Vår Energi tar del i FN-program med mål om å styrke rapporteringen på metanutslipp.  

Vår Energi har signert avtale med OGMP 2.0 (Oil and Gas Methane Partnership) som er et initiativ i regi FNs miljøprogram (UNEP), hvor nærmere 140 olje- og gasselskaper tar del sammen med organisasjoner som EU og Verdensbanken med mål om å styrke rapporteringen på metan-utslipp.  

Vår Energi er fra før fått anerkjennelse for sitt ESG-lederskap, blant annet som “Top Ranked Company” av Sustainalytics, og med plass på ESG-indeksen til Oslo børs.  

Gjennom medlemskapet går Vår Energi i sammen med andre store olje- og gass operatører om å optimalisere arbeidet med å finne og begrense metanutslipp.  

EVP Safety & Sustainability i Vår Energi, Ellen Waldeland Hoddell forklarer: 

«Vi akselererer nå arbeidet med dekarboniseringsplanen vår for å være en relevant aktør, også i lang tid framover. Dette inkluderer blant annet å redusere metanutslipp i 2024 til «nær null». I første kvartal var Vår Energi sin metan-intensitet på 0,02% fra eksportert gass fra våre opererte felter – noe som er godt under industrien sitt mål på 0,2% innen 2025. 

Når det er sagt, er ytterligere reduksjon likevel en sentral del av vegkartet vi bruker i arbeidet med å kutte utslipp av klimagasser. Vår Energi er allerede tilknyttet det globale initiativet OGCI Aiming for Zero Methane Emissions. Nå tar vi enda et viktig skritt videre, og slår oss sammen med FN, EU og andre store olje og gass-selskaper i arbeidet med å redusere utslipp».  

OGMP 2.0 er en globalt anerkjent standard for metanmåling, rapportering og målsetting. Gjennom medlemskapet får Vår Energi veiledning i både det strategiske og operative arbeidet med å kutte utslipp av metan.  

OGMP 2.0 medlemskapet vil også forberede Vår Energi på krav knyttet til metan som forventes å komme via EU sin metanstrategi.    

Kontakt

Investor relations 
Ida Marie Fjellheim, VP Investor Relations
+47 905 09 291
ida.fjellheim@varenergi.no  

Media 
Andreas Wulff, VP Communications
+47 926 16 759 
andreas.wulff@varenergi.no