Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Utreise offshore
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Om oss

Om oss

Om oss

Vår Energi representerer en ny generasjon operatører på norsk sokkel. Vi opererer olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Vi vil  fortsette å lete, utvikle og produsere ressurser og reserver fra lisensene våre.

Stødig vekst

Vår Energi er i dag ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel.  Gjennomsnittlig produksjon (2020) er i overkant av 265 000 fat oljeekvivalenter per dag (foepd).

Våre kontorer

Våre 900 medarbeidere jobber ved våre felt offshore og på våre kontorer i Norge. Vi har hovedkontor på Forus, og avdelingskontor i Hammerfest og Oslo.

Eiere

Sammen med våre aksjonærer, det integrerte energiselskapet Eni (69,85 prosent) og Norge-baserte investeringsselskapet HitecVision (30,15 prosent), har vi utviklet og sanksjonert en forretningsplan for Vår Energi.

Bærekraft

Vi har kapasitet og kompetanse til å levere ambisiøse vekstplaner i et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø. Vi skal være ledende i industrien når det kommer til å stadig forbedre oss i å redusere karbonutslipp på norsk sokkel, blant annet gjennom lavkarbon-teknologi.Vår historie

Navnet Vår Energi symboliserer vekst og en ny begynnelse. Navnet antyder også at selskapets medarbeidere og samarbeidspartnere jobber sammen som et lag for å produsere våre ressurser– og skaper verdier for aksjonærer, interessenter og det norske samfunnet.

Organisasjon

Våre 900 medarbeidere er Vår Energi sin viktigste ressurs. Medarbeidere jobber ved hovedkontoret på Forus, ved avdelingskontorene i Hammerfest og Oslo, og på våre offshore-felt på norsk sokkel.

Vår Energi jobber for å beholde, tiltrekke og videreutvikle en mangfoldig arbeidsstyrke av profesjonelle individer, i et samarbeidende og transparent arbeidsmiljø.Ledergruppen

Ledergruppen i Vår Energi består av tolv ledere. Torger Rød har selskapets høyeste stilling som administrerende direktør, og er den som rapporterer til styret. Ledergruppen har samlet et bredt spekter av ferdigheter og kompetanse.

Styret

Vår Energis styre er representert av aksjonærer fra det Italia-baserte energiselskapet Eni (69,85 prosent), Norge-baserte investeringsselskapet HitecVision (30,15 prosent) og ansattrepresentanter. Styret velges av høyeste ledernivå i Vår Energi.

Etiske retningslinjer og varsling

Vår Energis virksomhet og aktiviteter skal gjennomføres på en åpen, ærlig og rettferdig måte. Ved mistanke eller brudd på de etiske retningslinjene, har selskapet lagt til rette for varsling.

Kontroll og forbedring

Vår Energi har opprettet retningslinjer for selskapets styresett, for å ta vare på våre medarbeidere og utføre aktiviteter i tråd med gjeldene lover og forskrifter. Intern revisjon spiller en sentral rolle i våre forretningsaktiviteter, og funksjonen er representert i konsernledelsen.
Våre aksjonærer

Vår Energi eies i felleskap med det Italia-baserte energiselskapet Eni (69,85 prosent) og det Norge-baserte investeringsselskapet HitecVision (30,15 prosent). Eni er et av de største olje- og gasselskapene og HitecVision er en ledende investor innenfor energisektoren i Nordsjø-regionen.