Vår Energi sikrer seg tilgang til to nye og mer miljøvennlige tankskip for oljetransport fra selskapets produserende felt på norsk sokkel.

Ove M. Helle

De to nye oljetankerne går på flytende naturgass (LNG) – noe som betyr en betydelig reduksjon i utslipp av CO2-gasser.

– Avtalen sikrer en stabil leveranse av transporttjenester i tillegg til et betydelig kutt i utslipp av klimagasser. Med de to tankskipene i drift, tar vi enda ett steg nærmere en mer bærekraftig og miljøvennlig drift, sier VP Safety & Sustainability i Vår Energi, Ove M. Helle.

Hvert fartøy vil redusere utslipp av C02 med 40 prosent sammenlignet med konvensjonelle tankere.

Fra før går supply-fartøyet til Goliat-plattformen i Barentshavet på LNG. Byttet til mer miljøvennlige oljetankere er i tråd med selskapets overordnende mål om å redusere det miljømessige fotavtrykket.

De nye tankerne er klar til bruk i 2022.

Avtalen om bygging og bruk av tankskipene er inngått mellom Eni Trading & Shipping S.p.A og Knutsen NYK Offshore Tankers AS (KNOT).

Vår Energi er den nest største operatøren på norsk sokkel, og er eid av det globale energiselskapet Eni (69,6 prosent) og norske HitecVision (30,4 percent).

Kontaktperson: 

Andreas Wulff
Kommunikasjonsdirektør
Mobile: +47 926 16 759
Email: andreas.wulff@varenergi.no