Vår Energi tar aktivt grep for å styrke leverandørsamarbeidet i anbud om ny kontrakt for fabrikasjon og installasjon av havbunnsutstyr. Samarbeidsmodellen gir økt effektivitet og miljøgevinst. 

Anbudet som gjelder for fabrikasjon og installasjon av havbunnsutstyr for hele den opererte porteføljen på norsk sokkel, legger opp til at leverandører leverer innenfor et trepartssamarbeid om felles løsninger i motsetning til en tradisjonell modell med flere del-leveranser.  

Vi mener strategiske samarbeid mellom leverandører vil gi bedre og mer effektive løsninger. Med tidlig involvering i prosjekter vil man sikre både smartere og mer effektiv planlegging og gjennomføring. Økt samhandling er ventet å skape merverdier for alle parter, og bidra til bærekraftig utvikling, sier Annethe Gjerde, VP Procurement & Contracts i Vår Energi.  

Vår Energi arbeider for å legge til rette for økt samarbeid mellom oljeselskap og leverandører i hele verdikjeden med en klar målsetning om en mer bærekraftig og effektiv utvikling og produksjon av olje og gass fra norsk sokkel.   

Vi jobber kontinuerlig med å finne smartere måter å jobbe på. Vi ser at et bredere, mer åpent og langsiktig samarbeid mellom leverandører og operatør reduserer kostnader og øker effektivitet. Vi mener forenkling, standardisering, og kontinuerlig forbedring vil gi mer bærekraftig produksjon av olje og gass, sier Torger Rød, CEO i Vår Energi  

Vår Energi planlegger for et høyt aktivitetsnivå på sokkelen de kommende årene. Nye funn i Nordsjøen og Barentshavet, og levetidsforlengelsen av Balder-feltet er eksempler på prosjekter som vil skape spennende muligheter for leverandørindustrien i tiden fremover.  

Kontrakten for fabrikasjon og installasjon av havbunnsutstyr vil etter planen annonseres i løpet av første kvartal 2022. 

Om Vår Energi 

Vår Energi er et ledende uavhengig olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel (NKS). I Vår Energi jobber vi for en bedre fremtid gjennom ansvarlig vekst basert på over 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en lang historie av vellykket leting. Vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på NKS, den foretrukne partneren, en leder innen bærekraft og en netto null-utslipps produsent (Scope 1 og 2) innen 2030.

Vår Energi har mer enn 900 ansatte og eierandeler i 36 produserende felt med en dagsproduksjon på 247 000 fat oljeekvivalenter (boe) per tredje kvartal 2021. Hovedkontoret er utenfor Stavanger, Norge, og vi er eid av energiselskapet ENI (69.85%) og det energifokuserte private equity selskapet HitecVision (30.15%).

Kontaktperson:  

Andreas Wulff, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Mobil: +47 926 16 759 
Email: andreas.wulff@varenergi.no 

 

This announcement may include projections and other “forward-looking” statements within the meaning of applicable securities laws. Any such projections or statements reflect the current views of Vår Energi AS (“Var Energi”) about further events and financial performance. No assurances can be given that such events or performance will occur as projected and actual results may differ materially from these projections. Var Energi undertakes no obligation to publicly release any revisions to these forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date of this announcement.