Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

21. juni 2011

Polarkonsult i Harstad vinner Eni Norge-kontrakt

PRESSEMELDING: Polarkonsult i Harstad er blitt tildelt kontrakt for tilsyn med fartøy som Eni Norge benytter i offshore-operasjoner på Marulk og Goliat samt i planlagte prøveboringsaktiviteter. Kontrakten har en varighet på 3 år.

Polarkonsult er valgt som foretrukken partner etter en grundig evaluering av både tekniske og kommersielle kriterier.

Kontrakten omfatter tjenester i forbindelse med HMS-inspeksjoner av fartøy som Eni Norge bruker i sine aktiviteter, inkludert fartøy til bruk på havbunnsinstallasjoner, til rørlegging og undersøkelser. Seismiske fartøy skal også inspiseres før de tas i bruk. Service og etterkontroll av beredskapsfartøy, forsyningsfartøy og andre typer fartøy som brukes i Enis boreaktiviteter er også inkludert i kontrakten.

Tilsynsvirksomheten omfatter kontroll av formelle godkjenninger, kontroll av redningsutstyr, kommunikasjonsutstyr, livreddende utstyr, etc. samt kontroll av besetningens kompetanse og beredskap.

Eni Norge er en av de største aktørene på norsk sokkel. Selskapet er partner i 49 utvinningstillatelser på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet er operatør for 13 av disse og har andeler i feltene i Ekofisk-området, samt feltene Heidrun, Norne, Urd, Mikkel, Morvin, Kristin, Åsgard, Tyrihans og Yttergryta. Eni Norge er operatør for Marulk- og Goliatfeltene som er under utbygging i henholdsvis Norskehavet og Barentshavet. Eni Norge er en del av Eni, som er et italiensk integrert energiselskap med aktiviteter i mer enn 70 land.

Polarkonsult er en av de største maritime konsulenter i Norge med 25 ansatte og arbeidsoppdrag over hele verden innen skipsprosjektering og inspeksjon av skip og andre flytende installasjoner.

Kontaktperson i Eni Norge AS:
Grethe E. Foldnes
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 52 87 48 68
Mobil: 992 30 931
grethe.foldnes@eninorge.com