Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

21. juni 2011

Polarkonsult i Harstad vinner Eni Norge-kontrakt

PRESSEMELDING: Polarkonsult i Harstad er blitt tildelt kontrakt for tilsyn med fartøy som Eni Norge benytter i offshore-operasjoner på Marulk og Goliat samt i planlagte prøveboringsaktiviteter. Kontrakten har en varighet på 3 år.

Polarkonsult er valgt som foretrukken partner etter en grundig evaluering av både tekniske og kommersielle kriterier.

Kontrakten omfatter tjenester i forbindelse med HMS-inspeksjoner av fartøy som Eni Norge bruker i sine aktiviteter, inkludert fartøy til bruk på havbunnsinstallasjoner, til rørlegging og undersøkelser. Seismiske fartøy skal også inspiseres før de tas i bruk. Service og etterkontroll av beredskapsfartøy, forsyningsfartøy og andre typer fartøy som brukes i Enis boreaktiviteter er også inkludert i kontrakten.

Tilsynsvirksomheten omfatter kontroll av formelle godkjenninger, kontroll av redningsutstyr, kommunikasjonsutstyr, livreddende utstyr, etc. samt kontroll av besetningens kompetanse og beredskap.

Eni Norge er en av de største aktørene på norsk sokkel. Selskapet er partner i 49 utvinningstillatelser på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet er operatør for 13 av disse og har andeler i feltene i Ekofisk-området, samt feltene Heidrun, Norne, Urd, Mikkel, Morvin, Kristin, Åsgard, Tyrihans og Yttergryta. Eni Norge er operatør for Marulk- og Goliatfeltene som er under utbygging i henholdsvis Norskehavet og Barentshavet. Eni Norge er en del av Eni, som er et italiensk integrert energiselskap med aktiviteter i mer enn 70 land.

Polarkonsult er en av de største maritime konsulenter i Norge med 25 ansatte og arbeidsoppdrag over hele verden innen skipsprosjektering og inspeksjon av skip og andre flytende installasjoner.

Kontaktperson i Eni Norge AS:
Grethe E. Foldnes
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 52 87 48 68
Mobil: 992 30 931
grethe.foldnes@eninorge.com