Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Bærekraft
Bærekraft Kjønnsbalanse
Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Lokalt engasjement
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

21. juni 2021

Betydelig funn i Nordsjøen

Vår Energi bekrefter funn av olje og gass i letebrønnene King og Prince i Balder-området i sørlige Nordsjøen.

De to kombinerte letebrønnene King og Prince viste seg å bli en suksess. Foreløpige estimater viser volumer på 60-135 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Funnene viser at det fortsatt ligger verdier i de modne områder på norsk sokkel. Jeg er stolt av å representere enda et funn som vil skape aktivitet og verdier – for oss, eierne våre, leverandørindustrien og samfunnet ellers. Det er tydelig at satsingen på leting nær eksisterende infrastruktur gir resultater, og er en strategi vi vil fortsette å følge, sier Vår Energi-sjef, Torger Rød.

Hardt arbeid lønner seg

Med King og Prince-funnet feirer Vår Energi sitt femte funn på sokkelen hittil i år. Letesjef i Vår Energi Denis Palermo, er stolt over resultatene.

Dette er fantastiske nyheter. Vi har alltid visst at det fortsatt finnes muligheter i Balder-området, og nå er jeg stolt og glad over å se at det harde arbeidet som er lagt ned av alle i prosjektet har lønnet seg, sier han.

I tillegg til god laginnsats er Palermo klar på hva som er suksessfaktorene:

Vi har mange års erfaring og sitter på enorme mengder data fra Balder-området. Med en systematisk letestrategi, god kunnskap, grundige geologiske prosesser og ny teknologi, er vi i stand til å finne og utløse verdier.

Kort tid til markedet

Rettighetshaverne (Vår Energi AS 90% og Mime Petroleum AS 10%) anser funnene som kommersielle, og vil vurdere tilknytning til eksisterende infrastruktur i Balder-området.

Vår Energi er allerede i gang med feltutviklingsarbeidet for King og Prince-funnene. Målet er å redusere tiden fra funn til produksjon så mye som mulig.

Funnene passer godt inn vår plan for videreutviklingen av Balder-området som et kjerneområde for Vår Energi. Funnene vil kunne sikre framtidig verdiskaping, forklarer sjef for feltutvikling og prosjekter i Vår Energi, Bjørn Thore Ribesen.

Modent område

Letebrønnene ligger rundt seks kilometer nord for Balder-feltet og tre kilometer vest for Ringhorne-plattformen.

King og Prince-brønnene ble boret i PL 027 av Scarabeo 8. Prince-brønnen møtte en oljesøyle på rundt 35 meter i Triassic Skagerrak-formasjonen med god til moderat reservoar sandstein (2 374 meter under havnivå).

I King-brønnen ble det funnet en gasskolonne på rundt 30 meter og en lett oljekolonne på rundt 55 meter med en noe tykk Paleogen-injeksjonssandstein med utmerkede reservoaregenskaper (2 353 meter under havnivå).

Det ble også boret et sidetsteg fra King-brønnen. Sidesteget fant en gasskolonne på rundt 40 meter, og en oljekolonne på rundt 55 meter, hvorav rundt 35 meter med massiv oljebærende injeksitt sandstein med utmerket reservoarkvalitet.

Vår Energi AS (operatør) eier 90% av lisensen og Mime Petroleum AS er partner med 10%.

For mer informasjon:

Jan Eirik Heigre Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver
913 25 511