Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Bærekraft Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Lokalt engasjement
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Miljø og samfunn

Miljø og samfunn

Miljø og samfunn

Vår Energi har som mål å øke vårt eierskap og aktivitetsnivå på norsk sokkel på en lønnsom og bærekraftig måte. Vi er opptatt av å være en ansvarlig operatør og en bevisst samfunnsborger.

Helse, miljø og sikkerhet

Vår Energis høyeste prioritet i den daglige driften er våre medarbeideres helse og sikkerhet – og at våre aktiviteter gjennomføres med minst mulig effekt på miljøet. Vi tar sikte på å være industriledende i kontinuerlig forbedring av klimagassreduksjoner.

Lokale muligheter

Vårt mål er at våre aktiviteter skal komme lokalsamfunnene vi opererer i til gode. Dette innebærer aktivt engasjement i å skape lokale ringvirkninger for industriell utvikling og sysselsetting, samt støtte til kompetansebygging og kulturelle aktiviteter.

Forskning og utvikling

Våre forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) er nøkkelelementer i selskapets arbeid med å kontinuerlig forbedre måten vi opererer på. 

I 2020 investerer vi 81 millioner kroner på 50 FoU-prosjekter. Disse aktivitetene varierer – fra utvikling av ny lavkarbon-teknologi, til stadig økt kvalitet i daglige operasjoner, sikkerhet, og miljøvern, m.m.Samfunnsansvar

I Vår Energi har vi dedikert oss til å ta samfunnsansvar i områdene vi opererer i. Vi tilbyr karrieremuligheter og en rekke kultur- og kompetansebyggingsprosjekter i lokalsamfunnene.

HMS, sikring og kvalitet

I Vår Energi jobber vi hver dag for å utvinne naturressurser på en trygg og pålitelig måte. Vår største prioritet er helse og sikkerhet for våre medarbeidere i alle våre aktiviteter.


Forskning og utvikling

Vår Energi har som mål å øke vårt eierskap og aktivitetsnivå på norsk sokkel på en lønnsom og bærekraftig måte. Vår portefølje for forskning- og utvikling (FoU) er avgjørende for å nå dette målet. I 2020 investerer vi 81 millioner kroner i FoU-prosjekter på norsk sokkel. Vår Energi finansierer og støtter i alt 50 FoU-prosjekter.


Bærekraft

Vår Energi har en klar forpliktelse til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), bærekraftmål (SDGs) og Global Compact. For Vår Energi betyr vårt samfunnsansvar å respektere mennesker og menneskerettigheter, samt tilrettelegge for sikker drift med minimum effekt på miljøet. Vår Energi har som mål å gjennomføre våre aktiviteter uten at vårt personell blir skadet.