Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Balder Future

Balder Future

Balder Future

Økt utvinning fra Balder-feltet

Balder-feltet ligger i produksjonslisens PL 001 i Nordsjøen – den første lisensen på norsk kontinentalsokkel (tildelt i 1965). Vår Energi satser tungt i området, og har mål om å forlenge produksjonen til 2045.  Vi har fire pågående prosjekter:

 • Balder FPU Levetidsforlengelse – oppgradering av Balder-skipet.
 • Ringhorne III – boring av nye brønner
 • Balder Future – oppgradering av Jotun FPSO og boring av 14 nye produksjonsbrønner, og én vanninjeksjonsbrønn
 • Ringhorne IV – boring av nye brønner

I tillegg vurderes nye letebrønner i området.


Balder Future-prosjektet

Sammen utgjør Balder Future-prosjektet og Ringhorne IV-prosjektet, Balder X som representerer en investering på 40,7 milliarder kroner.

Balder Future-delen inkluderer:

Boring av nye brønner

 • 14 nye produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn på Balder-feltet.
 • Målet er å hente ut 143 millioner fat oljeekvivalenter (mboe)
 • Oppstart sommeren 2021

Oppgradering av Jotun FPSO

 • Levetidsforlengelse av produksjonsskipet Jotun FPSO (bygd på slutten av 90-tallet – produsert siden 1999).
 • Skipet tas til land sommeren 2020 før re-installeres mellom Balder-feltet og Ringhorne-feltet.

Balder Future-prosjektet forventer å skape nærmere 30 000 sysselsatte årsverk for prosjekt- og driftsperioden 2018-45, med en topp på 4 500 i perioden 2020-22.

I tillegg til de planlagte produksjonsbrønnene, vil prosjektet muliggjøre boring av flere brønner, og boring av nye brønner fra Ringhorne-plattformen. Vår Energi vurderer også å bore nye letebrønner i området.

Lisenseiere: Vår Energi AS 90 % og Mime Petroleum AS 10%


Leverandører

 • Andel norske leverandører er 70 %. Samtlige hovedleverandører har base i Stavanger-regionen.
 • Rosenberg Worley AS i Stavanger er tildelt en EPCI-kontrakt (ingeniør-arbeid, anskaffelser, konstruksjon og installasjon) for oppgradering og modifikasjon av Jotun FPSO.
 • Baker Hughes og Ocean Installer skal utføre ingeniørarbeid, anskaffelser, konstruksjon og installasjon av nye subsea-systemer (SPS), umbilicals, stigerør og transportrør til Jotun FPSO.
 • Seadrill Norway Operations AS er tildelt kontrakt for boring av produksjonsbrønner og vanninjeksjonsbrønn. Boringen gjennomføres av West Phoenix.

Jotun Redesign-prosjekt

Ane Mo jobber i Balder Future-prosjektet. For noen måneder tilbake fikk hun en idé – en idé som raskt ble til et redesign-prosjekt som engasjerer kreative tenåringer fra Jæren.

Worker in front of Jotun FPSO at Rosenberg yard. Photo.

Mer informasjon

Jan Eirik H. Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver
0047 913 25 511
jan.eirik.gjerdevik@varenergi.no