Om oss
Om oss Strategi Ledelse Styret Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere
Karriere Ledige stillinger
Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører
Kontraktører og leverandører Vilkår for kjøpsordre Etiske retningslinjer Policy hub


Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte selskapet og føre tilsyn med selskapets daglige drift.
  
Styret velges av Generalforsamlingen, og er uavhengig av ledelsen. Styret består av følgende 12 medlemmer:  

Thorild Widvey

Rolle: Styreleder
Fødselår: 1956
Utnevnt: 26. januar, 2022
Andre styreverv:  Styreleder for Festspillene i Bergen, styremedlem i Stiftelsen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend (QSPA). Styremedlem i flere mindre selskaper.

Erfaring:
Thorhild Widvey har over 20 års erfaring fra offentlig og privat sektor i Norge, med vekt på energiindustrien. Hun har blant annet tidligere vært olje- og energiminister og statssekretær i Utenriksdepartementet. Hun har også vært styreleder i Statkraft, og styremedlem i Solstad Offshore.

Utdannelse:
Ledelse

Statsborgerskap:
Norsk

Bosted (land):
Norge

Liv Monica Bargem Stubholt

Rolle: Nestleder
Fødselår: 1961
Utnevnt: 26. januar, 2022
Andre styreverv: Styreleder – Cadre AS, Silex Gas Norway AS, Green Ammonia Berlevåg. Styremedlem – Sintef Energi AS, Enquest Plc, VNG AG, Nordic Ferries Infrastructure AS, Aker Carbon Capture AS, Gigante Salmon AS og Helse Sør-Øst RHF.

Erfaring:
Liv Monica Bargem Stubholt er partner i advokatfirmaet Selmer, med ESG, selskapsstyring og energisektoren som sine viktigste kompetanseområder. Hun har tidligere vært investeringsdirektør i Aker ASA, konsernsjef for Aker Seafoods ASA, daglig leder for Aker Clean Carbon AS, direktør i konsernledelsen i Kværner ASA og statssekretær i Utenriksdepartementet og Energidepartementet.

Utdannelse:
Liv Monica Stubholt er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Statsborgerskap:
Norsk

Bosted (land):
Norge

Francesco Gattei

Rolle: Styremedlem
Fødselår: 1969
Utnevnt: 11. september, 2020
Andre styreverv: Ingen

Erfaring:
Francesco Gattei har mer enn 25 års erfaring fra olje- og gassektoren, og har hatt flere lederroller i Eni S.p.A Group. Han er for tiden direktør med ansvar for økonomi og finans (CFO) i Eni S.p.A, og har tidligere hatt stillinger som oppstrømsdirektør for Nord- og Sør-Amerika, leder for investorrelasjoner, sekretær for Enis Advisory Board, direktør for markedsscenarioer og strategiske muligheter, og leder for oppstrøms fusjoner og oppkjøp.

Utdannelse:
Francesco Gattei har en mastergrad i energi- og miljøforvaltning fra Scuola Mattei. Han har også en universitetsgrad i økonomi og handel fra Universitetet i Bologna fra 1994, med oppgave om oljemarkedet.

Statsborgerskap:
Italiensk

Bosted (land):
Italia

Guido Brusco

Rolle: Styremedlem
Fødselår: 1970
Utnevnt: 10. desember, 2021
Andre styreverv: Leder for Confindustria Energia (bransjeforening for energiselskaper med virksomhet i Italia)

Erfaring:
Guido Brusco har over 25 års erfaring fra energiindustrien for Eni S.p.A Group, med ulike lederstillinger i flere land. Guido er for øyeblikket Chief Operating Officer Natural Resources for Eni S.p.A, og har tidligere vært oppstrømsdirektør, konserndirektør for regionen sør for Sahara og administrerende direktør i Angola og Kasakhstan.

Utdannelse:
Guido Brusco har en universitetsgrad i maskinteknikk med laud fra Università La Sapienza i Roma i Italia.

Statsborgerskap:
Italiensk

Bosted (land):
Italia

Ove Gusevik

Rolle: Styremedlem
Fødselår: 1965
Utnevnt: 26. januar, 2022
Andre styreverv: Cadre

Erfaring:
Ove Gusevik er seniorpartner i HitecVision, som han begynte å jobbe for i 2021, etter å ha jobbet som leder for Investment Banking i SpareBank1 Markets. Ove Gusevik har mer enn 30 års erfaring fra investeringsbankvirksomhet, blant annet som en av grunnleggerne av First Securities, og som administrerende direktør Norge og Nordic Head of Energy i Alfred Berg ABN AMRO. Han har også erfaring som styreleder og styremedlem i flere selskaper på Oslo Børs. Han har hatt en ledende rolle i mange av de største transaksjonene i den skandinaviske energiindustrien, inkludert olje- og gassektoren.

Utdannelse:
Ove Gusevik har en mastergrad i økonomisk historie fra London School of Economics, og en MBA fra Middlebury Institute of International Studies i Monterey i California, hvor han var Fulbright-stipendiat. Han er også cand.mag. fra Universitetet i Agder, og har befalsutdanning fra Hæren.

Statsborgerskap:
Norsk

Bosted (land):
Norge

Fabio Ignazio Romeo

Rolle: Styremedlem
Fødselår: 1955
Utnevnt: 26. januar, 2022
Andre styreverv: Styremedlem i Epta Refrigeration S.p.A, styremedlem i CESI S.p.A, nestleder i Elkat S.A.

Erfaring:
Fabio Ignazio Romeo er i øyeblikket styreleder for Oman Cables, og jobbet som Chief Strategy Officer i Prysmian Group S.p.A fra januar 2014 til april 2021.

Utdannelse:
Fabio Ignazio Romeo har grunnutdanning i elektroteknikk fra Politecnico di Milano, og en akademisk grad og doktorgrad i elektroteknikk og informatikk fra University of California i Berkeley.

Statsborgerskap:
Italiensk

Bosted (land):
Italia

Francesca Rinaldi

Rolle: Styremedlem
Fødselår: 1978
Utnevnt: 07. mai, 2024
Andre styreverv: Ingen

Erfaring:
Francesca Rinaldi har over 20 års erfaring fra olje- og gassindustrien med bred internasjonal erfaring etter opphold i Italia, Egypt, Angola, Kazakhstan og Storbritannia.

I dag er hun Head of Operated by Other Business Performance and Asset Variolization Initiatives i Eni. I samme selskap har hun blant annet hatt ulike stillinger innen boring og produksjon globalt. Hun har også vært øverste leder for Eni sin virksomhet i Storbritannia.

Utdanning:
Francesca er utdannet ingeniør fra University of Bologna, og har en mastergrad i Management Development fra SDA Bocconi School of Management i Milano. Hun har også gjennomført en lederskapsutdanning ved Oxford University i London, Storbritannia.

Statsborgerskap:
Italiensk

Bosted (land):
Italia

Claudia Almadori

Rolle: Styremedlem
Fødselår: 1979
Utnevnt: 07. mai, 2024
Andre styreverv: styremedlem i OGCI Climate Investments LLP (fra Januar, 2024).

Erfaring:
Claudia Almadori har 15 års erfaring fra energisektoren fra stillinger i Eni SpA Group. I dag leder hun Eni’s CEO office. Før det har hun hatt ledende stilling i selskapets avdeling for internrevisjon hvor hun blant annet har følgt opp helse- og miljøarbeidet på tvers av hele Eni SpA Group. Hun har også jobbet som konsulent med ansvar for prosjekter innen HMS og bærekraft for flere globale selskaper fra ulike industrier.

Utdanning:
Claudia Almadori har en universitetsgrad innen “Environmental Engineering” fra University of Perugia i Italia. Hun er også kurset i det internasjonale programmet “Social & Environmental Sustainability”.

Statsborgerskap:
Italiensk

Bosted (land):
Italia

Jan Inge Nesheim

Rolle: Styremedlem, ansattvalgt representant
Fødselår: 1963
Utnevnt: 4. mai, 2022
Andre styreverv: Ingen

Erfaring:
Jan Inge Nesheim har jobbet offshore for Vår Energi i mer enn 25 år (via Exxon og Point Resources). Han har stillingen som fagansvarlig mekanisk på Balder. Før han begynte i selskapet jobbet han offshore for andre selskaper, som Smedvig Drilling. I løpet av de senere årene har han vært ansattvalgt for fagforbundet SAFE, og også klubbleder i Vår Energi. Tidligere har han representert de ansatte i en rekke utvalg, slik som arbeidsmiljøutvalget og bedriftsutvalget. Nesheim har også hatt flere tillitsverv i det sentrale SAFE-forbundet .

Utdannelse:
Sjefingeniør marin

Statsborgerskap:
Norsk

Bosted (land):
Norge

Martha Skjæveland

Rolle: Styremedlem, ansattvalgt representant
Fødselår: 1966
Utnevnt: 4. mai, 2022
Andre styreverv: Ingen

Erfaring:
Martha Skjæveland har jobbet for Vår Energi siden 2006. Hun har mer enn 30 års erfaring fra oljeindustrien, både fra boring, drift, prosjekter, serviceselskaper og kommersielle roller. Hun har vært klubbleder for fagforeningen Industri Energi i Vår Energi siden 2010. Hun var også Eni Norges representant i Eni-konsernets europeiske bedriftsutvalg fra 2011 til 2018, og varamedlem i Eni Norges styre fra 2016 til 2018.

Utdannelse:
Blandet, med studier innenfor arbeidsmiljø og økonomi fra ulike universiteter i Norge.

Statsborgerskap:
Norsk

Bosted (land):
Norge

Carl Anders Olof Kjörling

Rolle: Styremedlem, ansattvalgt representant
Fødselår: 1981
Utnevnt: 07. mai, 2024
Andre styreverv: Ingen

Erfaring:
Carl Anders Olof Kjörling har jobbet i Vår Energi siden 2012 (Eni Norge). I dag er han prosjektleder, og har tidligere hatt flere ledende roller i selskapet. Han har over 17 års erfaring fra industrien, blant annet fra SLB (Schlumberger), NOV og Aker Solutions. Han er valgt til styret som ansattrepresentant på vegne av Tekna, hvor han har hatt rollen som lokal leder siden 2023.

Utdanning:
Carl Anders Olof Kjörling har en bachelorgrad i Mechanical Engineering fra Arizona State University i 2006 og en mastergrad i industriell økonomi fra Universitetet i Stavanger i 2012.

Statsborgerskap:
Svensk og norsk

Bosted (land):
Norge

Lilli  Sahlman Fagerdal

Rolle: Styremedlem, ansattvalgt representant
Fødselår: 1981
Utnevnt: 07. mai, 2024
Andre styreverv: Ingen

Erfaring:
Lilli Sahlman Fagerdal har jobbet i Vår Energi siden 2011, og er i dag Project Quality & Risk Manager i selskapet. Hun har blant annet erfaring fra Goliat-prosjektet i Korea og andre større modifikasjonsprosjekter. Hun har over 25 års erfaring fra roller i ulike operatørselskaper, og er valgt til styret som ansattrepresentant fra NITO.

Utdanning:
Lilli Sahlman Fagerdal har en bachelorgrad i Automasjon og fagbrev som prosessoperatør. I tillegg er hun sertifisert prosjektleder (PMP).

Statsborgerskap:
Norsk

Place of residence (country):
Norge

Varamedlemmer

 • Claudia Vignati for Francesco Gattei
 • Fabio Castiglioni for Guido Brusco
 • Veronica Orvedal Kiil, Trond Arvid Larsen og Anita Hommedal for Jan Inge Nesheim
 • Finn Volrat PettersenJann Idar Johansen og Inger Helene Lindheim for Martha Skjæveland
 • Hege Susanne Blåsternes, Matthieu Angeli og Laura Vaiciulyte for Carl Anders Olof Kjörling
 • Terje Bondhus, Kjersti Aanderaa og Hans Erik Kolstrup Hansen for Lilli Sahlman Fagerdal

Underkomitéer til styret

Kontrollkomitéen:

 • Liv Monica Bargem Stubholt – Leder
 • Ove Gusevik
 • Francesco Gattei
 • Carl Anders Olof Kjörling (ansattrepresentant)

Instruks for Kontrollkomitéen.

Sikkerhet- og bærekraftkomitéen:

 • Claudia Almadori – Leder
 • Fabio Ignazio Romeo
 • Jan Inge Nesheim (ansattrepresentant)
 • Martha Skjæveland (ansattrepresentant)

Instruks for Sikkerhet- og Bærekraftkomitéen.

Komité for godtgjørelse og lederutvikling:

 • Thorhild Widvey – Leder
 • Guido Brusco
 • Lilli Fagerdal (ansattrepresentant)

Instruks for Komité for godtgjørelse og lederutvikling.

Valgkomité:

(Valgt ved Generalforsamling for perioden 07.05.2024 – Generalforsamling in 2026)

 • Philip Duncan Hemmens –  Leder
 • Lars Christian Bacher
 • Lars Erik Moen

Instruks for Valgkomitéen.