Vår Energi har inngått partnerskap med Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME), Norwegian CCS Research Centre (NCCS), for å utvikle og implementere ny teknologi innen karbonfangst og -lagring. Avtalen, som har en verdi på 30 MNOK, går over seks år og er en del av et industrielt, forskningsbasert samarbeidsprosjekt.

Partnerskapet komplementerer Vår Energis forskning og utviklingsportefølje (FoU). Selskapet satser målrettet for å redusere utslippene av klimagasser gjennom utvikling av ny teknologi for karbonfangst og –lagring, sier Oddvar Ims, forsknings- og utviklingssjef i Vår Energi.

Vår Energi bidrar ved å investere fem millioner kroner hvert år i en periode på seks år. Industriprosjektet startet i 2017 og vil fortsette fram til 2025. Hovedmålet er å bli verdensledende innen forskningen for å tilrettelegge for effektiv utvikling og bruk av teknologi, som muliggjør karbonfangst og –lagring ved å utfordre industrielle barrierer.

Vi i NCCS er stolte av å ønske Vår Energi velkommen til et av verdens største forsknings- og utviklingstiltak innen karbonfangst- og lagring. Personlig er jeg sikker på at Vår Energi vil bidra til økt momentum for senteret, sier Mona J. Mølnvik, direktør ved NCCS og forskningssjef i SINTEF.

Karbonfangst og –lagring er ansett for å være blant de løsningene som effektivt kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser globalt, ved å begrense utslippene av CO2 til atmosfæren. Konsortiet består av en rekke olje- og gasselskaper, teknologileverandører og –brukere i privat og kommersiell sektor. Industrisamarbeidet består også av institusjoner som SINTEF, NTNU, UiO, NGI og andre.

Vi ønsker å minimere effekten våre operasjoner har på klima og miljø ytterligere, og reduserte klimagassutslipp er et viktig område i vår forretningsplan. Det Vår Energi-opererte Goliat-feltet i Barentshavet demonstrerer dette ved å være nesten helt elektrifisert med kraft fra land. Det har resultert i at feltet er blant de med lavest CO2-utslipp på norsk kontinentalsokkel. Alle initiativer som kan bidra til å redusere karbonavtrykket er positive, og introduksjon av karbonfangst og –lagring er et effektivt tiltak. Vi håper at vårt bidrag i tillegg til andres vil videre styrke FMEs fremgang, legger Ims til.

Forskningssenteret støtter det norske fullskala-prosjektet for karbonfangst og –lagring, i tråd med regjeringens ambisjoner. I tillegg til dette støtter senteret industripartnerne med å utvikle kunnskap som trengs for å etablere fullskala-lagring av CO2 i den norske delen av Nordsjøen.

Støttet av det norske Forskningsrådet og partnerskapet, vil NCCS bidra til utviklingen av kostnads- og energieffektiv teknologi for karbonfangst og –lagring, smarte forretningsmodeller og fullskala bruk av teknologien i Norge, Europa og globalt, påpeker Mølnvik.

Mer informasjon: www.nccs.no

Om Vår Energi AS
Vår Energi AS er et nytt, ledende og uavhengig lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel og resultatet av fusjonen mellom Point Resources AS og Eni Norge AS på slutten av 2018. Vår Energi er eid av både det Italia-baserte energiselskapet Eni (69,6 prosent) og det Norge-baserte ledende investorselskapet HitecVision (30,4 prosent). Hvert år investerer Vår Energi over 100 millioner kroner i FoU-prosjekter på norsk sokkel.

Mer informasjon: www.varenergi.no

Kontakt:
Elisabeth Fiveland, pressetalsperson i Vår Energi

Mobil: +47 930 50 707
Epost: elisabeth.fiveland@varenergi.no

Mona J. Mølnvik, direktør ved NCCS og forskningssjef i SINTEF
Epost: mona.j.molnvik@sintef.no