Samarbeidet mellom Vår Energi og Folkehallene har styrket aktivitetstilbudet for barn og unge i Stavangerregionen. Ambisjonen er bedre folkehelse, sosial mestring og redusert utenforskap.  

Sponsoravtalen over ti år er på totalt 100 millioner kroner, og har blant ført til utviklingen av et gratis aktivitetstilbud for barn og unge, året rundt. For Folkehallene har avtalen markert en milepæl.  

– I Folkehallene snakker vi om før og etter avtalen med Vår Energi. En slik langsiktig avtale til beste for barn og unge i vår region gir nye muligheter og større muskler i vårt arbeid med aktivitet og folkehelse. Det er et unikt samarbeid, som vi gleder oss over daglig, sier Christian Topstad, daglig leder i Folkehallene.  

Sommer i Folkehallene

Folkehallene drifter fem idrettshaller i Stavanger-regionen, eid av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Hallene hadde 910 000 besøkende i 2023, og er viktige arenaer for fysisk aktivitet og sosial interaksjon – spesielt for barn og unge.  

Summer activity in Vår Energi Arena Sørmarka – Det mest synlige resultatet av avtalen er videreføring av “Sommer i Folkehallene”, som i 2023 satte besøksrekord med nær 160 000 besøkende. Varigheten på ti år gir oss mulighet for langsiktig planlegging og sikrer drift av et viktig gratis aktivitetsalternativ om sommeren, sier Topstad.  

Styrket økonomi har også gitt Folkehallene muligheten til å prioritere barn og unge fremfor utleie til kommersielle arrangementer, og gjort det mulig å forlenge sesongen med is i Vår Energi Arena Sørmarka.

Aktivitetstilbudet i Folkehallene har en unik bredde. Om sommeren tilbys over 40 ulike tilbud, som inkluderer klatring, skating, sjakk, dans, systue, sommerbibliotek, e-sport og ballidrett i alle varianter. Her finnes noe for alle. Hovedmålgruppen er barn fra 5. – 10. klasse.

Rookie – introduserer barn til nye aktiviteter

I tillegg muliggjør støtten fra Vår Energi etablering og utvikling av Rookie-prosjektet, som er et helårlig gratistilbud til barn og unge i Vår Energi-arenaene med egen aktivitetskalender.

Her kan den enkelte stille opp uten påmelding eller utstyr, og trygge voksne vil introdusere barnet til en rekke aktiviteter. Målet er økt aktivitet, gode sosiale treffpunkt og kan potensielt fungere som en introduksjon til den ordinære breddeidretten.  

– Vi ser at tiltakene introduserer barn og unge til nye aktiviteter, at nye vennskap dannes og mange kjenner på mestringsfølelse. I tillegg har nær 100 ungdommer jobb hos oss deler av året, og for mange er Folkehallene den første arbeidsgiveren. Det er spesielt gjennom de nevnte gratistiltakene at vi nå kan nå ut til de barna som ennå ikke er en del av den organiserte idretten. Ved å fjerne økonomi som barriere når vi spesielt godt ut til de 10 prosent av barna i vår region som vokser opp i lavinntektsfamilier, sier han.  

Kids playing computer games in Vår Energi Arena Sørmarka

Godt mottatt

Parallelt med utviklingen av aktivitetene og videreutvikling av samarbeidet, vil det gjennomføres et forskningsprosjekt som har til formål å finne ut om samarbeidet mellom Vår Energi og Folkehallene har hatt positiv innvirkning på barn og unges folkehelse i de fire nærkommunene til Vår Energis sitt hovedkontor på Forus.

Første del av dette forskningsprosjektet ble gjennomført i sommer i forbindelse med Sommer i Folkehallene 2023. Rapporten fra NORCE viser at de aller fleste besøkende er svært tilfredse med tilbudet. 62 prosent av de eldre barna bruker tilbudet fordi de har lyst å være med venner, mens 42 prosent er motivert av å prøve nye aktiviteter.  

Topstad kjenner seg igjen i de positive tilbakemeldingene.
– Tilbudene som er gjort mulig av Vår Energi er det kjekkeste vi gjør. Vi får uvanlig mange hyggelige tilbakemeldinger fra takknemlige foreldre, besteforeldre og barna selv. Våre eiere, kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg, heier på tilbudene og gir oss god støtte i bekjentgjøring av tilbudene, sier han.  

Viktig å bidra til bedre folkehelse

Samarbeidet med Folkehallene har gitt Vår Energi god synlighet i regionen, men det vesentlige for Vår Energi er det langsiktige målet om å bedre folkehelsen til barn og unge i regionen.

– Vi har tro på at tilbudet i de ulike Vår Energi-arenaene virker forebyggende. Vi ønsker å tilrettelegge for treningsglede og sosialt samvær – et gratistilbud som skaper likhet blant barn og unge, uavhengig av deres foresattes økonomi, understreker Siri Tjelta, seniorrådgiver for merkevarebygging og markedsføring i Vår Energi.