Om oss
Om oss Strategi Ledelse Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører

Vi er Vår Energi

Vår Energi er tuftet på mer enn 50 års drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utbyggingsprosjekter i selskapets kjerneområder og gode leteresultater. Vår Energi har nærmere 1 400 ansatte og eierandeler i 47 produserende felt, og produserte 299 000 fat oljeekvivalenter olje og gass per dag første kvartal i 2024.  

Vi er et ledende og uavhengig oppstrøms olje- og gasselskap på norsk sokkel: 

 • Solid og diversifisert produksjonsportefølje
 • Kompetanse i verdensklasse, med solid vekst og gode resultater
 • Maksimal verdiskaping med en strategi konsentrert om eksisterende feltsentre
 • Troverdig og konkret plan for å redusere utslipp fra egne operasjoner med over 50% innen 2030
 • God kontantstrøm og en sterk balanse som gir attraktive og stabile utbytter til aksjonærer
quote_left_fill Energi-virkeligheten i verden er kompleks. Vår strategi er enkel; vi er et norsk, rendyrket olje og gass-selskap, vi skal være en pålitelig leverandør av energi til Europa, og det skal vi være på en sikker og ansvarlig måte. Det vil gi vekst og verdiskaping for alle interessenter. I lang tid framover.

Vekst og verdiskaping

Vår Energi har sterke røtter basert på sammenslåingen av fire selskaper – Point Resources, den norske virksomheten i Eni og ExxonMobil, og nå nylig Neptune Energy Norge. I de årene som er gått etter at selskapet ble etablert i 2018, kan vi vise til solid verdiskaping og oppbygging av det som nå er den tredje største operatøren på norsk sokkel.

Vi har oppnådd betydelig vekst i produksjon og reserver, samtidig som vi har levert gode økonomiske resultater og delt ut over 2 milliarder dollar til aksjonærene siden børsnoteringen i 2022.

Vår Energi er i rute for å oppnå omtrent dobbel produksjon ved slutten av 2025 i forhold til nivået i 2023, med fortsatt stor gassandel (37 %). Veksten kommer fra åtte prosjekter som skal være i produksjon før utgangen av 2025, der de viktigste er Balder X og Johan Castberg.

Vår Energi vil opprettholde produksjon og verdiskaping etter 2025 gjennom

 • effektiv drift, boring av tilleggsbrønner og økt utvinning på våre viktigste felt
 • utvikling av en lønnsom portefølje av prosjekter i en tidlig fase for å starte produksjon av selskapets betydelige ressursbase
 • boring av en spennende leteportefølje
 • fusjoner og oppkjøp som kan øke verdiskapingen

Offshore workers outside on board Goliat

Lisenskart

Vår Energi har for øyeblikket eierskap i 47 produserende felt og i 203 produksjonslisenser på norsk sokkel.

 


Fra fat til verdiskaping

Vår Energi er godt posisjonert for å levere vekst og fortsatt høy verdiskaping. Vi går fra fat til verdiskaping ved hjelp av følgende oppskrift:

 • Gjennomføring av vekstambisjonen: Vi gjennomfører de ti prosjektene som er under utvikling, noe som vil sikre rundt 400.000 fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2025.
 • Stabil produksjon: Vi utvikler en lønnsom portefølje av prosjekter i en tidlig fase, mer enn 20 til sammen, for å sikre at produksjonen blir liggende mellom 350.000 og 400.000 fat oljeekvivalenter per dag fram mot 2030.
  • Mulighet for å være motsyklisk, og dra nytte av tilgjengelighet i markedet etter bølgen med skatteincentiver
  • Alle prosjektene er kostnadseffektive med lav risikoprofil, og er tilknyttet vertsinstallasjoner, slik at kapasiteten utnyttes
  • Kortere tid før produksjonen kommer ut på markedet, ettersom prosjektgjennomføringen er standardisert
 • Framtidig verdiskaping: Vi trapper opp letevirksomheten, og tar sikte på å bore rundt 60 brønner de neste fire årene for å sikre stor verdiskaping på tvers av hele norsk sokkel.
CEO Nick Walker in conversation with Vår Energi employees

Ledelse

Vår Energis ledergruppe består av seks erfarne ledere. De representerer ulike typer kompetanse og kunnskap fra omfattende karrierer i olje- og  gassindustrien.

Les mer

En foretrukken partner

Vår Energi vil være et naturlig førstevalg for våre partnere i alle våre aktiviteter. Selskapet har et solid partnerskap med Equinor, den største og en av de mest erfarne operatørene på norsk sokkel. Vår Energi er Equinors største privateide samarbeidspartner på norsk sokkel.  

Gjennom partnerskapet med Equinor søker selskapet å oppnå økt kostnads- og energieffektivitet, som for eksempel gjennom NCS Logistics Project (NLP), et samarbeid som nylig ble inngått om nye logistikkløsninger i framtiden. Andre aktuelle partnerskap er Hywind Tampen, som startet forsyning av fornybar energi til Snorre ved hjelp av flytende vindkraft, og et felles prosjekt for kraft fra land til Balder/Grane-området.  

I tillegg har Vår Energi et sterkt og omfattende samarbeid med Eni for å utnytte deres kompetanse innenfor leting, prosjektutvikling, drift og boring, for å nevne noe. Vår Energi er også involvert i kommersielle salgsavtaler med Eni (gjennom Eni Trade & Biofuels S.p.A) for å sikre avsetning og redusere kostnadene knyttet til sikringsaktiviteter. 

Styringsstruktur

Grunnlaget for styringsstrukturen i Vår Energi er norsk rett, og generalforsamlingen er selskapets høyeste organ.

Les mer

Vår historie

Navnet vårt symboliserer vekst og en ny begynnelse. Det er om våren det spirer og gror. Navnet antyder også at selskapets medarbeidere og samarbeidspartnere jobber sammen som et lag for å produsere våre ressurser – og skape verdier for aksjonærer og det norske samfunnet.  

Selskapets historie er bygget på mer enn 50 års drift på norsk sokkel, inkludert den aller første produksjonstillatelsen vi fikk på sokkelen i 1965 (PL001). Vår Energi ble etablert i 2018, i fusjonen mellom Eni Norge AS og Point Resources AS.  

Eni Norge AS ble grunnlagt i 1965, mens Point Resources ble opprettet gjennom fusjonen av HitecVisions porteføljeselskaper i 2016, som deretter kjøpte den norske delen av virksomheten til ExxonMobil i 2017.  

I 2019 demonstrerte Vår Energi sin evne til å gjennomføre komplekse transaksjoner gjennom oppkjøpet av så godt som alle ExxonMobils partneropererte eierandeler på norsk sokkel. Vår Energis sterke sider, kompetanse og beste praksis er utviklet over tid, og kombinerer de to store internasjonale oljeselskapene ExxonMobil og Enis operasjonelle ressurser og tekniske kompetanse. Selskapet nyter også godt av HitecVisions kompetanse på norsk sokkel, som har gitt dokumentert verdiskaping.  


Tre kjappe fakta om ansatte i Vår Energi

I Vår Energi er folka våre det mest verdifulle vi har. Flinke og erfarne ansatte sørger for effektiv og sikker drift.

Les mer
Glenn Eide i Vår Energi

Slik skal vi jobbe med energi for fremtiden

Vår Energis strategiske valg har kort vei fra møterommet til handlingsrommet. Vi har utarbeidet konkrete strategiske grunnpilarer som legger føringer for hvordan vi skal jobbe med energi for framtiden.

Les mer