Vår Energi ASA er tildelt karbonlagringslisens i Nordsjøen, i partnerskap med OMV Norge AS og Lime Petroleum Norway AS.

Energidepartementet  tildelte operatørskapet av lagringslisensen til Vår Energi. Beregninger viser at Iroko kan lagre opptil 7,5 millioner tonn CO2 årlig i minst 30 år, totalt rundt 215 millioner tonn. 

 Lagringslisensen Iroko ligger i Nordsjøen, nordøst for det egenopererte Balder-feltet og om lag 130 kilometer vest for kysten fra Haugesund. 

 Licence partners: Vår Energi ASA (40%), OMV Norge AS (30%) and Lime Petroleum AS (30%).

Kontakt 

Media
Liv Jannie Omdal, VP Communication
+47 97667137
liv.omdal@varenergi.no