Siste ESG-vurdering fra Sustainalytics plasserer Vår Energi i den laveste risikogruppen i bransjen, og i toppsjiktet av de 293 rangerte olje- og gassprodusentene.

I vurderingen skriver Sustainalytics at Vår Energi «gir detaljert informasjon om sin tilnærming til håndtering av klimarelaterte risikoer» og «omfattende offentliggjøring om sin tilnærming til sine sentrale miljømessige og sosiale spørsmål, som for eksempel arbeidernes sikkerhet samt håndtering av avløpsvann, ikke-GHG luftutslipp og biologisk mangfold».

Sustainalytics ESG Risk Ratings måler et selskaps eksponering for bransjespesifikke ESG-risikoer, og hvor godt risikoene håndteres ved å vurdere robustheten til selskapets ESG-programmer, -praksis og -policyer.

Vår Energis styring av ESG Material Risk er rangert som «Sterk», som er den høyeste rangeringen.

Vår Energi ASA ESG Risk Rating (sustainalytics.com)

Bærekraft – Vår Energi (varenergi.no)

Mer informasjon

Ivar Kvadsheim
Sustainability Advisor