Vår Energi gleder seg i dag over Equinors kunngjøring om oppstart av den første Lavrans-brønnen i Kristin Sør-prosjektet i Norskehavet.

De forventede reservene i første fase av Kristin Sør-prosjektet er beregnet til 58 millioner fat oljeekvivalenter brutto, ifølge operatøren. 

Kristin Sør-prosjektet vil for Vår Energi gi en nettoproduksjon på rundt 4000 fat oljeekvivalenter per dag på platå. Ytterligere fire brønner er planlagt de neste to årene som del av første fase av Kristin Sør-prosjektet.

COO i Vår Energi Torger Rød:

Vi gratulerer Equinor med en sikker og vellykket produksjonsoppstart fra den første Lavrans-brønnen i Kristin Sør-prosjektet. Dette er et godt eksempel på hvordan utfordrende funn kan bygges ut for å skape lønnsom produksjon med lave karbonutslipp. Oppstarten er i tråd med vårt mål om å levere rundt 400 tusen fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2025.

Partnere (Haltenbanken Vest Unit): Equinor Energy AS (54,82%, operatør), Petoro AS (22,52%), Vår Energi ASA (16,66%) og TotalEnergies EP Norge AS (6%).

Equinor sin pressemelding

Kontakt  

Investor relations 
Stian Seipæjærvi, Sr. Investor Relations Analyst
+47 909 54 060
stian.salmi.seipaejaervi@varenergi.no 

Media relations
Liv Jannie Omdal, VP Communications
+47 976 67 137   
liv.omdal@varenergi.no