I november 2018 inngikk Vår Energi (daværende Eni Norge) og Simon Møkster Shipping avtale om oppgradering av forsyningsfartøyet Stril Barents for ytterligere å redusere CO2-utslippene fra Goliat-feltet. Oppgraderingen innebærer montering av landstrømtilkobling, kombinert med en ny batteriløsning for energilagring om bord på fartøyet.

Stril Barents er forsyningsfartøy ved Goliat-feltet i Barentshavet, et av oljefeltene på norsk sokkel med lavest CO2-utslipp.

Gjennom effektivt og godt samarbeid er første fase ferdigstilt. Det innebærer at landstrømstilkoblingen er uttestet og tas nå i bruk. Stril Barents kan dermed kobles til landstrøm og bidrar til vesentlig å redusere drivstofforbruk og CO2 utslipp ved forsyningsbasen Polarbase i Hammerfest. I tillegg bidrar løsningen til lavere støy mens fartøyet ligger til kai.

Etter planen skal systemet for å lade skipets batteripakke ferdigstilles i løpet av sommeren 2019. Dette vil redusere drivstofforbruket under transitt og under operasjoner på feltet. Målet er å redusere de årlige CO2-utslippene fra Stril Barents med 1400 tonn, samt 12 tonn NOx, når systemet er ferdig installert.

Goliat-feltet i Barentshavet er delvis elektrifisert gjennom en av verdens lengste undersjøiske elektriske kabler i sitt slag og er blant installasjonene på norsk sokkel med lavest CO2-utslipp. I 2018 var gjennomsnittlig CO2 utslipp fra Goliat ca 2 kg per produsert fat olje. Gjennomsnittet for norsk sokkel i 2017 (siste oppdaterte tall) lå på 8-9 kg per produsert fat.

Stril Barents driftes med LNG (Liquid natural gas) og er fra før et av de mest miljøvennlige fartøy i offshorenæringen.

Installasjon av et batterisystem og landstrømstilkopling er den del av Vår Energis kontinuerlige innsats for å redusere CO2-avtrykket ved våre operasjoner.

Om Vår Energi AS
Vår Energi AS er et nytt ledende, uavhengig E&P selskap på den norske kontinentalsokkelen (NCS) og er et resultat av sammenslåing av Point Resources AS og Eni Norge AS sent i 2018. Vår Energi er eid av det italienske energiselskapet Eni (69,6 %) og det norske ledende private investorselskapet HitecVision (30,4 %).

Kontakt
Andreas Wulff, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Vår Energi
Mobil: +47 926 16 759
Email: andreas.wulff@varenergi.no