Vår Energi bekrefter funn av olje i den opererte 7122/8-1S Countach-brønnen i utvinningstillatelse PL229 (Goliat), nordvest for Hammerfest. 

Brønnen er så langt boret til et målt dyp på 2958 meter og olje ble påtruffet i Realgrunnen- og Kobbeformasjonene. Et sidesteg planlegges for nærmere avgrensning av funnets størrelse. Det utføres nå omfattende datainnsamling for videre vurdering. Oppdatert informasjon om estimert volum vil bli publisert når dette foreligger. 

Vår Energi er operatør med en eierandel på 65%, mens Equinor eier de resterende 35%. 

Om Vår Energi

Vår Energi er et ledende uavhengig olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel (NKS). I Vår Energi jobber vi for en bedre fremtid gjennom ansvarlig verdidrevet vekst basert på over 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en lang historie av vellykket leting. Vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på NKS, den foretrukne partneren, en leder innen bærekraft og en netto null-utslipps produsent (Scope 1 og 2) innen 2030. Vår Energi har mer enn 900 ansatte og eierandeler i 35 produserende felt med en dagsproduksjon på 220 000 fat i 2022. Vi har hovedkvarter rett utenfor Stavanger, og kontorer i Oslo og Hammerfest.

Kontakt

Investor relations
Ida Marie Fjellheim, Head of Investor Relations
+47 90509291
ida.fjellheim@varenergi.no

Media
Andreas Wulff, VP Communications
+47 92616759
andreas.wulff@varenergi.no