Vår Energi AS og lisenspartner Mime Petroleum AS planlegger å forlenge produksjonen fra Balder-området til 2045. Balder Future-prosjektet – revidert plan for utbygging og drift av Balder og Ringhorne ble overlevert Olje og energidepartementet i dag.

Prosjektleder Lars Håvardsholm, Vår Energi AS CEO Kristin F. Kragseth, Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og Mime Petroleum AS CEO Sverre Skogen.

Balder Future-prosjektet inkluderer boring av 13 nye produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn på Balder-feltet i Nordsjøen. Målet er å hente ut 136 millioner fat oljeekvivalenter (Mboe).

Prosjektet inkluderer i tillegg omfattende oppgradering og levetidsforlengelse av produksjonsskipet Jotun A FPSO.

Plan for utbygging og drift ble overlevert olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg under en kort seremoni hos Olje- og energidepartementet i Oslo i dag.

Økt utvinning

Balder-feltet ligger i produksjonslisens PL 001 i Nordsjøen. Lisensen er den første på norsk kontinentalsokkel, og med dagens prognoser vil prosjektet gi lisensen en levetid på 80 år.

− Vi er stolte over å få lov til å videreføre PL 001-arven, og gjennom å ta i bruk eksisterende infrastruktur bidrar vi til god ressursforvaltning. Prosjektet er svært viktig for Vår Energi, og vi er stolte over å få være operatør for et av de største prosjektene på sokkelen de kommende årene, sier administrerende direktør i Vår Energi, Kristin F. Kragseth.

Balder Future-prosjektet representerer en investering på 19,6 milliarder kroner, og forventer å skape nærmere 30 000 sysselsatte årsverk for perioden 2018-45.

I tillegg til de planlagte produksjonsbrønnene, vil prosjektet muliggjøre boring av flere brønner, og boring av nye brønner fra Ringhorne-plattformen. Vår Energi planlegger også å bore letebrønner i området, noe som kan øke volumene ytterligere dersom funn. Både Balder og Ringhorne vil produsere som normalt under hele prosjektperioden.

Lokale leverandører

Tidligere i år ble Rosenberg Worley AS i Stavanger tildelt en EPCI-kontrakt (ingeniør-arbeid, anskaffelser, konstruksjon og installasjon) for oppgradering og modifikasjon av Jotun A FPSO.  I tillegg er Baker Hughes og Ocean Installer, begge med baser i Stavanger-regionen, valgt til å utføre ingeniørarbeid, anskaffelser, konstruksjon og installasjon av nye subsea-systemer (SPS), umbilicals, stigerør og transportrør til Jotun A FPSO.

− Vi ønsker å skape muligheter der vi har aktiviteter, og har som mål å skape arbeidsplasser og andre ringvirkninger. Det gleder meg å se at en av hovedkontraktene i prosjektet er tildelt en lokal leverandør – noe som vil komme Stavanger-regionen til gode, sier prosjektleder for Balder Future, Lars Håvardsholm.

Jotun A FPSO tas til land sommeren 2020, før det to år etter re-installeres mellom Balder-feltet og Ringhorne-feltet i Nordsjøen.

Vekstplaner

Vår Energi har ressurser og reserver på 1,900 millioner oljeekvivalenter (boe), og investerer 65 milliarder kroner i utviklingsprosjekter de neste fire årene. Målet er å nå en daglig produksjon på 350,000 boe innen 2023. Balder Future-prosjektet er en sentral del av vekstplanen.

Vår Energi

  • Driver olje- og gassproduksjon fra 35 felt på norsk sokkel.
  • Operatør for fire produserende felt: Goliat (Barentshavet), Marulk (Norskehavet), Balder og Ringhorne Øst (Nordsjøen).
  • Vår Energi sine 1,000 ansatte jobber offshore og på hovedkontoret på Forus i Stavanger-regionen, ved driftskontoret for Goliat i Hammerfest, samt avdelingskontoret i Oslo.
  • Selskapet er eid av det integrerte energiselskapet Eni S.p.A (69,6 prosent) og det norske, ledende private equity-selskapet HitecVision (30,4 prosent).

 

Kontakt:

Andreas Wulff
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: +47 926 16 759
E-post: andreas.wulff@varenergi.no