Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

17. desember 2019

Vil forlenge produksjonen fra Balder-området til 2045

Vår Energi AS og lisenspartner Mime Petroleum AS planlegger å forlenge produksjonen fra Balder-området til 2045. Balder Future-prosjektet – revidert plan for utbygging og drift av Balder og Ringhorne ble overlevert Olje og energidepartementet i dag.

Prosjektleder Lars Håvardsholm, Vår Energi AS CEO Kristin F. Kragseth, Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og Mime Petroleum AS CEO Sverre Skogen.

Balder Future-prosjektet inkluderer boring av 13 nye produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn på Balder-feltet i Nordsjøen. Målet er å hente ut 136 millioner fat oljeekvivalenter (Mboe).

Prosjektet inkluderer i tillegg omfattende oppgradering og levetidsforlengelse av produksjonsskipet Jotun A FPSO.

Plan for utbygging og drift ble overlevert olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg under en kort seremoni hos Olje- og energidepartementet i Oslo i dag.

Økt utvinning

Balder-feltet ligger i produksjonslisens PL 001 i Nordsjøen. Lisensen er den første på norsk kontinentalsokkel, og med dagens prognoser vil prosjektet gi lisensen en levetid på 80 år.

− Vi er stolte over å få lov til å videreføre PL 001-arven, og gjennom å ta i bruk eksisterende infrastruktur bidrar vi til god ressursforvaltning. Prosjektet er svært viktig for Vår Energi, og vi er stolte over å få være operatør for et av de største prosjektene på sokkelen de kommende årene, sier administrerende direktør i Vår Energi, Kristin F. Kragseth.

Balder Future-prosjektet representerer en investering på 19,6 milliarder kroner, og forventer å skape nærmere 30 000 sysselsatte årsverk for perioden 2018-45.

I tillegg til de planlagte produksjonsbrønnene, vil prosjektet muliggjøre boring av flere brønner, og boring av nye brønner fra Ringhorne-plattformen. Vår Energi planlegger også å bore letebrønner i området, noe som kan øke volumene ytterligere dersom funn. Både Balder og Ringhorne vil produsere som normalt under hele prosjektperioden.

Lokale leverandører

Tidligere i år ble Rosenberg Worley AS i Stavanger tildelt en EPCI-kontrakt (ingeniør-arbeid, anskaffelser, konstruksjon og installasjon) for oppgradering og modifikasjon av Jotun A FPSO.  I tillegg er Baker Hughes og Ocean Installer, begge med baser i Stavanger-regionen, valgt til å utføre ingeniørarbeid, anskaffelser, konstruksjon og installasjon av nye subsea-systemer (SPS), umbilicals, stigerør og transportrør til Jotun A FPSO.

− Vi ønsker å skape muligheter der vi har aktiviteter, og har som mål å skape arbeidsplasser og andre ringvirkninger. Det gleder meg å se at en av hovedkontraktene i prosjektet er tildelt en lokal leverandør – noe som vil komme Stavanger-regionen til gode, sier prosjektleder for Balder Future, Lars Håvardsholm.

Jotun A FPSO tas til land sommeren 2020, før det to år etter re-installeres mellom Balder-feltet og Ringhorne-feltet i Nordsjøen.

Vekstplaner

Vår Energi har ressurser og reserver på 1,900 millioner oljeekvivalenter (boe), og investerer 65 milliarder kroner i utviklingsprosjekter de neste fire årene. Målet er å nå en daglig produksjon på 350,000 boe innen 2023. Balder Future-prosjektet er en sentral del av vekstplanen.

Vår Energi

  • Driver olje- og gassproduksjon fra 35 felt på norsk sokkel.
  • Operatør for fire produserende felt: Goliat (Barentshavet), Marulk (Norskehavet), Balder og Ringhorne Øst (Nordsjøen).
  • Vår Energi sine 1,000 ansatte jobber offshore og på hovedkontoret på Forus i Stavanger-regionen, ved driftskontoret for Goliat i Hammerfest, samt avdelingskontoret i Oslo.
  • Selskapet er eid av det integrerte energiselskapet Eni S.p.A (69,6 prosent) og det norske, ledende private equity-selskapet HitecVision (30,4 prosent).

 

Kontakt:

Andreas Wulff
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: +47 926 16 759
E-post: andreas.wulff@varenergi.no