Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Vår virksomhet

Et ledende lete- og produksjonsselskap

Vår Energi er ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel. Selskapet opererer fire felt lokalisert i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, og har i tillegg eierinteresser i 35 partneropererte felt.

Gjennomsnittlig produksjon er 220 000 fat oljeekvivalenter per dag (foepd).

Lang erfaring

Vår Energi har over 50 års erfaring på norsk sokkel, tuftet på ExxonMobils og Eni Norges historie på norsk sokkel fra 1960-tallet. Med stolt historie, og en høyt kvalifisert og moderne organisasjon, er vi godt forberedt på fortsatt sikker drift og videre vekst.

Full oversikt over Vår Energis portefølje.


Lisenskart


Produksjon

Vår Energi opererer fire felt på norsk sokkel – Goliat, Marulk, Balder og Ringhorne – lokalisert i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet er dermed operatør for olje- og gassproduksjon langs store deler av sokkelen.

Vår Energi har også eierinteresser i 35 produserende partneropererte felt. Vårt hovedmål er å maksimere verdiskapningen, og vi vil fortsette å samarbeide med våre partnere for å øke oljeutvinningen på en trygg og bærekraftig måte.

Platform. Photo

Leting

Letevirksomheten i selskapet har som mål å erstatte ressurser og reserver, noe som danner grunnlaget for fremtidig vekst for vår virksomhet.

Alle muligheter blir vurdert gjennom våre systemer for kvalitetssikring, og de best kvalifiserte kandidatene får prioriterte midler fra en robust finansiell plattform.

Drilling operator on drilling deck. Photo.

Forretningsutvikling

Vår Energi investerer i flere utviklingsprosjekter på norsk sokkel for selskapets posisjon som ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel.

Leveringsbetingelser

Våre leverandører og samarbeidspartnere spiller en sentral rolle i å gjennomføre trygge operasjoner og levere produkter og tjenester av høy kvalitet. Vi er opptatt av tett samarbeid, og har som mål å ta etiske, ansvarlige og lønnsomme beslutninger. Vår største prioritet er sikkerheten til våre medarbeidere.