Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

Vi er Vår Energi

Vår Energi er tuftet på mer enn 50 års drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utbyggingsprosjekter i selskapets kjerneområder og gode leteresultater. Vår Energi har mer enn 1 300 ansatte og egenandeler i 47 produserende felt, og produserte 213 000 fat oljeekvivalenter olje og gass per dag i 2023.  

Vi er et ledende og uavhengig oppstrøms olje- og gasselskap på norsk sokkel: 

  • Solid og diversifisert produksjonsportefølje
  • Kompetanse i verdensklasse, med solid vekst og gode resultater
  • Maksimal verdiskaping med en strategi konsentrert om eksisterende feltsentre
  • Troverdig plan for å oppnå 50% reduksjon i utslipp av klimagasser fra scope 1 og 2 innen 2030
  • God kontantstrøm og en sterk balanse som gir attraktive og stabile utbytter til aksjonærer


Offshore workers outside on board Goliat

Lisenskart

Vår Energi har for øyeblikket eierskap i 47 produserende felt og i 203 produksjonslisenser på norsk sokkel.

 


Solid grunnmur

Vår Energi har ambisjoner om å øke produksjonen til 400.000 fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2025, samtidig som vi reduserer produksjonskostnaden fra 13,5 (i 2022) til 8 USD per fat oljeekvivalenter etter hvert som nye prosjekter settes i drift og effekten av forbedringstiltak slår inn. 

God kontantstrøm og en sterk balanse (“investment grade”) gir mulighet for attraktiv og stabil utdeling av utbytte til aksjonærene.  

Det ble utdelt 1.075 millioner USD i utbytte for 2022. I 2023 har vi planer om å dele ut 270 millioner USD i utbytte for første kvartal, og om lag 30 prosent av kontantstrøm fra driften etter skatt for året som helhet.  

16. februar 2022 ble Vår Energi notert på Oslo Børs (OSE). Børsnoteringen (IPO) ga selskapet tilgang til det norske og internasjonale kapitalmarkedet, og en diversifisering av eierstrukturen. Det har også gitt ansatte større mulighet til å delta på eiersiden.

Vår Energi vil skape en bedre framtid, og ambisjonen er å være den sikreste operatøren på norsk sokkel. Vi skal være et naturlig førstevalg for våre partnere, ledende på bærekraft (ESG) med 50% reduksjon i utslipp av klimagasser fra scope 1 og 2 innen 2030.Vekst og verdiskaping

Vår Energi ligger an til å oppnå en produksjonsvekst på nærmere 100 prosent innen utgangen av 2025, og har en konkret plan for høy verdiskaping også etter dette. Selskapet skaper verdier på grunnlag av en stor og diversifisert portefølje med et betydelig reservegrunnlag.  

Selskapets strategi dreier seg om fire kjerneområder, maksimal utnyttelse av infrastrukturen og å sikre framtidig vekst. Sammen med solid drift og letevirksomhet og selskapets gode sikkerhetskultur, danner disse kjerneområdene grunnlaget for langsiktig, lønnsom vekst. 

Vår Energis olje- og gassproduksjon var i gjennomsnitt 220 000 fat per dag i 2022. Dette er en nedgang på ti prosent i forhold til 2021, noe som skyldes naturlig nedgang, vedlikeholdsaktiviteter og driftsproblemer som påvirket både egne og partneropererte felt. Naturgass sto for 37 prosent av produksjonen i 2022.  

Ambisjonene fram mot 2025 er basert på godkjente, lønnsomme utbyggingsprosjekter i våre kjerneområder, blant annet prosjektene Balder Future, Ringhorne IV, Breidablikk og Johan Castberg.  

quote_left_fill Vi ligger an til å levere en ledende produksjonsvekst med lavere kostnader og utslipp, og bygge et enda sterkere grunnlag for høy verdiskaping for alle interessenter i årene framover.

Etter 2025 har vi en klar ambisjon om å opprettholde produksjonen. Høy verdiskaping, kostnadsdisiplin og skala er viktige elementer i vår langsiktige produksjonsprofil. Dette er basert på økt utvinning, boring av tilleggsbrønner, utbygging nær felt og videreutvikling av en robust portefølje av prosjekter med standardiserte og effektive havbunnstilknytninger med lav risiko.  

Prosjektporteføljen utvides stadig, i takt med at leteteamet gjør nye, svært gode funn. 

Vår Energi var operatør for det største nye funnet på norsk sokkel i 2022, Lupa i Barentshavet, og de gode leteresultatene har fortsatt i 2023, med Countach-funnet i samme region.  

Arbeidet med å nå våre mål og ambisjoner er basert på solid kompetanse og lang erfaring som går helt tilbake til norsk sokkels spede begynnelse. Selv om Vår Energi er et ungt selskap, har vi nesten 60 års erfaring.  

Fire ansatte foran Jotun produksjonsskip (FPSO) som ligger til kai ved Rosenberg.
Ansatte som sitter rundt et bord og jobber

Våre aktiviteter skal bidra til de lokalsamfunnene vi har virksomhet i, for eksempel i form av industriutvikling, kompetansebygging og lokalt engasjement.  

Vi skal være den sikreste operatøren, og felles bransjeprogrammer utgjør en viktig del av det kontinuerlige arbeidet med å iverksette sikkerhetstiltak. Vi skal levere en ansvarlig og bærekraftig produksjonsvekst med lave utslipp.  


En foretrukken partner

Vi skal være et naturlig førstevalg for våre partnere i alle våre aktiviteter. Vi kan ikke oppnå våre langsiktige ambisjoner uten solide partnerskap og godt samarbeid med myndigheter, feltpartnere, tjenesteleverandører og forsyningskjeden.

Vår Energi har et solid partnerskap med Equinor, den største og en av de mest erfarne operatørene på norsk sokkel. 

Gjennom partnerskapet med Equinor søker vi å oppnå økt kostnads- og energieffektivitet, som for eksempel gjennom NCS Logistics Project (NLP), et samarbeid som nylig ble inngått om nye logistikkløsninger i framtiden.  

Andre aktuelle partnerskap er Hywind Tampen, som skal skaffe fornybar energi til Snorre ved hjelp av flytende vindkraft, og et felles prosjekt for kraft fra land til Balder/Grane-området.

I 2022 inngikk Vår Energi også et strategisk partnerskap med Aker Solutions, Ocean Installer og Saipem for levering av undervannsutstyr (SPS/SURF), som forberedelse til framtidige prosjekter for havbunnstilknytninger.  

I tillegg har vi et sterkt og omfattende samarbeid med Eni for å utnytte deres kompetanse innenfor leting, prosjektutvikling, drift og boring, for å nevne noe.  

Vi er også involvert i kommersielle salgsavtaler med Eni (gjennom Eni Trade & Biofuels S.p.A) for å sikre avsetning og redusere kostnadene knyttet til sikringsaktiviteter.


Ledelse

Vår Energis ledergruppe består av seks erfarne ledere.
De representerer ulike typer kompetanse og kunnskap fra omfattende karrierer i olje- og gassindustrien.

 

Nick Walker

CEO

Nick Walker er administrerende direktør i Vår Energi  og leder selskapets strategi- og markedsarbeid og samarbeid med interessenter. Walker var sjef i Lundin Energy til midten av 2022, og ledet salget av selskapet til Aker BP. Han har tidligere jobbet for BP, Talisman Energy, Africa Oil og Vedanta – Cairn Oil & Gas. Han har over 30 års erfaring fra internasjonal olje- og gassindustri med roller innen tekniske, og kommersielle funksjoner – i tillegg til ulike lederroller. Walker har utdanning innen “Mining Engineering” fra Imperial College London og “Computer Science” fra University College London. I tillegg har han en MBA fra City University Business School, London. 

Antall aksjer i Vår Energi ASA: 481 185
(per 14. des. 2023)

Torger Rød

COO

Torger Rød er Chief Operating Officer i Vår Energi. Rød begynte i selskapet som CEO juni 2021 og ledet blant annet selskapet gjennom børsnotering, og oppkjøp av Neptune. Han startet i rollen som COO september 2023. Før det har han jobbet 23 år i Equinor (hvorav 11 år i ledende stillinger), både i Norge og internasjonalt. Den siste stillingen han hadde der var som direktør for sikkerhet og sikring, mens han før det var direktør for prosjektutvikling. Torger Rød er sivilingeniør fra NTNU med mastergrad i industriell økonomi.

Antall aksjer i Vår Energi ASA: 193 112
(per 14. des. 2023) 

Stefano Pujatti

CFO

Stefano Pujatti er finansdirektør i Vår Energi. Pujatti er ansatt av Eni S.p.A, og har vært midlertidig overført til selskapet siden 2019. Han har mer enn 20 års internasjonal erfaring fra olje- og gassindustrien. Han har tidligere hatt stillingen som direktør for planlegging og styring av regionen Afrika sør for Sahara ved Eni S.p.As hovedkontor i Italia, og har hatt flere internasjonale oppdrag i Enis viktigste datterselskaper innenfor olje og gass. Pujatti startet sin karriere som revisor for KPMG, hvor han også fikk revisorautorisasjon (Certified Public Accountant). Stefano Pujatti har en mastergrad i økonomi fra det katolske universitetet i Milano (UCSC) 

Antall aksjer i Vår Energi ASA: 20 000
(per 14. des. 2023)

Tone Rognstad

EVP People & Communication

Tone Rognstad er direktør for personal og kommunikasjon. Hun begynte i selskapet i 2022, og kommer fra stillingen som direktør for prosjektledelse og -styring i Equinor ASA. I løpet av sine 15 år som leder i Equinor ASA har hun tilegnet seg omfattende ledererfaring på områder som HR, ledelse og organisasjonsutvikling. Hun har hatt stillinger både i konsernstab, i fellestjenester og på forretningsområdene. Før hun begynte i Equinor ASA hadde Rognstad ulike lederstillinger i General Electric, både i Norge og internasjonalt, innenfor markedsføring, risiko og drift. Rognstad har en bachelorgrad i bank og finans fra Handelshøyskolen BI.  

Antall aksjer i Vår Energi ASA: 45 259
(per 14. des. 2023)

Ellen Waldeland Hoddell

EVP Safety & Sustainability

Ellen Waldeland Hoddell har stillingen som direktør for sikkerhet og bærekraft i Vår Energi. Hoddell har 15 års erfaring fra den norske olje- og gassindustrien. Hun har hatt flere stillinger knyttet til sikkerhet og bærekraft i Eni Norge og Vår Energi, inkludert risiko- og barrierestyring, teknisk og operasjonell sikkerhet og beredskap. Hoddell har en mastergrad i risikostyring og samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger fra 2010.

Antall aksjer i Vår Energi ASA: 24 460
(per 14. des. 2023) 

Aksel Luhr

EVP Legal & Compliance

Aksel Luhr er juridisk direktør i Vår Energi. Han har mer enn 40 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Luhr har rollen som styresekretær i Vår Energi. Luhr representerer Vår Energi i panelet for juridisk rådgivning i IOGP (International Association of Oil & Gas Producers) og i Offshore Norges juridiske komite, som inkluderer medlemskap i standardkontraktstyret. Luhr har en juridisk grad som cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Han har advokatbevilling og er medlem av Advokatforeningen.

Antall aksjer i Vår Energi ASA: 43 424
(per 14. des. 2023)

Styrende organer

Grunnlaget for styringsstrukturen i Vår Energi er norsk rett, og generalforsamlingen er selskapets høyeste organ.

Les mer

Vår historie

Navnet vårt symboliserer vekst og en ny begynnelse. Det er om våren det spirer og gror. Navnet antyder også at selskapets medarbeidere og samarbeidspartnere jobber sammen som et lag for å produsere våre ressurser – og skape verdier for aksjonærer og det norske samfunnet.  

Lang historie og erfaring

Konsernets historie er bygget på mer enn 50 års drift på norsk sokkel, inkludert den aller første produksjonstillatelsen vi fikk på sokkelen i 1965 (PL001). Vår Energi ble etablert i 2018, i fusjonen mellom Eni Norge AS og Point Resources AS.  

Eni Norge AS ble grunnlagt i 1965, mens Point Resources ble opprettet gjennom fusjonen av HitecVisions porteføljeselskaper i 2016, som deretter kjøpte den norske delen av virksomheten til ExxonMobil i 2017.  

I 2019 demonstrerte Vår Energi sin evne til å gjennomføre komplekse transaksjoner gjennom oppkjøpet av så godt som alle ExxonMobils partneropererte eierandeler på norsk sokkel. Vår Energis sterke sider, kompetanse og beste praksis er utviklet over tid, og kombinerer de to store internasjonale oljeselskapene ExxonMobil og Enis operasjonelle ressurser og tekniske kompetanse. Selskapet nyter også godt av HitecVisions kompetanse på norsk sokkel, som har gitt dokumentert verdiskaping.  

Vår Energi er operatør for den første produksjonstillatelsen som ble tildelt på norsk sokkel (PL 001 i 1965). Denne lisensen ligger i et område som er under videreutvikling. Balder-feltet i PL 001 var det første oljefunnet som ble gjort på norsk sokkel. Funnet var ikke drivverdig på daværende tidspunkt, som var i 1967, men med teknologisk utvikling og framgang ble det mulig å starte produksjon i 1999. Feltet er fortsatt i produksjon i dag. Vår Energi er også partner i Ekofisk-funnet (1969) gjennom Norsk Agip AS (senere Eni Norge). Ekofisk-feltet markerte sitt 50-årsjubileum i 2019.  

Veien videre

Vi fortsetter å utvikle Vår Energis posisjon på sokkelen, og bruker vår solide feltportefølje til langsiktig verdiskaping gjennom kostnads- og CO2-effektiv produksjon av olje og gass. 

Planene fremover består blant annet av forlenget levetid på feltene Balder og Ringhorne fram mot 2045 (noe som vil gi PL 001 en levetid på 80 år), og feltutbygginger som Johan Castberg-feltet, som er et eksempel på selskapets satsing i Barentshavet. 

Disse prosjektene er gode eksempler på både selskapene og bransjen som helhet, og deres langsiktige satsing på norsk sokkel.  

Vår Energis utviklingsprosjekter på norsk sokkel 


Tre kjappe fakta om ansatte i Vår Energi

I Vår Energi er folka våre det mest verdifulle vi har. Flinke og erfarne ansatte sørger for effektiv og sikker drift.

Les mer
Glenn Eide i Vår Energi

Slik skal vi jobbe med energi for fremtiden

Vår Energis strategiske valg har kort vei fra møterommet til handlingsrommet. Vi har utarbeidet konkrete strategiske grunnpilarer som legger føringer for hvordan vi skal jobbe med energi for framtiden.

Les mer