Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Helikopter lander på platttform. Foto.

9. desember 2020

Ny kontrakt til CHC

Vår Energi har tildelt CHC Helicopter Service AS kontrakt for personelltransport fra Stavanger lufthavn, Sola.

Kontrakten som vil løpe fra 1. januar 2022, med en varighet på tre år pluss opsjoner, dekker mannskapsbytte for Vår Energi-opererte felt i Balder-området, med bruk av et Sikorsky S-92-helikopter.

Kontrakten er en del av en samarbeidsavtale mellom Vår Energi og Equinor der formålet er å dele helikopterkapasitet.

Vi ser frem til å samarbeide videre med CHC for sikker og effektiv personelltransport fra Stavanger lufthavn, sier Rune Meinich-Bache, Aviation Advisor i Vår Energi.

Vi er også glade for å utvide vårt partnerskap med Equinor på dette området. Vi har gjennom flere år hatt et liknende samarbeid i Barentshavet, som har vist seg svært fruktbart. Partnerskapet dekker våre behov for helikoptertjenester på en god måte, og gir samtidig økt fleksibilitet og mer effektiv kapasitetsutnyttelse. Det gir også bedre grunnlag for langsiktig planlegging for CHC Helicopter Service, opplyser Meinich-Bache.

Vår Energi foretar for tiden store investering i levetidsforlengelse på Balder-feltet i Nordsjøen, den første lisensen som ble tildelt på norsk sokkel.

Feltet, som ble satt i drift i 1999, skulle etter planen stenge ned i 2025. Med den pågående oppgraderingen vil produksjonen fortsette til 2045, og vil bidra til å opprettholde aktivitet, også ved Stavanger lufthavn, Sola, i ytterligere to tiår.

Etter å ha jobbet med luftfart hele min karriere, er det givende å se hvordan investeringene vi gjør også har positive ringvirkninger for denne bransjen, sier Meinch-Bache.

 

Kontaktperson

Jan Eirik H. Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver
0047 913 25 511