Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer og varsling Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Miljø og samfunn

Miljø og samfunn

Miljø og samfunn

Vår Energi har som mål å øke vårt eierskap og aktivitetsnivå på norsk sokkel på en lønnsom og bærekraftig måte. Vi er opptatt av å være en ansvarlig operatør og en bevisst samfunnsborger.

Vår Energis høyeste prioritet i den daglige driften er våre medarbeideres helse og sikkerhet – og at våre aktiviteter gjennomføres med minst mulig effekt på miljøet. Vi tar sikte på å være industriledende i kontinuerlig forbedring av klimagassreduksjoner.

Vårt mål er at våre aktiviteter skal komme lokalsamfunnene vi opererer i til gode. Dette innebærer aktivt engasjement i å skape lokale ringvirkninger for industriell utvikling og sysselsetting, samt støtte til kompetansebygging og kulturelle aktiviteter.

Våre forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) er nøkkelelementer i selskapets arbeid med å kontinuerlig forbedre måten vi opererer på. Vår Energi investerer cirka 100 millioner kroner til et bredt spekter av FoU-prosjekter hvert år. Disse aktivitetene varierer – fra utvikling av ny lavkarbon-teknologi, til stadig økt kvalitet i daglige operasjoner, sikkerhet, og miljøvern, m.m.

Mer informasjon om dette er tilgjengelig i seksjonene til venstre.
Samfunnsansvar

I Vår Energi har vi dedikert oss til å ta samfunnsansvar i områdene vi opererer i. Vi tilbyr karrieremuligheter og en rekke kultur- og kompetansebyggingsprosjekter i lokalsamfunnene.

HMS, sikring og kvalitet

I Vår Energi jobber vi hver dag for å utvinne naturressurser på en trygg og pålitelig måte. Vår største prioritet er helse og sikkerhet for våre medarbeidere i alle våre aktiviteter.


Forskning og utvikling

Vår Energi har som mål å øke vårt eierskap og aktivitetsnivå på norsk sokkel på en lønnsom og bærekraftig måte. Vår portefølje for forskning- og utvikling (FoU) er avgjørende for å nå dette målet. Hvert år investerer vi over 100 millioner kroner i FoU-prosjekter på norsk sokkel. Vår Energi finansierer og støtter i alt 44 FoU-prosjekter.


Bærekraft

Vår Energi har en klar forpliktelse til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), bærekraftmål (SDGs) og Global Compact. For Vår Energi betyr vårt samfunnsansvar å respektere mennesker og menneskerettigheter, samt tilrettelegge for sikker drift med minimum effekt på miljøet. Vår Energi har som mål å gjennomføre våre aktiviteter uten at vårt personell blir skadet.