Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Olje- og energiministeren sammen med partnerskapet i Eldfisk Nord-lisensen.
STERKT LAG: Fra venstre - Kristin Kragseth (Petoro), Steinar Våge (ConocoPhillips), Terje Aasland (Olje- og energiminister), Henning Eide (Totalenergies), Ørjan Jentoft (Vår Energi) og Jan-Arne Johansen (ConocoPhillips). Foto: Vår Energi ASA.

9. mai 2022

Vil hente mer fra Eldfisk-feltet 

Vår Energi og lisenspartnerne leverer Plan for utbygging og drift (PUD) for Eldfisk Nord. 

PUD ble formelt overlevert Olje- og energidepartementet på Sandefjordkonferansen i dag. VP Partneropererte felter i Vår Energi Ørjan Jentoft:  

Dette er nok en veksthistorie og viktig milepæl på et viktig område for Vår Energi. Utviklingen av Eldfisk Nord passer perfekt med våre langsiktige vekstplaner i Nordsjøen. Prosjektet er et perfekt eksempel på hvordan vi utnytter ekstra prosess- og transportkapasitet i eksisterende infrastruktur. I tillegg er jeg fornøyd med at vi klarer å redusere den totale intensiteten av klimagassutslipp fra feltet og samtidig øke ressursutvinningen og verdiskapingen i et modent område. 

Ressurspotensialet er estimert til å ligge i området 50-90 millioner fat oljeekvivalenter. Den totale investeringen knyttet til prosjektet er estimert til om lag 10,5 milliarder kroner. Produksjonsstart er forventet i 2024. 

Prosjektet vil generere rundt 4 000-4 500 arbeidsplasser. Mer enn 80 prosent av kontraktenes verdi for både utviklings- og driftsfasen vil gå til norsk næringsliv.  

Utbyggingskonseptet Eldfisk Nord er et undervannsproduksjonssystem (SPS) med 14 brønner, hvor ni er produsenter og fem er vanninjektorer. Eldfisk Nord vil bli knyttet til Eldfisk-komplekset i Nordsjøen. 

Eldfisk Nords klimagassutslippsintensitet er beregnet til syv kg CO2 per fat oljeekvivalent. 

Vår Energi AS har en eierandel på 12,388 % i lisensen. ConocoPhillips Skandinavia AS er operatør for Eldfisk-feltet i PL 018 med en eierandel på 35,112 %, mens TotalEnergies EP Norge AS (39,896 %), Equinor AS (7,604 %) og Petoro AS (5,000 %) er partnere. 

Om Eldfiskfeltet 

  • Eldfiskfeltet ble oppdaget i 1970 og opprinnelig plan for utbygging og drift ble godkjent i 1975. 
  • Ny plan for utbygging og drift ble godkjent for Eldfisk II-saneringsprosjektet i 2011. 
  • Eldfisk-reservoaret består av oppsprukket kritt som hovedsakelig inneholder olje, likt omkringliggende felt i Ekofisk-området.