Vår Energi bekrefter funn av olje og gass i letebrønnen Rødhette i Goliat-området i Barentshavet.

Letebrønnen  Rødhette viste seg å være vellykket. Foreløpige anslag viser volumer på mellom 9 og 12 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Administrerende direjtør i Vår Energi, Torger Rød, sier funnet er viktig for området;

“Med Rødhette-resultatet markerer Vår Energi vårt sjette letefunn i år, der våre kompetente letefolk fortsetter en vellykket 2021-kampanje. Rettighetshaverne vil nå evaluere funnet, samt modne fram andre mål i lisensen og området rundt med tanke på å tilføre nye ressurser og en fremtidig tilknytning til Goliat.”

 

Goliat-området

Illustrasjon: Vår Energi AS

Letebrønnen ligger om lag 30 kilometer nord for Goliat-feltet og 5 kilometer sør for Tornerose-funnet.

Rødhette ble boret i PL 901 av boreriggen Scarabeo 8. Brønnen påtraff en olje- og gasskolonne på om lag 28 meter i Realgrunnen med gode til moderate reservoar-kvaliteter.

Foreløpig beregning av den totale størrelsen på funnet er mellom 22-31 millioner fat oljeekvivalenter. Etter omfattende datainnsamling og prøvetaking er brønnen nå permanent plugget og forlatt.

Vår Energi AS (operatør) har en eierandel på 50 prosent i lisensen, med Longboat Energy (20%), Concedo (20%) og Equinor (10%) som utgjør resten av partnerskapet.

Vår Energi er den største uavhengige operatøren på norsk sokkel med eierandel i mer enn 136 lisenser og olje- og gassproduksjon fra 35 felt. Vår Energi eies av Eni (69,85%) og HitecVision (30,15%).

 

For ytterligere informasjon:
Andreas Wulff
Kommunikasjonssjef
+47 92616759