Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Bærekraft
Bærekraft Kjønnsbalanse
Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Lokalt engasjement
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Bærekraft

Bærekraft

Vår Energi har en klar forpliktelse til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), bærekraftmål (SDGs) og Global Compact.

For Vår Energi betyr vårt samfunnsansvar å respektere mennesker og menneskerettigheter, tilrettelegge for sikker drift og sørge for minst mulig effekt på miljøet.

Vår Energi Bærekraft Policy

Relasjoner
Vår Energi er dedikert til å bygge sterke relasjoner med myndigheter, samarbeidspartnere og andre gjennom samarbeid og dialog. Vi tar sikte på å være rettferdige og transparente for å styrke tillit, og være direkte involvert i samfunnene vi opererer i.

Lokalsamfunn
Vår Energi har som mål at våre forretningsaktiviteter skal legge til rette for muligheter i de lokalsamfunnene vi opererer i. Vi ønsker å bidra til økt bosetting, aktiviteter og kompetansebygging.

Vi legger til rette for prosjekter som kan skape muligheter for lokalt næringsliv og sysselsetting, samtidig som vi støtter kulturelle og pedagogiske tiltak.

Les mer om vår involvering i lokalsamfunn

Forskning og utvikling
Som det største uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel, og innehaver av en betydelig produksjonsportefølje, er det viktig for Vår Energi å investere i forskning og teknologiutvikling for å kunne drive vår virksomhet på en bærekraftig måte.

Dette innebærer deltakelse i prosjekter som omhandler maksimal utvinning, økt operasjonell kvalitet, fornybar energi, sikkerhet og miljøvern.

Les mer om vårt FoU-program

Helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet (HMSSK)
Vi jobber hver dag for å sikre at alle våre forretningsaktiviteter gjennomføres på en trygg og sikker måte. Dette er en verdi som er integrert i vår kultur, så vel som våre forretningsplaner. Vår Energi støtter flere tiltak for å sikre trygge og sunne arbeidsmiljøer for våre medarbeidere og kontraktører, i samarbeid med fagforeningene.

Les mer om vårt HMSSK-program

Miljø
Vår Energi har som mål å gjennomføre vårt arbeid med minst mulig effekt på miljøet. Vi jobber hardt for å redusere avfall og utslipp til hav og luft, og at dette minimeres så langt som mulig. Vi har etablert et robust og effektivt beredskapssystem for å bekjempe forurensning, tilpasset de lokale forholdene.

Les mer om vårt miljøprogram.

Rapportering om bærekraft
Vår Energi rapporterer bærekraftsmål (KPI) til eierne Eni Spa og HitecVision. Dataene våre er inkludert Enis notering i FTSE4 Good Index, en av verdens mest respekterte aksjeindekser for samfunnsansvar blant bedrifter.

Vår Energi Bærekraftsrapport.

Les mer om Enis globale bærekraftprogram på www.eni.com