Marthe Henriksen-Suhr er student ved universitetet i Tromsø der hun tar en bachelor i prosessteknologi. Etter endt studium har hun et ønske om å jobbe som prosessingeniør og det ønsket ble enda større etter å ha hatt sommerjobb ved Hammerfest-kontoret til Vår Energi.

“Jeg lærte enormt mye de ukene jeg hadde sommerjobb i Vår Energi og det gjorde at jeg ble enda sikrere på at jeg har valgt rett yrkesvei. Det var også fint å erfare at kartet stemte med terrenget – altså at teorien jeg hadde lært på studiet kunne brukes i praksis”.

Basiskunnskaper til tross – studenten innrømmer glatt at det var en bratt læringskurve i starten av jobben.

“De to første ukene var ganske slitsomme – særlig fordi det var så mange nye systemer å lære seg. Men etter at jeg begynte å komme inn i det og følte at jeg faktisk kunne bidra med noe – da ble det bare mer og mer gøy”.

Sommerjobb og prosjekt på Goliat

Marthe brukte tiden i Vår Energi til å jobbe med et prosjekt som planlegger implementering av en alterneringsplan for roterende utstyr på Goliat FPSO.  

“Prosjektet var både utfordrende og spennende, men jeg fikk mye god hjelp av min mentor, særlig fram til jeg var trygg nok til å kunne jobbe selvstendig. Selvstendig betød imidlertid ikke å jobbe alene, for dette var et prosjekt som krevde mye samarbeid – både mellom de ulike fagdisiplinene og mellom offshore og onshore-organisasjonen. På den måten ble jeg kjent med mange kolleger i løpet av min relativt korte jobbperiode og det var både nyttig og hyggelig”.

Per Inge Leiros jobber med vedlikehold og støtte til Goliat FPSO og var Marthes mentor da hun var sommerstudent hos Vår Energi. For ham er det en selvfølge å slippe til studentene i sommermånedene.

“Vel er det et samfunns-og industriansvar å ta inn sommerstudenter, men vi gjør det aller mest for vår egen del. Vår erfaring er at studenter flest er så dyktige og motiverte at de relativt raskt kan jobbe selvstendig. Det er en vinn-vinn-situasjon – vi får god hjelp i feriemånedene og studentene får verdifull arbeidserfaring”. Les mer om jobb- og karrieremuligheter i Vår Energi.

Offshore for første gang

Høydepunktet for mange av studentene som har sommerjobb ved Hammerfest-kontoret er et besøk til Goliat-plattformen som kun ligger en kort helikoptertur unna. Også for Marthe var det stort å komme offshore:

“Jeg har aldri vært på en plattform før, så det å få komme ut til Goliat var veldig stas. Sannsynligvis kommer jeg til å jobbe offshore når jeg er ferdig med studiene og nå vet jeg mer hva jeg går til. Dessuten er det en fordel å få sett de komponentene og det utstyret jeg sitter på land og jobber med – det gjør at jeg få et mer helhetlig inntrykk av prosjektet”.

Vil bo i nord

Marthe er fra Alta og hun har et ønske om å fortsette å bo i hjembyen når hun skal ut i arbeidslivet. I så måte vil en jobb på Hammerfest-kontoret til Vår Energi eller på Goliat, være et godt alternativ.

“Hammerfest er bare to timers kjøring fra Alta, så om jeg skulle få jobb på kontoret til Vår Energi er det fullt mulig å ukependle. Og enda enklere er det om jeg skulle få jobb på Goliat – da er det helt uproblematisk å ha bostedsadresse i Alta”.

“Uansett hvor jeg ender opp med å få jobb, så er jeg i hvert fall helt sikker på at jeg ønsker meg en framtid i olje og gass-industrien. Og når det gjelder sommerjobb, så er min klare oppfordring til andre studenter at det er noe de absolutt bør gjøre. Arbeidserfaring gjør at du får noen knagger å henge teorien på og så er det smart å begynne å bygge seg et nettverk i den bransjen man vil inn i”.