Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Kristin Kragseth og Jan Narvestad signerer kontrakt. Foto.
(Photo: Rosenberg) Kristin Kragseth (Vår Energi) and Jan Narvestad (Rosenberg)

15. august 2019

Vår Energi sikrer høy aktivitet hos Rosenberg Worley gjennom ny kontrakt

Vår Energi AS har tildelt kontrakt for EPCI (Ingenørarbeid, anskaffelser, konstruksjon og installasjon) til Rosenberg Worley AS i Stavanger. Kontrakten omfatter forlengelse av levetiden for Jotun A FPSO (flytende produksjon, lagring og lossefartøy).

Levetidsforlengelsen av Jotun A FPSO bidrar til at olje- og gassproduksjonen fra Balder-feltet fortsetter fram til 2045. Kontrakten vil komme leverandørindustrien i regionen til gode, ettersom en stor andel av kontraktsverdien forventes å bli levert av lokale leverandører.

Vi er glade for å kunne tildele denne viktige kontrakten til Rosenberg Worley AS. Den vil bidra til å styrke de lokale jobbmulighetene i et meget konkurransedyktig og kompetent olje- og gasservicemiljø. Å forlenge levetiden til Jotun FPSO mot 2045 i Balder Future Project er en nøkkel til å gjennomføre Vår Energis vekstplaner, og sikre Norges første offshore-lisens, PL 001, en levetid på 80 år, sier Kristin Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

Rosenberg Worley vil utføre arbeid knyttet til ingeniørarbeid, anskaffelse, konstruksjon, installasjon og driftsforberedelser som et ledd i programmet for levetidsforlengelse av Jotun A FPSO. Verftet startet planleggingsaktiviteter i mai i år. Planleggingsfasen er i samordning med det pågående FEED-arbeidet som utføres av Aker Solutions, påbegynt i desember 2018. Aker Solutions vil fortsette å utføre ingeniørtjenester i utførelsesfasen.

Jotun A FPSO skal etter planen transporteres til Rosenberg Worley i Stavanger våren 2020 for et opphold ved verftet med anslått varighet på 15 måneder. Når arbeidet er fullført, vil FPSOen flyttes offshore for installasjon på Balderfeltet.

Jan T. Narvestad, administrerende direktør i Rosenberg, er svært fornøyd med tildelingen av Jotun A-kontrakten.
Vi ser på dette som en anerkjennelse av vår evne til å gjennomføre større prosjekter, og som et resultat av vår systematiske innsats de siste årene for å bygge kompetanse og kapasitet. Denne kontrakten er veldig viktig og vil sikre høy aktivitet hos Rosenberg de neste årene. Prosjektet vil kreve en arbeidsstokk på mer enn 1500 på topp, og vil involvere både ingeniør- og konstruksjonsressurser, sier Narvestad.

Revitaliseringen av de Vår Energi-opererte Nordsjøfeltene Balder og Ringhorne innebærer også andre store prosjektaktiviteter, som forlengelse av Balder FPSOs levetid til 2030; boring av 15 nye produksjonsbrønner i Balder-området samt 11 nye produksjonsbrønner rundt Ringhorne feltet. Disse aktivitetene vil foregå parallelt med at ordinær produksjon fortsetter på Balder- og Ringhorne-feltene.

Vår Energi AS har reserver og ressurser på mer enn 1 250 millioner fat oljeekvivalent (Mboe), og er har som mål å utvikle ytterligere rundt 500 Mboe i løpet av den neste femårsperioden. Kontinuerlig utvikling av påviste og allerede kartlagte ressurser i feltene Balder og Ringhorne er sentrale elementer i denne vekstplanen. I tillegg er det potensiale for å øke reservene i området ytterligere gjennom et leteprogram som er planlagt å starte i 2020.

Kontakt:
Andreas Wulff, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vår Energi

Mobil: +47 926 16 759
E-post: andreas.wulff@varenergi.no