Vår Energi er olje og gass, men vi er også en energiprodusent for fremtiden. Dette er grunnlaget for våre strategiske valg. 

Vil du at noe skal skje, må du tørre å si det

– Skal du få noe til å skje, må du tørre å si det. Du må være tydelig. Og du må kunne handle. For å si noe uten handling i etterkant kommer du ikke langt med, forteller Glenn Eide VP Strategy, performance and risk i Vår Energi. 

– Vi i Vår Energi har kompetansen, erfaringen og størrelsen til å ha gjennomslag og få ting gjort. Men vi er “små” nok til å kunne agere fort, slik at det er korte linjer fra strategi til handling. Det henger sammen med vår historie om kontinuerlig endring, og vi har lært å være dynamiske i vår tankegang, fortsetter han. 

Vår Energis strategiske valg har kort vei fra møterommet til handlingsrommet. Vi har utarbeidet konkrete strategiske prioriteringer som er viktig for hvordan vi ønsker å jobbe med energi for fremtiden. 

Vår Energis strategiske grunnpilarer

Vi tenker helhet, derfor bygger alle de strategiske prioriteringene på hverandre. Ingen av våre strategiske valg er viktigere enn de andre. Og for at vi skal nå ambisjonene våre, må vi hele tiden ta de riktige strategiske beslutningene. 

Sikreste operatør og best på bærekraft

Sikkerhet er alltid førsteprioritet i Vår Energi. Det handler om folk, og sikker drift er helt avgjørende for å få lov til å drive med det vi gjør.

Vår bærekraftstrategi som omfatter miljø, sosial bærekraft og forretningsetiske forhold er en integrert del av vår forretningsstrategi. Fra dag én har vårt oppdrag vært å skape energi for fremtiden – og fremtiden må være bærekraftig!

Samarbeid

Vår Energi skal være den foretrukne samarbeidspartneren for energiproduksjon i dag, i morgen og i fremtiden. Vi må utnytte vår posisjon til det beste for fremtiden – sammen skaper vi og ser muligheter med andre aktører.

“High performing organisation”

Vår Energi er en av de største energiprodusentene på norsk sokkel, og vi har store vekstambisjoner. Størrelsen på selve arbeidsstyrken er perfekt, og nå handler det om å vokse på den riktige måten. Vi legger blant annet vekt på å utvikle folka våre; på trygge rammer og både personlig og faglig utvikling, slik at vi kan på best mulig utnytte erfaringen og kompetansen til alle våre ansatte

Den foretrukne partneren

Vår Energi skal være den foretrukne partneren for energiproduksjon i dag, i morgen og i framtiden. Vi skal bruke våre solide posisjon til å legge til rette for kommende generasjoner og skape muligheter sammen med partnere og andre organisasjoner.

Effektiv og sikker drift

Et begrep som for Vår Energi innebærer det vi kaller å ha “to tanker i hodet samtidig”: sikkerhet og effektivitet. Sikkerhet og effektivitet er basen for all vår virksomhet, og skal aldri gå på bekostning av hverandre.

Robust portefølje

Vår Energi forvalter en robust portefølje som posisjonerer oss for videre vekst og verdiskaping. Vi fortsetter å lete etter mer olje og gass samtidig som vi jobber kontinuerlig med å få mest mulig utav det vi allerede har.

Vår Energi for fremtiden

– Olje og gass vil være viktig i fremtidens energiproduksjon, og sentral i en vellykket energiovergang, sier Glenn Eide. 

I tillegg til å bistå til, samarbeide med og utvikle fremtidens energi, jobber vi også med å sikre at dagens felt er rustet for fremtiden. Energieffektivisering er viktig for å redusere utslipp fra egne felt.

– Vi må hele tiden tenke på totaliteten, og vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi arbeider for en overgang til fremtidens energi gjennom egne utviklingsprosjekter og i tett samarbeid med andre. Men like viktig, vi jobber også med å modne de funnene vi har gjort på norsk sokkel, og gjøre de så effektive og robuste som mulig, for en langsiktig vekst og utvikling, forteller Eide.