Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Bærekraft
Bærekraft Kjønnsbalanse
Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Lokalt engasjement
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Vår virksomhet

Vår virksomhet

Vår virksomhet

Vår virksomhet

Vår Energi er ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel. Selskapet opererer fire felt lokalisert i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, og har i tillegg eierinteresser i 31 partneropererte felt.

Gjennomsnittlig produksjon (2020)  er 265 000 fat oljeekvivalenter per dag (foepd), med mål om en økning til 350 000 foepd tidlig i 2020-årene.

Lang erfaring

Vår Energi har over 50 års erfaring på norsk sokkel, tuftet på ExxonMobils og Eni Norges historie på norsk sokkel fra 1960-tallet. Med stolt historie, og en høyt kvalifisert og moderne organisasjon, er vi godt forberedt på fortsatt sikker drift og videre vekst.

Full oversikt over Vår Energis portefølje.
Produksjon

Vår Energi opererer fire felt på norsk sokkel – Goliat, Marulk, Balder og Ringhorne – lokalisert i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet er dermed operatør for olje- og gassproduksjon langs store deler av sokkelen.

Vår Energi har også eierinteresser i 31 partneropererte felt. Vårt hovedmål er å maksimere verdiskapningen, og vi vil fortsette å samarbeide med våre partnere for å øke oljeutvinningen på en trygg og bærekraftig måte.


Utbygging

Vår Energis netto daglige produksjon forventes å nå 350 000 fat oljeekvivalenter innen 2023, etter å ha utviklet mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter på norsk sokkel i over ti eksisterende prosjekter i vår utbyggingsportefølje. Dette målet vil kreve investeringer på om lag 65 milliarder kroner over de neste fire årene.


Letevirksomhet

Vår Energi har mer enn 1 900 millioner fat oljeekvivalenter i reserver og ressurser på norsk sokkel. Letevirksomheten i selskapet har som mål å erstatte ressurser og reserver, noe som danner grunnlaget for fremtidig vekst for vår virksomhet.

Alle muligheter blir vurdert gjennom våre systemer for kvalitetssikring, og de best kvalifiserte kandidatene får prioriterte midler fra en robust finansiell plattform.Forretningsutvikling

Planen er å videreutvikle og bygge ut  flere felt på norsk sokkel i løpet av de neste fire årene – noe som krever investeringer på 65 milliarder kroner.

Investeringene forsterker Vår Energis posisjon som ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel.

Vår Energi vil i samarbeid med selskapets aksjonærer fortsette å identifisere nye muligheter til vekst, i henhold til forretningsplanen.

Leveringsbetingelser

Våre leverandører og samarbeidspartnere spiller en sentral rolle i å gjennomføre trygge operasjoner og levere produkter og tjenester av høy kvalitet. Vi er opptatt av tett samarbeid. 

Selskapets styresett holder en høy standard. Målet vårt er å ta etiske, ansvarlige og lønnsomme beslutninger og handle deretter. Vår største prioritet er sikkerheten til våre medarbeidere.