Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Miljø

Miljø

Vi bryr oss om miljøet. Gjennom våre operasjoner slipper vi ut klimagasser som påvirker klimaet. I tillegg kan våre aktiviteter potensielt ha en påvirkning på dyrelivet og naturen rundt oss. Som et resultat av dette jobber vi i Vår Energi kontinuerlig for å forsikre oss om at våre operasjoner har minimal påvirkning på klima og miljø.

Vår Energi skal være klimanøytrale i 2030.

CEO Torger Rød forklarer:

Vi har dårlig tid, og nå trengs handling. Krav til bærekraft og miljøhensyn går nå som en grønn tråd i alle aktiviteter i Vår Energi. Vi har etablert et veikart for hvordan vi skal nå hovedmålet om nær null utslipp av klimagasser i 2050. Å bli klimanøytral innen 2030 er et viktig steg på vegen mot null.