Vår Energi bekrefter funn av olje i Equinor-operert letebrønn i Johan Castberg-området.

Det er påvist olje i letebrønnen Snøfonn Nord, og de siste foreløpige estimatene som viser volumer mellom 30-50 millioner fat utvinnbare olje.

Betydelig

Administrerende direktør i Vår Energi, Torger Rød:

Med Snøfonn-funnet feirer Vår Energi sin første letesuksess i 2022. Dette bekrefter vår strategiske tilnærming til leting i Barentshavet, og styrker verdiskapingen i regionen. Funnet tilfører verdifulle volumer til ressursbasen vår, og støtter våre langsiktige vekstmål. Nå skal vi, sammen med partnerne, evaluere funnet, og se på mulighetene for en produksjonsløsning knyttet til Johan Castberg”,

Vi er godt fornøyde med resultatet. Det styrker Vår Energis posisjon rundt et av våre sentrale knutepunkter i nord, og bekrefter selskapets strategi og satsing på leting i Barentshavet.

Modent område

Letebrønnen ligger rundt fem kilometer sørøst for Skrugard-funnet og 210 km nordvest for Hammerfest

Snøfonn Nord ble boret i PL 532 av TransOcean Enabler. Brønnen påtraff en oljekolonne på rundt 130 meter i undergruppen Realgrunnen innenfor svært gode til moderate reservoarsandsteiner i formasjonene Nordmela, Tubåen og Fruholmen.

Det er gjennomført omfattende datainnsamling. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Vår Energi ASA har en eierandel på 30 % av lisensen, med Equinor (operatør; 50 %) og Petoro (20 %).