Hvordan kan energiledelse bidra til mer miljøvennlig olje- og gassproduksjon? – De mange bekker små, sier Anne Tone Fjermestad, Senior Environment Engineer i Vår Energi.

Energiledelse kan også defineres som energieffektivisering. Det handler om å se på hvordan vi kjører utstyret og prosessen på installasjonene våre, vedlikeholder utstyret vårt, prosedyrer og strategier, og aktivt utforsker mulighetene for å gjøre disse mer effektive. Det vil si, bruke mindre energi, som igjen fører til mindre klimagassutslipp. I Vår Energi har vi også definert innfakling og diffuse utslipp til luft, inn under arbeidet med energiledelse.  

Energiledelse er et nøkkeltiltak i Vår Energi for å nå våre bærekraftsmål. Og på den måten bidra til en olje- og gassproduksjon med lavere produksjonsutslipp. 

Kontinuerlig forbedring gir bærekraftig energiproduksjon

Det er når fokus opprettholdes på gode løsninger i den løpende driften og i prosjektene som gjør at vi kan nå langt med små steg og kontinuerlig forbedring. I tillegg til å hele tiden være på utkikk etter nye måter å gjøre ting på, og få inn kunnskap omkring ny teknologi som kan gi potensielle forbedringer og innovasjon. 

– Det ligger i det gamle ordtaket: «mange bekker små gjør en stor å». Det fantastiske med å jobbe med energiledelse er at bare å begynne å snakke om energiledelse hjelper, og så har du de gangene der du virkelig finner gull! Plutselig blir energi- eller utslippskuttet mye bedre enn vi hadde forventet og vi ser klimagassutslippene rase nedover, forteller en engasjert Anne Tone Fjermestad.

– Energiledelse er utrolig motiverende å arbeide med. Ofte er mange av tiltakene enkle tiltak som kan gjennomføres uten veldig mye arbeid eller tekniske modifikasjoner, og gir rask effekt. Andre ganger må vi jobbe mer langsiktig og legge stein på stein for å få gode resultater. Energiledelse gir synlig verdi for miljø og klima, i tillegg til at det gir verdi på bunnlinjen. Det er vinn-vinn for alle parter. Det er slik vi kan både få til en mer bærekraftig energiproduksjon, som også dekker opp verdens energibehov, forteller hun.

Energiledelse bygger på at alle bidrar med sin kompetanse, evne til å se nye løsninger og engasjement. Her stiller Vår Energi sterkt!

– Jeg pleier å bruke ordtaket “top down, bottom up, in the middle, and from the side” når jeg snakker om hvordan vi får til god energiledelse hos oss. Effektiv energiledelse oppstår når det er engasjement og spisskunnskap til å se nye løsninger, eller å stille spørsmål som «hvorfor gjør vi det egentlig slik?». Mange av de prosjektene vi har fått til er fordi våre dyktige operative spesialister i felt offshore og ingeniørene på land finner mer effektive måter å gjøre ting på. De stiller spørsmål som jeg aldri hadde tenkt på, sier Fjermestad. Og så stiller jeg spørsmål som de ikke hadde tenkt på selv. Sammen på samme lag er vi sterkest.

– Også må man jo ha rette holdning på alle ledernivåer også, og sterkt eierskap til å levere energiledelse ute i alle de operative avdelingene i selskapet. I Vår Energi lever man opp til ordspråket “Vi vil!”. Og det er slik, sammen med systematisk og strukturert arbeid, vi får gjennomslag for tiltakene og prosjektene våre, forklarer hun.

Hva har vi fått til? 

Og hva er resultatene? Energiledelse er tiltak og prosjekter som skjer hovedsakelig ute på rigg eller i og rundt oljefelt. De største seirene våre har vært innen fakkelrereduksjoner, og gjennom å se på energibruken knyttet til gasskompresjon og vanninjeksjon. Ved å effektivisere vår energibruk der, har vi klart å oppnå gode utslippskutt. 

– Vi har en egen faklingsstrategi som har hatt god effekt på Balder, Ringhorne og Goliat. På bare litt over to år, fra høst 2020 til slutten av 2022, klarte vi å kutte over 80 % av klimagassutslippene fra fakling på Balder. Og dette med enkle tiltak, gode strategier og økt bevissthet offshore og onshore, forklarer Fjermestad. 

– Fordi fakkelstrategien gir økt bevissthet og eierskap til kontrollrommet ute i havet, klarer vi også å ta ting løpende i øyeblikket. Driftsoperatørene følger kontinuerlig med på prosessen og brønnstrømmen, og har en plan for aksjoner hvis noe uforutsett skjer. Ved å foreta enkle inngrep og følge planene, kan vi minske volumet som fakles der det er sikkerhetsmessig mulig. I tillegg fanger de opp mye fortere behov for korrektiv vedlikehold. Slik som for eksempel på ventiler, som gjør at utslippene i sum blir mindre, fortsetter hun.  

Det handler om å se og ta små ting kontinuerlig over tid – der det oppstår. Slik har vi oppnådd god effekt, med å undersøke energibruken og prosessen rundt vanninjeksjon eksempelvis. Dette fordi våre driftsoperatører i havet og prosessingeniører på land har spisskompetansen til å stille de gode spørsmålene. Spørsmål som: hvorfor skal «injeksjonspedalen» være låst til kun en fartskontroll, når denne kan justeres etter behov? Vi har også utrolig god nytte av nært samarbeid med våre leverandører i dette arbeidet, og mange gode innspill og muligheter er det også de som kommer med til oss. 

– Tenk tre tanker i hodet samtidig! 

Hvordan skal vi oppnå mer miljøvennlig olje- og gassutvinning? Vår Energi er opptatt at av energiovergangen til fornybar energikilder skal gjennomføres på en måte som sikrer verdens energibehov. Derfor ser vi at olje og gass-produksjon er nødvendig også i fremtiden. Men på veien mot energiovergangen, må vi alle ta grep for å minimere vårt globale fotavtrykk. 

– Vi er alle på samme lag, det er jo det fine oppe i dette. Fra våre driftsoperatører til styrerommet til leverandører. Og med å gjøre litt og litt hver dag, kan vi oppnå mye. Da er det ikke lenger to tanker i hodet samtidig, men tre-fire-fem fordi vi alltid søker nye løsninger, forteller Fjermestad. 

– Med energiledelse er det tre ting vi har fokus på samtidig: miljøhensyn, forretningshensyn og vedlikeholdsstyring/driftsledelse. Alt går hånd i hånd, avslutter hun. Energiledelse handler om systematikk, kompetanse og optimalisering – og ikke minst vilje. Hos Vår Energi stiller vi spørsmålet – Hva kan vi få til?