Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer og varsling Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Om oss

Om oss

Om oss

Vår Energi er det største uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel med en gjennomsnittlig produksjon på i overkant av 169 000 fat oljeekvivalenter per dag (foepd) i 2018. Målet er å nå 250 000 foepd i løpet av de første 2020-årene.

Vi opererer olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet er dedikert til å lete, utvikle og produsere ressurser og reserver fra vår robuste portefølje av lisenser. Våre 800 ansatte jobber ved våre felt offshore og på våre kontorer i Norge. Vi har hovedkontor på Forus i Stavangerregionen og avdelingskontorer i Hammerfest og Oslo.

Sammen med våre aksjonærer, det integrerte energiselskapet Eni (69,6 prosent) og Norge-baserte investeringsselskapet HitecVision (30,4 prosent), har vi utviklet og sanksjonert en forretningsplan for Vår Energi.

Vår Energi representerer en ny generasjon operatører på norsk sokkel. Selskapet har kapasitet og kompetanse til å levere ambisiøse vekstplaner i et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø. Vi har et mål om å være ledende i industrien når det kommer til å stadig forbedre oss i å redusere karbonutslipp på norsk sokkel, blant annet gjennom lavkarbon-teknologi. Dette jobber vi med kontinuerlig.
Vår historie

Navnet Vår Energi symboliserer vekst og en ny begynnelse. Navnet antyder også at selskapets medarbeidere og samarbeidspartnere jobber sammen som et lag for å produsere våre ressurser– og skaper verdier for aksjonærer, interessenter og det norske samfunnet.

Våre aksjonærer

Vår Energi eies i felleskap med det Italia-baserte energiselskapet Eni (69,9 prosent) og det Norge-baserte investeringsselskapet HitecVision (30,4 prosent). Eni er et av de største olje- og gasselskapene og HitecVision er Europas ledende investor innenfor olje og gass.


Etiske retningslinjer og varsling

Overholdelse av lover og forskrifter, interne regler og etisk integritet og rettferdighet er en konstant forpliktelse og plikt for alle involvert i Vår Energi, og skal karakterisere selskapets oppførsel. Vår Energis virksomhet og aktiviteter skal gjennomføres på en åpen, ærlig og rettferdig måte. Ved mistanke eller brudd på de etiske retningslinjene, har selskapet lagt til rette for varsling.

Kontroll og forbedring

Vår Energi har opprettet retningslinjer for selskapets styresett, for å ta vare på våre medarbeidere og utføre aktiviteter i tråd med gjeldene lover og forskrifter. Intern revisjon spiller en sentral rolle i våre forretningsaktiviteter, og funksjonen er representert i konsernledelsen.Styret

Vår Energis styre er representert av aksjonærer fra det Italia-baserte energiselskapet Eni (69,9 prosent), Norge-baserte investeringsselskapet HitecVision (30,4 prosent) og ansattrepresentanter. Styret velges av høyeste ledernivå i Vår Energi.

Ledergruppen

Ledergruppen i Vår Energi består av tolv bedriftsledere. Kristin F. Kragseth har selskapets høyeste stilling som administrerende direktør og er den som rapporterer til styret. Ledergruppen har samlet et bredt spekter av ferdigheter og kompetanse.


Organisasjon

Vi anser våre 800 ansatte for å være Vår Energis største ressurs. Vår ansatte jobber ved hovedkontoret i Stavangerregionen, avdelingskontorene i Hammerfest og Oslo, og på våre offshore-felt på norsk sokkel.

Vår Energi jobber for å beholde, tiltrekke og videreutvikle en mangfoldig arbeidsstyrke av profesjonelle individer, i et samarbeidende og transparent arbeidsmiljø.