Atle Reinseth har sin første arbeidsdag i Vår Energi denne uka. Atle tar plass i toppledergruppa, med ansvar for leverandørsamarbeid og prosjekter.  

I juni annonserte CEO Torger Rød ny organisasjonsstruktur og toppledergruppe i Vår Energi ASA. Atle Reinseth er hentet inn for å lede fagområdet Project Development and Supply Chain Management – med ansvar for optimalisering av prosjektporteføljen og styrking av selskapets samarbeid med leverandørkjeden. 

Vi skal fortsette å vokse og investere på norsk sokkel – og en stødig, effektiv og smart styring av vår allerede omfattende prosjektportefølje er helt avgjørende. I tillegg er vi helt avhengige av et solid partnerskap og samarbeid med leverandørindustrien. Atle får ansvaret for et meget viktig fagområde, men har erfaringen, personligheten og lederegenskapene som skal til. Jeg er stolt over å ha fått Atle på laget, og ser fram til et tett og godt samarbeid, sier Torger Rød.  

Vår Energi skal fortsette å være en stabil leverandør av energi til Europa, og har satt som mål å produsere 350 000 fat olje og gass per dag innen utgangen av 2025. Samtidig har ambisiøse klimamål – med omfattende kutt i utslipp av klimagasser.  

I den nye organisasjonsstrukturen legges det vekt på forenkling som vil gi en bedre prioritering av kompetanse og kapasitet.  

Jeg blir veldig motivert av å få bli en del av et selskap med en helt unik kombinasjon av entreprenør-ånd, historie og erfaring. Vår Energi er rigget for framtiden. Selskapet har flinke folk og er gode på å finne kreative og helhetlige løsninger for fortsatt verdiskapning på norsk sokkel. Jeg gleder meg stort til å bli kjent med nye folk og til å bidra, sier Atle Reinseth.  

Reinseth kommer fra Equinor der han har hatt stillingen som Vice President for Shaping, Improvement and Analyses. Han har ledererfaring fra både innkjøp og prosjektutvikling hos Equinor og Acergy. Han starter i den nye rollen 1. november, 2022. 

Kontaktperson: 

Jan Eirik H. Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: +47 913 25 511
E-post: jan.eirik.gjerdevik@varenergi.no