Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer og varsling Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Vår virksomhet

Vår virksomhet

Vår virksomhet

Vår virksomhet

Vår Energi er det største, uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel, med en gjennomsnittlig nettoproduksjon på over 169 000 fat oljeekvivalenter per dag (foepd) i 2018, fra 17 olje- og gassfelt. Målet vårt er å oppnå netto 250 000 foepd i tidlig 2020-årene.

Selskapet opererer fem felt på norsk sokkel, lokalisert i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Vi har i tillegg eierinteresser i 14 partneropererte felt.

Vi har en best praksis-opererende organisasjon med over 50 års erfaring på norsk sokkel, bygget på ExxonMobils og Eni Norges historie på norsk sokkel fra 1960-tallet. Med den arven sammen med en høyt kvalifisert organisasjon, er vi godt forberedt på fortsatt sikker drift og videre vekst.

Full oversikt over Vår Energis portefølje er tilgjengelig i vårt interaktive lisenskart.
Produksjon

Vår Energi opererer fem felt på norsk sokkel – Goliat, Marulk, Balder, Ringhorne og Jotun – lokalisert i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet er dermed operatør for olje- og gassproduksjon langs store deler av sokkelen. Vår Energi har også eierinteresser i 14 partneropererte felt. Vårt hovedmål er å maksimere verdiskapningen, og vi vil fortsette å samarbeide med våre partnere for å øke oljeutvinningen på en trygg og bærekraftig måte.


Utbygging

Vår Energis netto daglige produksjon forventes å nå 250 000 fat oljeekvivalenter innen 2023, etter å ha utviklet mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter på norsk sokkel i over ti eksisterende prosjekter i vår utbyggingsportefølje. Dette målet vil kreve investeringer på om lag 65 milliarder kroner over de neste fem årene.


Letevirksomhet

Vår Energi har mer enn 1 250 millioner fat oljeekvivalenter i reserver og ressurser på norsk sokkel. Letevirksomheten i selskapet har som mål å erstatte ressurser og reserver, noe som danner grunnlaget for fremtidig vekst for vår virksomhet. Alle muligheter blir vurdert gjennom våre systemer for kvalitetssikring, og de best kvalifiserte kandidatene får prioriterte midler fra en robust finansiell plattform.Forretningsutvikling

Planen er å reutvikle og bygge ut over ti felt på norsk sokkel i løpet av de neste fem årene, noe som krever investeringer på 65 milliarder kroner. Dette vil støtte opp under posisjonen Vår Energi har som det største, uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel. Vår Energis forretningsavdeling vil i samarbeid med selskapets aksjonærer fortsette å identifisere nye muligheter til vekst, i henhold til forretningsplanen.

Leveringsbetingelser

Våre leverandører og samarbeidspartnere spiller en sentral rolle i å gjennomføre trygge operasjoner og levere produkter og tjenester av høy kvalitet. Vi er opptatt av tett samarbeid med våre entreprenører og leverandører. Selskapets styresett holder en høy standard. Målet vårt er å ta etiske, ansvarlige og lønnsomme beslutninger og handle deretter. Vår største prioritet er våre ansatte og deres helse og sikkerhet.