Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Utreise offshore
Sikkerhet & Bærekraft
Sikkerhet & Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

23. november 2021

Rammekontrakt til IKM Elektro

Vår Energi inngår avtale med IKM Elektro om støtte til alle egenopererte innretninger på norsk sokkel. Avtalen omfatter inspeksjon, service og vedlikehold av elektrisk utstyr og roterende maskiner, og vil optimalisere daglig drift og vedlikeholdsarbeid offshore.

IKM Elektro er godt kjent med Vår Energi sin portefølje fra tidligere samarbeid, og sikrer med det kontinuitet og økt forutsigbarhet. VP Contracts and Procurement i Vår Energi Annethe Gjerde er fornøyd:

Vi er veldig fornøyde med å tildele en så viktig kontrakt til IKM Elektro. Selskapet er norsk med lokal tilstedeværelse sammen med oss i Stavanger-regionen og i Hammerfest. Vi kjenner IKM Elektro fra tidligere jobber, og ser fram til et fortsatt tett og nært samarbeid, nå på leveranser til alle våre installasjoner på sokkelen.

Vår Energi er sterkt posisjonert med eierandeler i en portefølje av 35 produserende felt på alle deler av norsk sokkel. Selskapet har som mål å bruke norske og lokale leverandører der det er mulig, blant annet for å sikre optimale logistikk-løsninger, reduserte CO2-utslipp og å skape lokale ringvirkninger.

Vi jobber aktivt for å generere lokal verdiskapning, som for eksempel industriell og samfunnsmessig utvikling. Vi ønsker å legge til rette for økt bosetning, industriell utvikling og kompetanseheving i alle områder der vi opererer, sier Gjerde.

Vi setter stor pris på tilliten Vår Energi har vist oss med tildeling av denne nye kontrakten. Siden 2015 har vi etablert et svært godt samarbeid, og det er virkelig gledelig at vi kan bygge videre på dette fundamentet i tiden fremover, og som også vil styrke IKM Elektro satsning på spesialiserte vedlikeholdstjenester, sier daglig leder i IKM Elektro Carl-Johan Almestad.

I tillegg til inspeksjon, service og vedlikehold av elektrisk utstyr og roterende maskiner, er også tenn-kilde og tilstandskontroll inkludert i rammekontrakten. Avtalen har en varighet på inntil 5 år inklusive opsjoner.

 

Kontaktperson 
Jan Eirik H. Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver
+47 91 32 55 11