Ingrid Sølvberg har første arbeidsdag i Vår Energi denne uka. Hun tar plass i toppledergruppa og skal lede avdelingen for teknologi, boring og undergrunn (subsurface).  

I juni annonserte CEO Torger Rød ny organisasjonsstruktur og toppledergruppe i Vår Energi ASA. Med Ingrid Sølvberg på plass, er selskapets toppledergruppe endelig komplett.

Ingrid er hentet inn for å lede avdelingen Technology, Drilling & Subsurface og får blant annet ansvar for bedre utnyttelse av nye teknologiske løsninger og fremskynde digitaliseringen av selskapet.

CEO Torger Rød forklarer:

Ingrid skal lede noen av de mest sentrale fagområdene i selskapet. For å nå målet vårt om langsiktig verdiskaping og mer bærekraftig produksjon av olje og gass, er det avgjørende at vi leder an i teknologiutviklingen, og jakter kontinuerlig forbedring i alt vi gjør. Jeg kjenner Ingrid som en meget dyktig fagperson og en trygg og solid leder. Hun har egenskapene som skal til for å løfte oss videre, og jeg ser fram til å jobbe sammen.

I den nye organisasjonsstrukturen legges det vekt på forenkling som vil gi en bedre prioritering av kompetanse og kapasitet.

Selskapets nye Executive Vice President (EVP) Ingrid Sølvberg:

Etter flere, og svært lærerike år på myndighetssiden av olje- og gassindustrien er jeg nå tilbake i et operatørselskap. Jeg er først og fremst stolt, men også veldig inspirert over å få bli med Vår Energi på veien videre. Selskapet har en spennende profil og plan for veien videre. Det er fortsatt store muligheter for å skape betydelige verdier på norsk sokkel, og Vår Energi har dyktige og kompetente medarbeidere som kan bidra til å realisere dette potensialet. Nå ser jeg fram til å komme på plass, møte folk og bidra.

Sølvberg kommer til Vår Energi fra stillingen som Oljedirektør i Oljedirektoratet. Hun har tidligere hatt andre lederroller i direktoratet, Centrica og Statoil (nå Equinor).

Kontaktperson

Jan Eirik H. Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver
+47 913 25 511