Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Plattform. Foto

10. desember 2019

Feirer ett år med å fullføre ExxonMobil oppkjøp

Vår Energi har i dag fullført oppkjøpet av ExxonMobils oppstrømsaktiviteter i Norge, og feirer ett år som et av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel.

Vår Energi er ett år den 10. desember, og vokser raskere enn de fleste andre aktørene på norsk sokkel. Oppkjøpet av ExxonMobils oppstrøms-aktiviteter, som ble annonsert tidligere i høst, dobler produksjonen fra sokkelen.

Feltene, som i hovedsak driftes av Equinor, tilfører en samlet produksjon på cirka 150 000 fat oljeekvivalenter til Vår Energi.

— ExxonMobil-porteføljen passer oss perfekt, og er et tydelig bevis på vår langsiktige ambisjon om å videreutvikle sokkelen. Vi planlegger å investere 65 milliarder kroner på utviklingsprosjekter og leting spredd over hele sokkelen de neste fire årene. Med styrket portefølje fortsetter vi jobben med å utforske, utvikle og produsere ressurser og reserver på en lønnsom og bærekraftig måte, sier administrerende direktør i Vår Energi, Kristin Kragseth.

Vår Energi er nå den nest største operatøren på norsk sokkel, med totale reserver og betingede ressurser på mer enn 1,900 millioner fat oljeekvivalenter (boe), og en årlig produksjon i overkant av 300,000 boe per dag. Produksjonen forventes å øke til rundt 350,000 boe per dag i 2023.

— Gjennom ambisiøse vekstplaner ønsker Vår Energi å være en sterk aktør på sokkelen, og skape muligheter for norske leverandører i årene som kommer. Dette vil igjen sikre sysselsetting i flere deler av landet. Samtidig er vi opptatt av kontinuerlig forbedring, også når det gjelder investeringer og teknologiutvikling knyttet til klimautfordringene, sier Kragseth.

Oppkjøpet medfører at 33 ansatte fra ExxonMobil går over til Vår Energi og vil ta del i den videre veksten og utviklingen av selskapet.

Om Vår Energi

  • Driver olje- og gassproduksjon fra 35 felt på norsk sokkel.
  • Operatør for fire produserende felt: Goliat (Barentshavet), Marulk (Norskehavet), Balder og Ringhorne Øst (Nordsjøen).
  • Vår Energi sine 1,000 ansatte jobber offshore og på hovedkontoret på Forus i Stavanger-regionen, ved driftskontoret for Goliat i Hammerfest, samt avdelingskontoret i Oslo.
  • Selskapet er eid av det integrerte energiselskapet Eni S.p.A (69,6 prosent) og det norske, ledende private equity-selskapet HitecVision (30,4 prosent).


Kontaktperson:

Andreas Wulff, +47 926 16 759
Kommunikasjonsdirektør
Vår Energi