars 2024. Her vil det gis en oppdatering på selskapets strategi for videre vekst og verdiskaping – og vår plan for hvordan vi skal levere på våre langsiktige mål som et nylig sammenslått selskap.

Siste børsmeldinger

22. februar 2024

Vår Energi ASA: Mandatory notification of trade by primary insiders in connection with allocation of bonus shares

Les mer

21. februar 2024

Vår Energi ASA: Notification of trade by primary insider

Les mer

21. februar 2024

Vår Energi ASA: Notification of trade by primary insider

Les mer

Abonner på Vår Energi børsmeldinger

Ringhorne platform on location in the North Sea

Hvorfor investere?

Solid og diversifisert produksjonsportefølje

 

 

Kompetanse i verdensklasse, med solid vekst og gode resultater

 

 

Maksimal verdiskaping med en strategi konsentrert om eksisterende feltsentre

Plan for å redusere utslipp med 50% (scope 1 og 2) innen 2030

 

God kontantstrøm og en sterk balanse som gir attraktive og stabile utbytter til aksjonærer

quote_left_fill Sammen med en sterk balanse gir Vår Energis lønnsomme og solide portefølje et godt grunnlag for betydelig verdiskaping til aksjonærene. Vi tror vår sterke balanse og kapitalstruktur gir fleksibilitet og gode langsiktige utsikter.
Stefano Pujatti

Kontakt

For generelle henvendelser – vennligst bruk ir@varenergi.no.

VP Investor Relations
Ida Marie Fjellheim

+47 905 09 291

ida.fjellheim@varenergi.no


Vår Energi driver i samsvar med Oslo Børs sin “Code of Practice for Investor Relations” datert 1 . mars 2021

Tiltak som virker

Vi har forpliktet oss til å jobbe for en mest mulig bærekraftig energiproduksjon. Dette er våre tiltak.

Les mer
Glenn Eide i Vår Energi

Hvordan vi jobber med energi for fremtiden

Vår Energis strategiske valg har kort vei fra møterommet til handlingsrommet. Vi har utarbeidet konkrete strategiske grunnpilarer som legger føringer for hvordan vi skal jobbe med energi for fremtiden.

Les mer
Ansatte som sitter rundt et bord og jobber

I begivenhetens sentrum

Balder Future-prosjektet er et av de største industriprosjektene i Norge. Prosjektet forlenger levetiden til det historiske Balder-feltet og er selskapets nøkkelprosjekt for videre verdiskaping og vekst.

Les mer