Om oss
Om oss Våre folk Vår historie Ledelse Eiere
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Utreise offshore
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø Sosiale forhold Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Om oss

Om oss

Om oss

Vår Energi er neste generasjons olje- og gass-selskap.

  • Ledende uavhengig olje og gasselskap på norsk sokkel
  • Lang erfaring med 50+ år tilstedeværelse på norsk sokkel
  • Variert og robust portefølje posisjonert for videre vekst
  • Forpliktet til å levere en bedre fremtid

Oppdraget vårt

Vår kjernevirksomhet er å maksimere verdier gjennom sikker og ansvarlig leting, utvikling og produksjon av hydrokarboner, som en ledende operatør og foretrukket partner.

Forpliktelse

Vi er forpliktet til å levere vekst og positive resultater i tråd med våre mål om en bærekraftig utvikling.

Vi vil fortsette å lete, utvikle og produsere ressurser og reserver fra vår portefølje av olje- og gasslisenser på norsk sokkel.

Vi skal drive sikkert, leve opp til forventninger, og være den foretrukne partneren. Sammen skal vi jobbe for å bygge en bedre fremtid for våre interessenter og samfunnet for øvrig.

Vår historie

Navnet Vår Energi symboliserer vekst og en ny begynnelse. Det antyder også at selskapets medarbeidere og samarbeidspartnere jobber sammen som et lag for å produsere våre ressurser– og skaper verdier for aksjonærer, interessenter og det norske samfunnet.

Våre folk

Våre 900 medarbeidere er Vår Energi sin viktigste ressurs. Vi tror på mangfold og vi jobber for å beholde, tiltrekke og videreutvikle en mangfoldig arbeidsstyrke av profesjonelle individer, i et samarbeidende og transparent arbeidsmiljø.


Ledergruppen

Ledergruppen i Vår Energi består av tolv ledere. Torger Rød har selskapets høyeste stilling som administrerende direktør, og er den som rapporterer til styret. Ledergruppen har samlet et bredt spekter av ferdigheter og kompetanse.


Styret

Vår Energis styre er representert av aksjonærer fra det Italia-baserte energiselskapet Eni (69,85 prosent), Norge-baserte investeringsselskapet HitecVision (30,15 prosent) og ansattrepresentanter. Styret velges av høyeste ledernivå i Vår Energi.


Aksjonærer

Vår Energi eies i felleskap med det Italia-baserte energiselskapet Eni (69,85 prosent) og det Norge-baserte investeringsselskapet HitecVision (30,15 prosent). Eni er et av de største olje- og gasselskapene og HitecVision er en ledende investor innenfor energisektoren i Nordsjø-regionen.