Vår Energi AS engasjerer PGS Geophysical AS for innsamling av ny 4D-seismikk over Goliat-feltet.

4D-seismikk er en type reservoarovervåking hvor det gjennomføres seismiske undersøkelser til forskjellige tider over et bestemt område. Målet er å kartlegge og vurdere endringer i reservoaret
over tid.

Seismiske referanse-data ble innsamlet på Goliat-felte i 2009. Vår Energi planlegger nå å gjennomføre den første gjentagende undersøkelsen i løpet av sommeren 2020, etter fire år med
produksjon fra feltet.

– Ved å sammenligne forskjellene mellom begge undersøkelsene vil vi lære mer om væskebevegelse i reservoaret, noe som vil hjelpe fremtidige borekampanjer og forbedre videreutviklingen av feltet. Bruk av 4D-teknologi bidrar til god ressursforvaltning, og er en viktig del av arbeidet med å forbedre og utnytte potensiale i nærheten av våre produserende felt, forteller VP Operations i Vår Energi, Rune Oldervoll.

PGS Geophysical AS ble nylig tildelt oppdraget med innsamling av 4D-seimsikk fra Goliat-feltet. Kampanjen er planlagt gjennomført sommeren 2020.