Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Bærekraftig samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

Generalforsamlingen (AGM)

Alle aksjonærer registrert ved Verdipapirsentralen ASA (VPS) mottar invitasjon til selskapets Generalforsamling. Aksjonærer kan fremme forslag og har stemmerett. Stemmer kan også gis elektronisk i forkant av generalforsamlingen.

Vår Energis vedtekter og allmennaksjeloven fastsetter generalforsamlingens rolle og mandat. I henhold til allmennaksjeloven skal det holdes ordinær generalforsamling innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.