Vår Energi gleder seg over at selskapet har blitt tildelt totalt 13 lisenser i Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2018 (TFO), som Olje- og energidepartementet offentliggjorde i dag.


– Vi er veldig fornøyd med TFO-resultatet for 2018. Antall lisenser tildelt til Vår Energi er i tråd med vår strategi om å styrke vår posisjon som det største, uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel, sier Kristin F. Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

Selskapet har blitt tildelt følgende operatørskap og partnerskap:

Nordsjøen:

PL 985 – operatør

PL 980 – operatør

PL 987

PL 988

PL 984

PL 978

PL 977

Norskehavet:

PL 1010

PL 1001

PL 1005

PL 796 B

Barentshavet:

PL 1025 S – operatør

PL 229 E – operatør

Vår Energi har reserver og ressurser for mer enn 1 250 milliarder fat oljeekvivalenter på norsk sokkel, og våre høyeste prioriteter er å erstatte ressurser og reserver. Leting er en en del av selskapets videre, organiske vekst.

– Vår Energi har eierinteresser i mange av de viktigste funnene på norsk sokkel i løpet av de siste årene. Jeg er glad for at vår TFO-søknad for 2018 har blitt hørt, og at resultatet av TFO 2018 vil gi oss enda flere og spennende muligheter, sier Denis Palermo, VP Exploration i Vår Energi.

Olje- og energidepartementet har tildelt totalt 83 lisenser til 33 ulike selskaper. 37 av lisensene er lokalisert i Nordsjøen, 32 i Norskehavet og 14 i Barentshavet. 21 selskaper ble tilbudt operatørskap.

Mer informasjon er tilgjengelig på Olje- og energidepartementets hjemmesider.

Full oversikt over Vår Energis operatør- og partnerskap på norsk sokkel er tilgjengelig i vårt Lisenskart.