Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

25. januar 2019

Batteri-hybrid «Stril Barents» i Barentshavet: Forsyningsfartøy med landstrøm gir ytterligere CO2-reduksjon for Goliat

I november 2018 inngikk Vår Energi (daværende Eni Norge) og Simon Møkster Shipping avtale om oppgradering av forsyningsfartøyet Stril Barents for ytterligere å redusere CO2-utslippene fra Goliat-feltet. Oppgraderingen innebærer montering av landstrømtilkobling, kombinert med en ny batteriløsning for energilagring om bord på fartøyet.

Stril Barents er forsyningsfartøy ved Goliat-feltet i Barentshavet, et av oljefeltene på norsk sokkel med lavest CO2-utslipp.

Gjennom effektivt og godt samarbeid er første fase ferdigstilt. Det innebærer at landstrømstilkoblingen er uttestet og tas nå i bruk. Stril Barents kan dermed kobles til landstrøm og bidrar til vesentlig å redusere drivstofforbruk og CO2 utslipp ved forsyningsbasen Polarbase i Hammerfest. I tillegg bidrar løsningen til lavere støy mens fartøyet ligger til kai.

Etter planen skal systemet for å lade skipets batteripakke ferdigstilles i løpet av sommeren 2019. Dette vil redusere drivstofforbruket under transitt og under operasjoner på feltet. Målet er å redusere de årlige CO2-utslippene fra Stril Barents med 1400 tonn, samt 12 tonn NOx, når systemet er ferdig installert.

Goliat-feltet i Barentshavet er delvis elektrifisert gjennom en av verdens lengste undersjøiske elektriske kabler i sitt slag og er blant installasjonene på norsk sokkel med lavest CO2-utslipp. I 2018 var gjennomsnittlig CO2 utslipp fra Goliat ca 2 kg per produsert fat olje. Gjennomsnittet for norsk sokkel i 2017 (siste oppdaterte tall) lå på 8-9 kg per produsert fat.

Stril Barents driftes med LNG (Liquid natural gas) og er fra før et av de mest miljøvennlige fartøy i offshorenæringen.

Installasjon av et batterisystem og landstrømstilkopling er den del av Vår Energis kontinuerlige innsats for å redusere CO2-avtrykket ved våre operasjoner.

Om Vår Energi AS
Vår Energi AS er et nytt ledende, uavhengig E&P selskap på den norske kontinentalsokkelen (NCS) og er et resultat av sammenslåing av Point Resources AS og Eni Norge AS sent i 2018. Vår Energi er eid av det italienske energiselskapet Eni (69,6 %) og det norske ledende private investorselskapet HitecVision (30,4 %).

Kontakt
Andreas Wulff, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Vår Energi
Mobil: +47 926 16 759
Email: andreas.wulff@varenergi.no