Vår Energi er en stolt sponsor og samarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap Rogaland. Et partnerskap hvor organisasjonen, sammen med lokale skoler, elever og Vår Energi aktivt jobber sammen for å sette fokus på innovasjon, idéutvikling og skaperglede. 

Gjennom et gjensidig og langsiktig partnerskap, som strekker seg helt tilbake til 2019, har Ungt Entreprenørskap Rogaland og Vår Energi hatt fokus på å pirre interessen for entreprenørskap, allerede fra ungdomsskolen. På denne måten vil elevene være bedre rustet for et fremtidig arbeidsliv, hvor det kreves høy grad av innovasjonsteft og entreprenørskap, uavhengig av studieretning.

Prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver i Vår Energi, Jan Eirik Heigre Gjerdevik forklarer:

Samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap Rogaland er selve eksempelet på en perfekt match. Ungt Entreprenørskap jobber sammen med skoler og skoleeiere, med næringslivet og andre aktører for å utvikle barn og unges kreativitet, samt troen på seg selv – et samfunnsoppdrag som passer som hånd i hanske med vårt mål om å skape en bedre framtid.

Les også: Vår Energi Challenge – vellykket innovasjonsdag for elever

 

Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland, Maria Aasbø forklarer hvordan samarbeidet er med på å fremme entreprenørskap allerede fra ung alder:

Å lære gjennom å løse reelle problemer, som skaper verdi for noen utenfor skolen, har mye å si for elevenes motivasjon. Derfor er vi veldig glade for at et selskap som Vår Energi samarbeider med oss, og gjennom det åpner dørene for de unge. Motiverte elever lærer mer, og gjennom dette samarbeidet får de erfaring med problemløsing og kreativitet. Samtidig får de trening i å samarbeide med andre og ta ansvar og initiativ for å finne de gode løsningene.

Maria Aasbø, Photo: Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Ungt Entreprenørskap er en non-profit organisasjon som hjelper skolene med å bruke entreprenørielle og kreative metoder i undervisningen. Innovasjonscamp er ett av mange undervisningsopplegg og metoder som lar elever bruke kunnskapen til å løse problemer til verdi for andre.

Innovatører trengs overalt, og nye ideer skapes ved at barn og unge får lov til å boltre seg i et kreativt miljø hvor de får muligheten til å tro at det “går an”. På den måten symboliserer samarbeidet en bro mellom skole og arbeidsliv.

Jan Eirik Heigre Gjerdevik i Vår Energi fortsetter:

Vi tror morgendagens løsninger skapes når unge utfordres, og gis verktøy, metoder og muligheter til å tenke nytt, sammen. Derfor har vi, sammen med Ungt Entreprenørskap, skapt møteplasser hvor problemløsning, innovasjon, samarbeid og mestring er hovedingrediensene.