Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Bærekraft Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Lokalt engasjement
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Balder Future

Balder Future

Balder Future

Økt utvinning fra Balder-feltet

Balder-feltet ligger i produksjonslisens PL 001 i Nordsjøen – den første lisensen på norsk kontinentalsokkel (tildelt i 1965). Vår Energi satser tungt i området, og har mål om å forlenge produksjonen til 2045.  Vi har fire pågående prosjekter:

 • Balder FPU Levetidsforlengelse – oppgradering av Balder-skipet.
 • Ringhorne III – boring av nye brønner
 • Balder Future – oppgradering av Jotun FPSO og boring av 13 nye produksjonsbrønner, og én vanninjeksjonsbrønn
 • Ringhorne IV – boring av nye brønner

I tillegg vurderes nye letebrønner i området.


Balder Future-prosjektet

Balder Future-prosjektet er en del av Vår Energi sin storsatsing på økt utvinning av olje fra Balder-feltet. Prosjektet representerer en investering på 19,6 milliarder kroner og inkluderer:

Boring av nye brønner

 • 13 nye produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn på Balder-feltet.
 • Målet er å hente ut 136 millioner fat oljeekvivalenter (mboe)
 • Oppstart sommeren 2021

Oppgradering av Jotun FPSO

 • Levetidsforlengelse av produksjonsskipet Jotun FPSO (bygd på slutten av 90-tallet – produsert siden 1999).
 • Skipet tas til land sommeren 2020 før re-installeres mellom Balder-feltet og Ringhorne-feltet sommeren 2022.

Balder Future-prosjektet forventer å skape nærmere 30 000 sysselsatte årsverk for prosjekt- og driftsperioden 2018-45, med en topp på 4 500 i perioden 2020-22.

I tillegg til de planlagte produksjonsbrønnene, vil prosjektet muliggjøre boring av flere brønner, og boring av nye brønner fra Ringhorne-plattformen. Vår Energi vurderer også å bore nye letebrønner i området.

Lisenseiere: Vår Energi AS 90 % og Mime Petroleum AS 10%


Leverandører

 • Andel norske leverandører er 70 %. Samtlige hovedleverandører har base i Stavanger-regionen.
 • Rosenberg Worley AS i Stavanger er tildelt en EPCI-kontrakt (ingeniør-arbeid, anskaffelser, konstruksjon og installasjon) for oppgradering og modifikasjon av Jotun FPSO.
 • Baker Hughes og Ocean Installer skal utføre ingeniørarbeid, anskaffelser, konstruksjon og installasjon av nye subsea-systemer (SPS), umbilicals, stigerør og transportrør til Jotun FPSO.
 • Seadrill Norway Operations AS er tildelt kontrakt for boring av produksjonsbrønner og vanninjeksjonsbrønn. Boringen gjennomføres av West Phoenix.

Mer informasjon

Jan Eirik H. Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver
0047 913 25 511
jan.eirik.gjerdevik@varenergi.no