Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Om oss

Om oss

Om oss

Vår Energi er neste generasjons olje- og gass-selskap.

  • Ledende uavhengig olje og gasselskap på norsk sokkel
  • Lang erfaring med 50+ år tilstedeværelse på norsk sokkel
  • Variert og robust portefølje posisjonert for videre vekst
  • Forpliktet til å levere en bedre fremtid

Oppdraget vårt

Vår kjernevirksomhet er å maksimere verdier gjennom sikker og ansvarlig leting, utvikling og produksjon av hydrokarboner, som en ledende operatør og foretrukket partner.

Forpliktelse

Vi er forpliktet til å levere vekst og positive resultater i tråd med våre mål om en bærekraftig utvikling.

Vi vil fortsette å lete, utvikle og produsere ressurser og reserver fra vår portefølje av olje- og gasslisenser på norsk sokkel.

Vi skal drive sikkert, leve opp til forventninger, og være den foretrukne partneren. Sammen skal vi jobbe for å bygge en bedre fremtid for våre interessenter og samfunnet for øvrig.

Vår historie

Navnet Vår Energi symboliserer vekst og en ny begynnelse. Det antyder også at selskapets medarbeidere og samarbeidspartnere jobber sammen som et lag for å produsere våre ressurser– og skaper verdier for aksjonærer, interessenter og det norske samfunnet.

Våre folk

Våre 950 medarbeidere er Vår Energi sin viktigste ressurs. Vi tror på mangfold og vi jobber for å beholde, tiltrekke og videreutvikle en mangfoldig arbeidsstyrke av profesjonelle individer, i et samarbeidende og transparent arbeidsmiljø.


Strategi

Selskapets strategiske prioriteter gjenspeiler vår visjon om å levere en bedre fremtid, og ambisjonen om å bli Norges ledende energiselskap målt på sikkerhet, bærekraft, verdiskaping og medarbeidertilfredshet.

Ledergruppen

Ledergruppen i Vår Energi består av ni ledere. Torger Rød har selskapets høyeste stilling som administrerende direktør, og er den som rapporterer til styret. Ledergruppen har samlet et bredt spekter av ferdigheter og kompetanse.