Balder Future er et av de største prosjektene på norsk sokkel per dags dato, og er Vår Energis nøkkel til fremtidig vekst og produksjon. 

-Det er nå det skjer! Sindre Wold fra prosjektledelsen i Balder Future, forteller om gigantprosjektet. 

Hva er Balder Future? Noe ligger allerede i navnet – fremtiden for Balder-feltet, men også fremtiden for Vår Energi. Balder Future inngår i områdeutviklingen av Balder-området i Nordsjøen, som inkluderer både Balder- og Ringhorne- feltene. Det er et komplekst prosjekt med flere ulike delprosjekter. 

– Balder Future er et av de største prosjektene som pågår på norsk sokkel i dag. Prosjektet er en stor premissgiver for fremtiden og derfor er det så spennende, forteller Wold. 

Les mer om våre prosjekter.

Balder-feltet ligger i produksjonslisens PL 001 i Nordsjøen – den første lisensen gitt på norsk kontinentalsokkel (tildelt i 1965). Dette prosjektet dreier seg om videreutvikling, levetidsforlengelse, og utforskning i etablerte områder med oljeutvinning.   

Utvikling i området er blant annet:

  1. Balder Future prosjektet: Oppgradering og levetidsforlengelse av Jotun produksjonsskip (FPSO)  og boring av 14 nye produksjonsbrønner, og 1 vanninjeksjonsbrønn
  2. Balder produksjonsskip (FPU) – oppgradering og levetidsforlengelse
  3. Ringhorne III – boring av nye brønner
  4. Ringhorne IV – boring av nye brønner
  5. Videreutvikling og modning av King-funnet og nye leteprosjekter

– All hands on deck

Balder Future involverer flere ulike kontraktører og underleverandører. Det er 4 500 mennesker involvert i prosjektet, i tillegg til de rundt 250 Vår Energi-ansatte som sitter med prosjektstyring, utvikling og gjennomføring. 

Fire ansatte foran Jotun produksjonsskip (FPSO) som ligger til kai ved Rosenberg.

-Dette er jo et prosjekt midt i byen. Vi engasjerer lokale kontraktører og det er 1 000 personer som jobber hver dag bare med ombyggingen av Jotun på Rosenberg verft. Balder Future er en muskel i regionen, sysselsettingen er litt sånn “all hands on deck”, forteller Wold. 

Prosjektet gikk inn i gjennomføringsfasen januar 2020. Sier datoen deg noe? 

– Alle som jobber i prosjekt vet at tidlig fase er kritisk, det er da man legger rammene for resten av framdriften. Vi startet prosjektet januar 2020. Så kom 12. mars 2020 og pandemi. Og så kom krig i Europa. Det har vært en del utfordringer, men det er slik man lærer, forteller Wold. 

Utfordringer først med arbeidskraft, deretter med vareleveranser og komponent-mangler har gjort at Balder Future har hatt en bratt stigning å komme seg over. 

– Vi har hatt eksterne utfordringer, men også daglige vurderingsdilemmaer. Hovedessensen av prosjektet er jo et gjenbruksprosjekt, utdyper han.

Balder Future oppgraderer i første omgang produksjonsskipet Jotun, som har over 20 år med olje- og gassproduksjon på CV-en. 

Jotun FPSO på Rosenberg verft, et av våre prosjekter.

– Alle transformasjonsprosjekt er preget av vurderinger – hva skal gjenbrukes og hva skal kastes? Vi ønsker selvfølgelig å gjenbruke mest mulig, sier Wold. 

Les mer om Jotun FPSO redesign-prosjekt.

– Jeg tror jo utfordringene har gjort at prosjektet er bedre rustet. Fordi det har også i positiv forstand krevd en mer aktiv rolle av oss i Vår Energi. Vi er en operasjonell og aktiv kunde overfor våre leverandører. Vi er hands on. Det gjør at vi har hele tiden hatt fremdrift, fortsetter han. 

“Hvor lenge vil oljen vare?”

Et spørsmål som kanskje flere stiller seg med tanke på klimaendringer, utvikling av fornybare energikilder, men også at oljeproduksjonen i Norge har nå pågått i over 50 år. Hva skjer med olje og gass i fremtiden? Tar det ikke slutt snart? 

– Med Balder Future rigger vi oss for fremtiden. Når prosjektet er ferdigstilt og i operasjon – allerede neste år (2024), har vi sikret videre produksjon ut 2045. Vi er da en viktig bidragsyter til målsetningen til Vår Energi om  å produsere 350,000 fat hver dag, forteller Wold. 

Balder Future har fremtiden i prosjekttittelen ikke bare fordi det tilrettelegger for fremtidig vekst av Vår Energis produksjon. Det er også en premissgiver for å sikre energi for fremtiden med en vellykket energiovergang. 

– Balder Future blir en viktig grunnstein for alt vi ønsker å få til i fremtiden. Energiovergangen er på vei, men den tar tid. Og i mellomtiden må vi sørge for å dekke verdens energibehov. Balder Future er rigget for elektrifisering og implementering av energiledelse i driftoperasjon, forklarer Wold. 

– Men kanskje det som er mest spennende er erfaringen med prosjektstyring- og prosessutvikling man får. Erfaringen er uvurderlig – når vi er ferdige med Balder Future, er den kunnskapen vi sitter med direkte overførbar til eksempelvis prosjekter med fornybare energikilder som vind, hav eller ammoniakk, avslutter han.

Våre leverandører

  • Antall norske leverandører er 70%. Alle våre hovedleverandører er lokalisert i Stavanger-regionen.
  • Rosenberg Worley AS i Stavanger har blitt tildelt en EPCI-kontrakt (engineer work, procurement, construction and installation) for oppgradering og modifisering av Jotun FPSO.
  • Baker Hughes og Ocean Installer vil gjøre ingeniør arbeidet, innkjøp, konstruksjon og installasjon av nye subsea-systemer (SPS), umbilicals, stiger og transport til Jotun FPSO.
  • Seadrill Norway Operations AS har blitt tildelt kontrakt for boring av produksjonsbrønner og vanninjeksjonsbrønner. Boringen blir utført av West Phoenix.