Vår Energis ESG-rapportering er rangert A+ i Position Greens ESG100-rapport. 

Vår Energi er rangert i topp 5% av de 100 største selskapene på Oslo Børs med “utmerket rapportering”. Vår Energi SVP Safety & Sustainability, Ellen Waldeland Hoddell er godt fornøyd:  

Vi er fast bestemt på å bli en ESG-leder på norsk sokkel, og denne anerkjennelsen fra Position Green er enda et skritt i riktig retning. Grundig og troverdig ESG-rapporteringer nøkkelen i arbeidet med å finne mer bærekraftige løsninger. Topprangeringen er virkelig motiverende, og viser at vi har det som trengs for å levere på våre ambisiøse ESG-mål.

Karakterer og rangering vurderes ut ifra en evaluering av hvert selskaps rapportering mot 85 kriterier for beste praksis for bærekraftsrapportering. 

Vurderingen er basert på de 100 største selskapene målt i markedsverdi notert på Oslo Børs, Nasdaq Stockholm og Nasdaq Copenhagen – 300 selskaper totalt. 

I juni plasserte Sustainalytics ESG-risikovurdering Vår Energi i den laveste risikogruppen i bransjen og i topp 5%-persentilen av de rangerte olje- og gassprodusentene.  

Les full ESG100-rapport (engelsk). 

Vår Energi bærekraftsrapport for 2022. 

Kontakt

Ivar Kvadsheim 
Sustainability Manager