Vår Energi ASA offentliggjør i dag en ny organisasjonsstruktur og ledergruppe.

Administrerende direktør Torger Rød:

Vår Energi har satt som mål å produsere 350 000 fat olje og gass per dag innen utgangen av 2025, med fokus på sikre, mer effektive og bærekraftige operasjoner. Vi endrer organisasjonen og mener at en enklere struktur og en styrket ledergruppe vil være viktig for å nå målsetningen.

Ruster seg for framtiden

To nye forretningsområder etableres for å bidra med ekspertise og prosjekter på tvers av selskapet. Den nye organiseringen i Vår Energi vil bidra til bedre prioritering av kompetanse og kapasitet, utvikling av ansatte og selskapets styringssystemer.

I den nye strukturen vil Technology, Drilling and Subsurface utgjøre et felles forretningsområde, som får ansvar for bedre utnyttelse av nye teknologiske løsninger og fremskynde digitaliseringen av selskapet. Project Development and Supply Chain Management får ansvar for optimalisering av prosjektporteføljen og styrking av selskapets samarbeid med leverandørkjeden. 

Som en del av reorganiseringen går Ingrid Sølvberg og Atle Reinseth inn i ledergruppen. Førstnevnte skal lede forretningsområdet Technology, Drilling and Subsurface, og sistnevnte vil lede Project Development and Supply Chain Management. 

Ingrid Sølvberg (f.1970) kommer fra stillingen som direktør i Oljedirektoratet. Hun har tidligere hatt andre lederroller i direktoratet, Centrica og Statoil (nå Equinor).

Atle Reinseth (f.1966) kommer fra Equinor der han har hatt stillingen som Vice President for Shaping, Improvement and Analyses. Han har ledererfaring fra både innkjøp og prosjektutvikling hos Equinor og Acergy.

Vi gleder oss til å ønske Sølvberg og Reinseth velkommen om bord. Deres omfattende erfaring og kunnskap om bransjen vil styrke selskapet vårt ytterligere, sier Rød.

Gjeldende fra fjerde kvartal

Dagens organisasjon og ledergruppe vil fungere som normalt inntil den nye strukturen er på plass. Dette er planlagt å skje innen fjerde kvartal i år.

Alt handler om folk, fag og å være godt forberedt for fremtiden. De endringene vi nå gjør vil sørge for at organisasjonen kan jobbe enklere og mer effektivt sammen, og på den måten øke produktiviteten. Vi har 950 dyktige medarbeidere og det vi mener er en optimal størrelse på organisasjonen. Gjennom å forenkle hvordan vi samarbeider vil vi skape et enda sterkere selskap som bedre kan utnytte nye muligheter, sier Rød. 

Endringene i organisasjonen er gjort med innspill fra de ansatte i Vår Energi, og i konsultasjon med tillitsvalgte og fagforeninger. Endringene bygger på selskapets styrker, inkludert svært kompetente og erfarne medarbeidere, en robust og diversifisert portefølje på norsk sokkel og selskapets vekstpotensial. 

Vi skal bidra til en bedre fremtid. Vår Energi vil fortsette å vokse og investere på norsk sokkel, og sikre en stabil energiforsyning. Vårt mål er å være den sikreste operatøren, en foretrukken partner og en ledende aktør innen ESG på norsk sokkel, med mål om null personskader og netto nullutslipp fra driften vår innen 2030, påpeker Rød..

Den nye ledergruppen fra fjerde kvartal 2022: 

Illustration. Management team

Kontaktperson:

Andreas Wulff
Kommunikasjonssjef
Tel: +47 92616759

E-post: andreas.wulff@varenergi.no

Om Vår Energi 

Vår Energi er et ledende uavhengig olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel (NKS). I Vår Energi jobber vi for en bedre fremtid gjennom ansvarlig verdidrevet vekst basert på over 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en lang historie av vellykket leting. Vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på NKS, den foretrukne partneren, en leder innen bærekraft og en netto null-utslipps produsent (Scope 1 og 2) innen 2030. 

Vår Energi har mer enn 950 ansatte og eierandeler i 36 produserende felt med en dagsproduksjon på 246 000 fat i 2021. Vi har hovedkvarter rett utenfor Stavanger, og kontorer i Oslo og Hammerfest.