Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

10. februar 2020

Vår Energi bytter til tankskip med LNG-drift

Vår Energi sikrer seg tilgang til to nye og mer miljøvennlige tankskip for oljetransport fra selskapets produserende felt på norsk sokkel.

Ove M. Helle

De to nye oljetankerne går på flytende naturgass (LNG) – noe som betyr en betydelig reduksjon i utslipp av CO2-gasser.

– Avtalen sikrer en stabil leveranse av transporttjenester i tillegg til et betydelig kutt i utslipp av klimagasser. Med de to tankskipene i drift, tar vi enda ett steg nærmere en mer bærekraftig og miljøvennlig drift, sier VP Safety & Sustainability i Vår Energi, Ove M. Helle.

Hvert fartøy vil redusere utslipp av C02 med 40 prosent sammenlignet med konvensjonelle tankere.

Fra før går supply-fartøyet til Goliat-plattformen i Barentshavet på LNG. Byttet til mer miljøvennlige oljetankere er i tråd med selskapets overordnende mål om å redusere det miljømessige fotavtrykket.

De nye tankerne er klar til bruk i 2022.

Avtalen om bygging og bruk av tankskipene er inngått mellom Eni Trading & Shipping S.p.A og Knutsen NYK Offshore Tankers AS (KNOT).

Vår Energi er den nest største operatøren på norsk sokkel, og er eid av det globale energiselskapet Eni (69,6 prosent) og norske HitecVision (30,4 percent).

Kontaktperson: 

Andreas Wulff
Kommunikasjonsdirektør
Mobile: +47 926 16 759
Email: andreas.wulff@varenergi.no